med else/if

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
984 B
2
Indexable
Never
using System;

namespace hemliga_talet_del_1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random randomerare = new Random();
      int Slumptal = randomerare.Next(1, 101);
      int varv = 0;
      do
      {
        Slumptal = randomerare.Next(1, 101);
        varv++;
        Console.WriteLine("Vi är nu på varv " + varv + " och talet är: ");
        Console.WriteLine(Slumptal);
        if (Slumptal < 10) ;
        {
          Console.WriteLine("Talet är under 10");
        }
        else if (Slumptal > 90) ;
        {
          Console.WriteLine("Talet är över 90");
        }
        else if (varv > 12);
        {
          Console.WriteLine("det har nu körts 12 varv"); 
      } while (Slumptal <= 90 && Slumptal > 10);
    }
  }
}