botcode

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
21 kB
2
Indexable
Never
on *:start: {
 .baglan1
 .baglan2
 .baglan3
 .baglan4
 .baglan5
 .baglan6
 .baglan7
}
alias _bot return System
alias _pass return ŞİFRE
alias _sunucu return 185.126.176.47
alias _port return 6667
alias _opers return #general
alias _kanal return #yay,#deneme,#Galatasaray,#1905,#MasaL,#sohbet,#Radyo,#Chat,#Muhabbet,#istanbul,#Ankara,#Zurna,#Bursa,#izmir,#yarisma,#oyun,#bulmaca,#kaos,#kelime,#edebiyat,#felsefe,#aşk,#rock,#metal,#mobile@,#mobile,#Reis
;--------------------------------------------------------
alias baglan1 sockopen bot $_sunucu $_port
alias _nick return $remove($gettok($1,1,33),:)
alias swbot $iif($sock(bot).status == active,sockwrite -nt bot $1-)
on *:sockclose:bot:sockclose bot | sockopen bot $_sunucu $_port
on *:sockopen:bot:{
 if ($sockerr) { sockclose bot | sockopen bot $_sunucu $_port | returnex }
 swbot NICK $+($_bot,$r(10,99999)) 
 swbot USER ~1453 "" " $+ $iif($host,$host,$ip) 4www.2sohbet4.net
 sockmark $sockname $_bot
}
on *:sockread:bot:{
 if ($sockerr) { sockclose bot | sockopen bot $_sunucu $_port | returnex }
 var %;bot | sockread %;bot | tokenize 32 %;bot
 if ($1 = ping) swbot pong $remove($2,:) 
 elseif $regex($2,/(001|433)/) { swbot ns ghost $_bot $_pass | swbot ns release $_bot $_pass | swbot join #0,0 | $+(.timer,botnck) 1 3 swbot nick $_bot }
 elseif $1 == error && $2 == :closing { sockclose bot | sockopen bot $_sunucu $_port }  
 elseif $regex($2,/(473|475|471|474)/) { swbot join $_kanal }
 elseif $regex($2,/(481|411)/) { swbot nick $_bot | swbot nickserv identify $_pass }
 elseif ($2 == NICK) { 
  if ($_nick($1) == $_bot) { swbot ns ghost $_bot $_pass | swbot ns release $_bot $_pass | $+(.timer,botnck) 1 3 swbot nick $_bot }
  elseif ($right($3,-1) == $_bot) {
   swbot nickserv identify $_pass   
   swbot join 0,0
   swbot mode $right($3,-1) +D
   swbot join $+($_kanal,$chr(44),$_opers)
  }
 }
 elseif $regex($2,/366/) && !$istok($+($_kanal,$chr(44),$_opers),$4,44) { swbot part $4 } 
 elseif $regex($2,/^PART$/i) {
  if $regex($_nick($1),/ $+ $+(^,$_bot,$) $+ /Si) && $istok($+($_kanal,$chr(44),$_opers),$3,44) { swbot sajoin $_nick($1) $3 }
 }
 elseif $regex($2,/^KICK$/i) {
  if $regex($4,/ $+ $+(^,$_bot,$) $+ /Si) && $istok($+($_kanal,$chr(44),$_opers),$3,44) { swbot sajoin $4 $3 }
 }
 elseif $regex($2,/^JOIN$/i) {
  if $regex($_nick($1),/ $+ $+(^,$_bot,$) $+ /Si) {
   if $istok($+($_kanal,$chr(44),$_opers),$right($3,-1),44) {
    swbot mode $right($3,-1) -qao+h $str($+($_nick($1),$chr(32)),5)
    swbot mode $_nick($1) +qHp-h
   }
  }
  if $istok($_kanal,$right($3,-1),44) && !$hget(Bldr,$_nick($1)) {
   swbot notices $_nick($1) Eglence botumuzdan faydalanmak için özelime 6!komutlar yazmanız yeterlidir..
