Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
3.5 kB
10
Indexable
Never
# PRZYPOMNIENIE 
# 1. CO TO SĄ FUNKCJE --> TWORZYMY TAK:
# - def nazwaFunkcji():
# -   KOD FUNKCJI ODDZIELAMY TABULACJA OD RESZTY KODU 
# - URUCHAMIAMY FUNKCJE PRZEZ POLECENIE CZATU LUB WYWOŁANIE W KODZIE 
# 2. PETLE 
# 2.1 PETLA FOR 
# - PETLA POWTARZA KOD 
# - PETLA FOR MA LICZNIK I WYKONUJE SIE OKRESLONA ILOSC RAZY 
# - FUNKCJA RANGE kontroluje nam ilosc i sposob wykonania petli 
# 2.2 JAK TWORZYC:
# - for i in range(100): 
# -   KOD FUNKCJI ODDZIELAMY KOLEJNA TABULACJA OD RESZTY KODU :) 


# ARENA WALK PROJEKT 
# 1. EKWIPUNEK GRACZA 
def eq():
  # wyczyscimy eq gracza 
  player.execute("/clear")
  # daje eq graczowi ZBROJE, MIECZ, ŁUK, STRZAŁY
  gracz = mobs.target(NEAREST_PLAYER) # postac gracza w zmiennej "gracz"
  mobs.give(gracz, DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_CHESTPLATE, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_HELMET, 1) 
  mobs.give(gracz, DIAMOND_LEGGINGS, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_BOOTS, 1)
  mobs.give(gracz, DIAMOND_PICKAXE, 1)
  mobs.give(gracz, BOW, 1)
  mobs.give(gracz, ARROW, 64)
  mobs.give(gracz, TRIDENT, 1) 

#funkcja odpowiedzialna za przygotowanie areny
def arenaKonstruktor():
  #ustawiamy noc
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)
  #pobieramy aktualne kordy gracza z małym przesuniecięm na osi x tak żeby arena nie budowała się na graczu
  pozycja=positions.add(player.position(), pos(10, 0, 0))
  x=pozycja.get_value(Axis.X)
  y=pozycja.get_value(Axis.Y)
  z=pozycja.get_value(Axis.Z)
  #tworzymy arenę
  blocks.fill(STONE_BRICKS, world(x,y,z),world(x+40,y+4,z+40))
  #tworzymy w narożnikach areny diamentowe pola potrzebne dla bloku beacon aby ten mógł wypuścić wiązkę światła
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x,y+4,z),world(x+2,y+4,z+2))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x+38,y+4,z),world(x+40,y+4,z+2))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x,y+4,z+38),world(x+2,y+4,z+40))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x+38,y+4,z+38),world(x+40,y+4,z+40))

  #dodajemy bloki beacon
  blocks.place(BEACON, world(x+1,y+5,z+1))
  blocks.place(BEACON, world(x+39,y+5,z+1))
  blocks.place(BEACON, world(x+1,y+5,z+39))
  blocks.place(BEACON, world(x+39,y+5,z+39))

  #tworzymy schody
  for i in range(15,21):
    shapes.line(STONE_BRICK_STAIRS, world(x-4,y,z+i), world(x,y+4,z+i))
 
  #ekwipunek przyznany dla gracza
  eq()

  #tworzymy napis runda
  blocks.print("RUNDA", SEA_LANTERN, world(x+35,y+10,z+45), WEST)

  #tryb przetrwania
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))

  # uruchamiam 1 runde 
  runda1(x,y,z, " 1 ")
  
player.on_chat("arena", arenaKonstruktor)

# funckja uruchamiajaca 1 runde 
# w nawiasie funkcji umieszczamy argumenty/parametry funkcji :) Zmienne do wykorzystania w funkcji 
def runda1(x,y,z,nrRundy):

  # nr rundy dodamy do napisu RUNDA nad arena
  blocks.print(nrRundy, SEA_LANTERN, world(x+35,y+10,z+45), WEST)
  # pozycja spawnu dla potworow 
  posSpawn = randpos(world(x + 5, y + 5, z+ 5), world(x + 35, y + 5, z + 35))
  # spawn potworow w 1 rundzie ZOMBIE, SKELETON, CREEPER, BLAZE, GHAST
  mobs.spawn(ZOMBIE, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s 
  mobs.spawn(SKELETON, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  mobs.spawn(CREEPER, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  mobs.spawn(BLAZE, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  mobs.spawn(GHAST, posSpawn)
  loops.pause(1000) # czekam 1s
  # czas na przejscie 
  loops.pause(45000) # 45 000ms to 45s