Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
2.1 kB
4
Indexable
Never
/* Napraviti klasu Piramida. Klasa treba da sadrži stranice baze A i B, te visinu H. Unutar main programa kreirati 
 * dva objekta klase Piramida, unijeti njihove podatke, te ispisati kolike su površine obje piramide, te koja površina je veca i za koliko. */

#include<stdio.h>

class Piramida {
  int A;
  int B;
  int H;

  Piramida(int stranicaA, int stranicaB, int visinaH) {
    this->A = stranicaA;
    this->B = stranicaB;
    this->H = visinaH;
  }
  
  Piramida() {
    this->A = 0;
    this->B = 0;
    this->H = 0;
  }

  int getA() const {
    return A;
  }

  int getB() const {
    return B;
  }

  int getH() const {
    return H;
  }

  void setA(int A) {
    this->A = A;
  }

  void setB(int B) {
    this->B = B;
  }

  void setH(int H) {
    this->H = H;
  }

  int povrsina() const {
    int povrsinaPiramide;
    povrsinaPiramide = 2 * A * H;
    return povrsinaPiramide;
  }

  void postaviVrijednosti() {
    int a, b, h;
    printf("Unesite stranicu A: "); scanf("%d", &a);
    printf("Unesite stranicu B: "); scanf("%d", &b);
    printf("Unesite visinu H: "); scanf("%d", &h);
    
    this->A = a;
    this->B = b;
    this->H = h;
    
    printf("\n");
  }
};

int main() {
  Piramida piramida1;
  Piramida piramida2;

  printf("Postavite vrijednosti za piramidu1\n");
  piramida1.postaviVrijednosti();
  
  printf("Postavite vrijednosti za piramidu2\n");
  piramida2.postaviVrijednosti();
  
  if (piramida1.povrsina() > piramida2.povrsina())
    printf("Povrsina piramide1 je veca od piramide2 za %d", piramida1.povrsina() - piramida2.povrsina());
  else if (piramida2.povrsina() > piramida1.povrsina())
    printf("Povrsina piramide2 je veca od piramide1 za %d", piramida2.povrsina() - piramida1.povrsina());
  else
    printf("Povrsine su jednake!");;
  return 0;
}