   .hinc -msu10 Bldr $_nick($1)
  }
 } 
 elseif $regex($2,/^MODE$/Si) && $regex($3,/^#/) {
  if $regex($4,/(i|m|M|R|p|k|l|s|z|u|c|S|A|O|f|G|V|j|N|C|T|n|t)) && $regex($_nick($1),/^([a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ_^\133\135}{][a-zA-ZĞğıİöÖüÜşŞçÇ0-9_|^}\{\133\135`-]{0,30})$/i) {
   swbot privmsg $3 $+(,$_nick($1),) nick'i $3 kanalında mode değiştirdi. Uygulanan Mode $4- )
  }
 }
 elseif $regex($2,/(PRIVMSG)/Si) && !$regex($3,/^#/) {
  if $regex($remove($4,:),/^([!.&]komutlarss)$/Si) {
   swbot privmsg $_nick($1) :Merhaba $+(,$_nick($1),)
   swbot privmsg $_nick($1) :Global kanal genelinde kullanabileceğiniz eğlence komutları;
   swbot privmsg $_nick($1) :
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4enler 1Haftanın enlerini gösterir.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4zar 1Zarları atarsınız.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4söz 1Kanala söz gönderir.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4ben 1Size iltifat gönderir.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4argosöz 1argosözınızı yorumlar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4hediye 2<Nick> 1Nicke hediye gönderirsiniz.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4firlat 2<Nick> 1Nicke birşeyler fırlatırsınız.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4söz 2<Nick> 1Nicke söz gönderir.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4sor 2<Nick> 1Tek, çift sorusu sorar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4sen 2<Nick> 1Belirtilen bir mesajı nick için atar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4öpücük 2<Nick> 1Nick'e öpücük yollar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4döv 2<Nick> 1Nicki döver.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4tarz 2<Nick> 1Nickin tarzını yorumlar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4argosöz 2<Nick> 1Nickin argosözını yorumlar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4komik 2<Nick> 1Komik söz yollar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4atasözü 2<Nick> 1Nicke atasözü yollar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4ismarla 2<Nick> 1Nicke birşeyler ısmarlarsınız.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4fb 2<Nick> 1Nicke 2,8Fener8,2Bahçe sözleri yollar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4bjk 2<Nick> 1Nicke 0,1Beşik1,0taş sözleri yollar.
   swbot privmsg $_nick($1) :2[!.]4gs 2<Nick> 1Nicke 4,8Galata8,4Saray sözleri yollar.
  }
 }
 elseif $regex($2,/(PRIVMSG)/Si) {
  if ($3 == $_opers) {
   if $regex($remove($4,:),/^([!.&]enlerr)$/Si) { 
    if !$regex($5,/^(ekle|s[ıiİ]l|list|remove)$/Si) { swbot privmsg $3 :Lütfen2[!.]4enler 2<ekle|sil|list|remove> olarak belirtiniz. (remove enler listesini sıfırlar.) | return } 
    elseif $regex($5,/^remove$/Si) {
     swbot privmsg $3 :Enler listesi silindi(Sıfırlandı)
     .remove enler.txt
    }
    elseif $regex($5,/^ekler$/Si) {
     if !$6 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!enler ekle nick mesaj > | return }
     elseif !$7- { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!enler ekle nick mesaj > | return }
     elseif $read(enler.txt,w,$+($6,¿,*)) { swbot privmsg $3 $+(:4,$6,) nick'i enler listesinde ekli zaten. }
     else {
      .write enler.txt $+($6,¿,$7-)
      swbot privmsg $3 $+(:4,$6,) nick'i enler listesine eklendi.
     }
    }
    elseif $regex($5,/^s[ıiİ]ll$/Si) {
     if !$6 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!enler sil nick > | return }
     elseif !$read(enler.txt,w,$+($6,¿*)) { swbot privmsg $3 $+(:4,$6,) nick'i enler listesinde ekli değil. }
     else {
      .write $+(-,dr,$strip($6)) enler.txt   
      swbot privmsg $3 $+(:4,$6,) nick'i enler listesinden silindi
     }
    }
    elseif $regex($5,/^l[ıiİ]stt$/Si) {
     if !$lines(enler.txt) { swbot privmsg $3 Enler listesi hazırlanmamış daha.. }
     else {
      swbot privmsg $3 : Enler listesi
      swbot privmsg $3 :-
      var %en = 1 | while %en <= $lines(enler.txt) {
       swbot privmsg $3 $+(:,$token($read(enler.txt,%en),2,191)) : $token($read(enler.txt,%en),1,191)
       inc %en
      } 
      swbot privmsg $3 :-
      swbot privmsg $3 :Enler listesi sonu
     }
    }
   }
  }
  elseif $istok($_kanal,$3,44) {
   if $regex($remove($4,:),/^([!.&]enlerr)$/Si) { 
    if $hget(Enler,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Enler,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    .hinc -msu30 Enler $_nick($1)
    if !$lines(enler.txt) { swbot privmsg $3 Enler listesi hazırlanmamış daha.. }
    else {
     swbot privmsg $3 : Enler listesi
     swbot privmsg $3 :-
     var %en = 1 | while %en <= $lines(enler.txt) {
      swbot privmsg $3 $+(:,$token($read(enler.txt,%en),2,191)) : $token($read(enler.txt,%en),1,191)
      inc %en
     } 
     swbot privmsg $3 :-
     swbot privmsg $3 :Enler listesi sonu
    }
   }

   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]zarrr)$/Si) { 
    if $hget(Zar,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Zar,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    .hinc -msu30 Zar $_nick($1)
    var %_zar1 $r(1,6), %_zar2 $r(1,6)
    swbot privmsg $3 :Sallıyoruz zarları.. haydi yavrum kemik!
