Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
a month ago
11 kB
1
Indexable
Never
<!-- Services-->
<section class="page-section" id="program">

  <div class="container px-4 px-lg-5">
    <h2 class="text-center mt-0">Program</h2>
    <h6 class="text-center mt-0">ADAM SZYDŁOWSKI i KWW ZmieniajMy Będzin</h6>
    <hr class="divider" />
    <div class="container px-4 px-lg-5">
      <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
        <div class="col-lg-8 text-center">
          <hr class="divider divider-light" />
          <p class="text-black-75 mb-4">Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi, mieszkańcy miasta Będzin,
          ze szczególną radością pragnę podzielić się programem zmian jakimi planuję zająć się w czasie nadchodzącej kadencji. Program, który tu Państwo zobaczą został przygotowany przez nas wspólnie i jest wynikiem wielu rozmów oraz konsultacji z naszymi sąsiadami jak również własnymi spostrzeżeniami i analizami potrzeb mieszkańców naszego miasta.
          </p>
  
          <p class="text-black-75 mb-4"><b><br>ZmieniajMy Będzin!</b></p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="row gx-4 gx-lg-5">
      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi-house fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA</h3>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Faktyczne remonty wewnątrz zabytkowych kamienic i budynków (a nie tylko fasady), czynsz z najmu zasilają remonty. 
          <br>- „Remontuj i mieszkaj” – czyli program dla młodych szukających mieszkania, 
          <br>- Rewitalizacja ulicy Małachowskiego i ulicy Modrzejowskiej w oparciu o tożsamość naszego miasta.
          <br>- Przywrócenie historycznego klimatu starego miasta. 
          <br>- Zniesienie przymusowych Zarządów. Pieniądze z czynszów faktycznie wracające do lokatorów w postaci remontów! 
          <br>- Zniesienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
          <br>- Utworzenie Punktu Informacji Miejskiej. 
          <br>- Uporządkowanie miejskiego krajobrazu w oparciu o opinie Konserwatora Zabytków. 
          <br>- Rewitalizacja Placu 3 Maja i Rynku Rybnego.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi-shop fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2"> KULTURA I DROBNY HANDEL</h3>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Lokale na kulturę - czyli oferta dla wszystkich pasjonatów i ludzi związanych z kulturą. 
          <br>- „Wszystko po 1 zł” w centrum miasta - czyli reanimacja drobnego handlu i usług, Zwolnienia z czynszu do poziomu 1 złotego.
          <br>- Oferta sportowa dla młodych nie tylko grających w siatkówkę w Arenie. 
          <br>- Pomoc w utworzeniu kultowych miejsc spotkań dla młodzieży, eventy edukacyjne, Inkubatury Kultury, programy edukacyjne. 
          <br>- Podjęcie współpracy ze wszystkimi organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi działającymi w Będzinie, w celu wypracowania koncepcji dalszego rozwoju kultury i promocji naszego miasta.
          <br>- Kino studyjne, klubokawiarnia, mała scena teatralna.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi bi-bank2 fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">INWESTYCJE</h3>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Budowa schroniska dla zwierząt. 
          <br>- Utworzenie stref ekonomicznych. 
          <br>- Zwolnienia z podatków przedsiębiorców inwestujących w Będzinie i promujących zatrudnienie.
          <br>- Przywrócenie porządku i czystości w centrum miasta i dzielnicach, 
          <br>- Inwestycje bezpośrednio trafiające do mieszkańców wszystkich dzielnic Będzina.
          <br>- Strefy wypoczynku dla młodych, dbałość o parki i zachowany drzewostan, place zabaw wraz małą architekturą. 
          <br>- Powstrzymanie dalszego zadłużania miasta i zmniejszenie liczebności rad nadzorczych w spółkach. 
          <br>- Budowa przewiązki nad Aleją Kołłątaja. 
          <br>- Budowa długo oczekiwanego basenu odkrytego w centrum miasta, dostępnego dla wszystkich mieszkańców. 
          <br>- Przywrócenie widokowej linii tramwajowej do Grodźca w oparciu o nowe techniczne rozwiązania i fundusze europejskie.
          <br>- Uratowanie Dworca „Stacja Nowy Będzin” – miejsce dla pasjonatów, muzeum, modelarstwo, klub integracji, Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi bi-people-fill fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">MIESZKAŃCY</h3>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Poprawa bezpieczeństwa - wspólne patrole policji i straży miejskiej w całym mieście. 
          <br>- Stworzenie bezpośrednich i bezpłatnych punktów pomocy dla wszystkich mieszkańców w zakresie prawa miejscowego i obsługi prawnej. 
          <br>- Wyeliminowanie rodzinnych i partyjnych etatów w urzędach i spółkach miejskich. Oszczędności na listach płac – mniejsze podatki. 
          <br>- Darmowy bilet przejazdu komunikacją miejską w Będzinie dla poszukujących pracy.
          <br>- Gabinet prezydenta otwarty zawsze dla mieszkańców. Koniec z zapisami na wizyty. 
          <br>- Koniec z użytkowaniem dwóch samochodów służbowych prezydenta. Oszczędności na paliwie i koniec z partyjniactwem.
          <br>- Program - „Mała Ojczyzna”, czyli utworzenie rad dzielnic i osiedli.
          </p>
        </div>
      </div>
  
