Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.5 kB
5
Indexable
Never
def bomba():
  # POBRAC POZYCJE GRACZA I JEJ WARTOSCI (X,Y,Z) i dodac odstep
  position = positions.add(player.position(), pos(10,0,0)) # dodaje odstep do pobranej pozycji gracza
  # wczytac konkretne wartosci pozycji
  x = position.get_value(Axis.X) # zczytuje pozcje x
  y = position.get_value(Axis.Y) # zczytuje pozcje Y
  z = position.get_value(Axis.Z) # zczytuje pozcje Z

  # tworzenie piramidy z pomoca pozycji swiata 
  blocks.fill(TNT, world(x, y, z), world(x+10, y, z+10)) # 1 poziom
  blocks.fill(TNT, world(x+1, y+1, z+1), world(x+9, y+1, z+9)) # 2 poziom
  blocks.fill(TNT, world(x+2, y+2, z+2), world(x+8, y+2, z+8)) # 3 poziom 
  blocks.fill(TNT, world(x+3, y+3, z+3), world(x+7, y+3, z+7)) # 4 poziom
  blocks.fill(TNT, world(x+4, y+4, z+4), world(x+6, y+4, z+6)) # 5 poziom
  blocks.fill(TNT, world(x+5, y+5, z+5), world(x+5, y+5, z+5)) # 6 poziom
  # odwrocona piramida
  blocks.fill(TNT, world(x+5, y+7, z+5), world(x+5, y+7, z+5))
  blocks.fill(TNT, world(x+4, y+8, z+4), world(x+6, y+8, z+6))
  blocks.fill(TNT, world(x+3, y+9, z+3), world(x+7, y+9, z+7))
  blocks.fill(TNT, world(x+2, y+10, z+2), world(x+8, y+10, z+8))
  blocks.fill(TNT, world(x+1, y+11, z+1), world(x+9, y+11 , z+9))
  blocks.fill(TNT, world(x, y+12, z), world(x+10, y+12, z+10))
  # zapalnik 
  loops.pause(3000)
  blocks.fill(REDSTONE_BLOCK, world(x+5, y+6, z+5), world(x+5, y+6, z+5))
  # przypisanie do czatu 
player.on_chat('b',bomba)