    $+(.timer,$_nick($1),zar,$3) 1 1 swbot privmsg $3 :Zarlar durdu! $+(%_zar1,-,%_zar2) $token($read(zar.txt,w,$+(%_zar1,-,%_zar2,¿*)),2,191) $iif(%_zar1 == %_zar2,- 1 Saatlik +W Kazandınız)
    $iif(%_zar1 == %_zar2,swbot os raw svsmode $_nick($1) +W)
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]s[oöÖ]zz)$/Si) { 
    if $hget(Söz,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Söz,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    .hinc -msu30 Söz $_nick($1)
    if $5 { swbot privmsg $3 :0,4 - SOZ -  $+(2,$5,4) $token($read(soz.txt),1,191) }
    else { swbot privmsg $3 :0,4 - SOZ - 4 $token($read(soz.txt),1,191) }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]kalp)$/Si) { 
    if $hget(kalp,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(kalp,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!kalp nick > | return }
    .hinc -msu30 kalp $_nick($1)
    swbot privmsg $3 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥ 4♥
    swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($5),) 1Kalp dediğin nedir gülüm kiminle atıyor o önemli 3:)4)12)
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]davşan)$/Si) { 
    if $hget(davşan,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(davşan,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!davşan nick > | return }
    .hinc -msu30 davşan $_nick($1)
    swbot privmsg $3 13(14\15_14/13)
    swbot privmsg $3 13(1^14.1^13)
    swbot privmsg $3 13()1_13()
    swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($5),) 1davşanımı ürkütmeyin 3:)4)12)
   }  
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]argo)$/Si) { 
    if $hget(argosoz,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(fal,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    .hinc -msu30 fal $_nick($1)
    if $5 { swbot privmsg $3 $+(:4,$5,) 2 $token($read(fal.txt),2,58) }
    else { swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($1),) 2 $token($read(fal.txt),2,58) }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]hed[ıiİ]yeeee)$/Si) { 
    if $hget(Hediye,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Hediye,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!hediye nick > | return }
    .hinc -msu30 Hediye $_nick($1)
    swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($1),) tarafından2 $5 nick'ine6 $read(hediye.txt) hediyesi gönderildi.
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]f[ıiİ]rlattttt)$/Si) { 
    if $hget(Firlat,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Firlat,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 :Lütfen nick belirtiniz. ÖRN; 2[!.]4firlat 2<Nick> }
    elseif ($5 == $_nick($1)) { swbot privmsg $3 :Kendinize bir şey fırlatamazsınız.! | return }
    else {
     var %_at $+(5,$read(at.txt),), %_firlat $read(h.txt)
     if $regex(%_firlat,/(kafas[ıiİ]n[ıiİ] par[cçÇ]alad[ıiİ]|bingo bayılttı)/Si) {
      swbot sapart $5 $3
      swbot sajoin $5 $3
      swbot sapart $5 $3
      swbot sajoin $5 $3
     }
     swbot privmsg $3 : $+(4,$_nick($1),,$chr(44)) $+(6,$5,) nickine doğru %_at fırlattı...
     swbot privmsg $3 : $+(4,$_nick($1),) 'nın attığı %_at $+(6,$5,) 'nın %_firlat
     .hinc -msu30 Firlat $_nick($1)
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]sorrrrrr)$/Si) { 
    if $hget(Sor,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Sor,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 :Lütfen nick belirtiniz. ÖRN; 2[!.]4sor 2<Nick> }
    elseif ($5 == $_nick($1)) { swbot privmsg $3 :Kendinize bir şey soramazsınız.! | return }
    elseif $hget($+($3,-Sor),$5) { swbot privmsg $3 $+(:4,$strip($5),) nick'ine soru sorulmuş cevap vermesi bekleniliyor.. | return }
    else {
     if $hget(Sor,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Sor,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
     .hinc -msu90 Sor $_nick($1)
     swbot privmsg $3 $+(:4,$strip($5),) tek mi çift mi?
     swbot privmsg $3 :Soruya cevap vermek için yapmanız gereken tek çey 4!tek veya 4!cift komutlarını kullanmak.