      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi bi-1-circle-fill fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">OKRĘG 1</h3>
          <h5 class="h4 mb-2">Osiedle Syberka i Górki Małobądzkie</h5>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Budowa parkingów i rozszerzenie miejsca. Przestrzeń obok garaży między osiedlem a Biedronką.
          <br>- Koszenie trawy w miejscach spacerów, budowa małej architektury osiedlowej. 
          <br>- TBS - wystąpienie o reformę ustawy w Sejmie. 
          <br>- Przestrzeń do życia szczególnie dla młodzieży i seniorów. Bezpieczne place zabaw z mini boiskami, stolikami szachowymi, ławeczkami, łąka kwiatowa.
          <br>- Nowe wybiegi dla psów.
          <br>- Budowa przyjaznych przestrzeni dla osób z niepełno sprawnościamii ich rodzin.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi bi-1-circle-fill fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">OKRĘG 2</h3>
          <h5 class="h4 mb-2">Śródmieście, Warpie, Małobądz</h5>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Przywrócenie dawnego charakteru kupieckiego śródmieścia. Oferta dla młodych nie tylko grających w siatkówkę w Arenie.
          <br>- Przyspieszenie terminów wykonania prac termomodernizacji budynków z wielkiej płyty na osiedlu Warpie. 
          <br>- Stworzenie kultowych miejsc spotkań dla młodzieży, eventy edukacyjne.
          <br>- Budowa przewiązki nad Aleją Kołłątaja.
          <br>- Basen odkryty w centrum miasta dostępny da wszystkich mieszkańców.
          <br>- Koszenie trawy w miejscach spacerów, budowa małej architektury osiedlowej.
          <br>- Zniesienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
          <br>- Lokale na kulturę - czyli oferta dla wszystkich pasjonatów i ludzi związanych z kulturą.
          <br>- Lokal za 1 zł w centrum miasta - czyli reanimacja drobnego handlu związanego z kulturą i usług.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi bi-1-circle-fill fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">OKRĘG 3</h3>
          <h5 class="h4 mb-2">Grodziec, Łagisza, Namiarkowe</h5>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez montaż sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na Osiedlu Awaryjnym.
          <br>- Promowanie Grodźca jako miejsce przyjazne dla turystów.
          <br>- Zwiększenie liczby miejsc noclegowych i gastronomicznych.
          <br>- Poprawa oznakowania i informacji turystycznej w lesie Grodzieckim.
          <br>- Organizacja imprez i festiwali - wreszcie będzie się dziać.
          <br>- Inwestycje bezpośrednio trafiające do mieszkańców wszystkich dzielnic Będzina: strefy wypoczynku dla młodych, dbałość o parkii zachowany drzewostan, place zabaw wraz małą architekturą.
          <br>- Zniesienie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
          </p>
        </div>
      </div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 text-center">
        <div class="mt-5">
          <div class="mb-2"><i class="bi bi-1-square-fill fs-1 text-primary"></i></div>
          <h3 class="h4 mb-2">OKRĘG 4</h3>
          <h5 class="h4 mb-2">Ksawera, Zamkowe, Gzichów, Koszelew</h5>
          <p class="text-muted mb-0">
          - Poprawa stanu dróg w mieście Program Okręg.
          <br>- Naprawa nawierzchni chodników przy ulicy Partyzantów oraz Mieroszewskich.
          <br>- Zwiększenie ilości koszy na śmieci, dodatkowe pojemniki dla właścicieli psów.
          <br>- Oświetlenie przy garażach na ulicy Spacerowej.
          <br>- Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez łączone patrole straży miejskieji policji.
          <br>- Reaktywacja osiedlowego targowiska Ksawera.
          <br>- Uregulowanie stanu prawnego gruntu ROD „Ksaweranka”.
          </p>
        </div>
      </div>
      
    </div>
  </div>
</section>
Leave a Comment