Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
25 days ago
485 B
3
Indexable
Never
import matplotlib.pyplot as plt
kategoria = ["Elektroshtepiake te medha","Frigorifere","TV","Kompjutera","Elektroshtepiake te vogla"]
shitjet =[800000,550000,650000,730000,440000]
shitjet_totale=sum(shitjet)
shitje_perqindje=[(s/shitjet_totale)*100 for s in shitjet]
plt.figure(figsize=(8,8))
plt.pie(shitjet,labels=kategoria,autopct='%1.1f%%',startangle=140,
        colors=['red','green','yellow','blue','purple'])
plt.title('% e shitjeve te produkteve ne dyqan')
plt.show()
Leave a Comment