     var %_soru $iif($r(15,30) >= 20,Tek,Çift)
     .hadd -msu60 $+($3,-Sor) $5 $+(%_soru,¿,$_nick($1))
     $+(.timer,$3,sor,$5) 1 60 swbot privmsg $3 $+(:4,$strip($5),) zamanınız doldu soruya cevap vermediniz..(Korkak olmayın:p)
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]tekttttt)$/Si) { 
    if !$hget($+($3,-Sor),$_nick($1)) { swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($1),) size bir soru sorulmamış.. | return }
    elseif ($token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),1,191) == Tek) {
     $+(.timer,$3,sor,$_nick($1)) off
     swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($1),) doğru bildiniz. =)
     swbot sapart $token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),2,191) $3
     swbot sajoin $token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),2,191) $3
     swbot privmsg $token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),2,191) $+(:4,$_nick($1),) nick'i doğru bildi ve sen kaybettin :pP
     .hdel -ms $+($3,-Sor) $_nick($1)
    }
    else {
     $+(.timer,$3,sor,$_nick($1)) off
     swbot sapart $_nick($1) $3
     swbot sajoin $_nick($1) $3
     swbot privmsg $_nick($1) :Kaybettik :'(
     .hdel -ms $+($3,-Sor) $_nick($1)
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&][cçÇ][ıiİ]ftttttt)$/Si) { 
    if !$hget($+($3,-Sor),$_nick($1)) { swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($1),) size bir soru sorulmamış.. | return }
    elseif ($token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),1,191) == Çift) {
     $+(.timer,$3,sor,$_nick($1)) off
     swbot privmsg $3 $+(:4,$_nick($1),) doğru bildiniz. =)
     swbot sapart $token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),2,191) $3
     swbot sajoin $token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),2,191) $3
     swbot privmsg $token($hget($+($3,-Sor),$_nick($1)),2,191) $+(:4,$_nick($1),) nick'i doğru bildi ve sen kaybettin :pP
     .hdel -ms $+($3,-Sor) $_nick($1)
    }
    else {
     $+(.timer,$3,sor,$_nick($1)) off
     swbot sapart $_nick($1) $3
     swbot sajoin $_nick($1) $3
     swbot privmsg $_nick($1) :Kaybettik :'(
     .hdel -ms $+($3,-Sor) $_nick($1)
    }
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]sennnnnnnnn)$/Si) { 
    if $hget(Sen,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Sen,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!sen nick > | return }
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,) $read(sen.txt)
    .hinc -msu30 Sen $_nick($1)
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&][oöÖ]pppp([uüÜ]c[uüÜ]kkkkkkkk)?)$/Si) { 
    if $hget(Öp,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Öp,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!öpücük nick > | return }
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,) $read(öpücük.txt)
    .hinc -msu30 Öp $_nick($1)
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]s[oöÖ]v)$/Si) { 
    if $hget(söv,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(söv,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!söv nick > | return }
    .hinc -msu30 söv $_nick($1)
    swbot privmsg #masal : $+(4,$_nick($1),,$chr(44),2) $5 $+(ın,$read(söv.txt))
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]k[oöÖ]m[ıiİ]kkkkkkkkk)$/Si) { 
    if $hget(Komik,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Komik,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!komik nick > | return }
    .hinc -msu30 Komik $_nick($1)
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,) $read(komik.txt)
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]atas[oöÖ]zzzzzz[uüÜ])$/Si) { 
    if $hget(ASöz,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(ASöz,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }   
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!atasözü nick > | return }
    .hinc -msu30 ASöz $_nick($1)   
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,) $read(atasöz.txt)
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&][ıiİ]smarlaaaaaaaa)$/Si) { 
    if $hget(Ismarla,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(Ismarla,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }   
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!ısmarla nick > | return }
    .hinc -msu30 Ismarla $_nick($1)   
    swbot privmsg $3 : $+(4,$_nick($1),,$chr(44)) $+(2,$5) nick'ine6 $read(ismarla.txt) ısmarladı.
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]fbbbbbb)$/Si) { 
    if $hget(FB,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(FB,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }   
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!fb nick > | return }
    .hinc -msu30 FB $_nick($1)   
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,,$chr(44)) 2,8 $read(fb.txt) 
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]bjkkkkkkkkkkk)$/Si) { 
    if $hget(BJK,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(BJK,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }   
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!bjk nick > | return }
    .hinc -msu30 BJK $_nick($1)   
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,,$chr(44)) 0,1 $read(bjk.txt) 
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]gssssssssssss)$/Si) { 
    if $hget(GS,$_nick($1)) { swbot notice $_nick($1) $+(4,$remove($4,:),) komut'unu kullanmanız için $hget(GS,$_nick($1)).unset saniye beklemeniz gerek. | return }   
    elseif !$5 { swbot privmsg $3 : $_nick($1) NICK belirtmediniz kullanımı örn; < 4!gs nick > | return }
    .hinc -msu30 GS $_nick($1)   
    swbot privmsg $3 : $+(4,$5,,$chr(44)) 8,4 $read(gs.txt) 
   }
   elseif $regex($remove($4,:),/^([!.&]reset)$/Si) {
    timer 1 10 swbot Quit Reset
    timer 1 10 swbot baglan1
   }
  }
 }
}
}