learn dom

mail@pastecode.io avatarunknown
javascript
a month ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
// JavaScript DOM

// kiedy wybieramy element przez id otrzymujemy pojedynczy element i możemy się 
// do niego od razu odwołać w funkcji
const grandparent = document.getElementById("grandparent-id")

// wybranie elementu przez query selector - w nawiasie wpisujemy taką nazwę jaką 
// wpisujemy do style.css, czyli np. jeśli klasa to parent: ".parent" lub jesli 
// id to grandparent-id:
const grandparent = document.querySelector("#grandparent-id")

// wybranie wielu elementów przez query selector all
const parents = document.querySelectorAll(".parent")
const children = document.querySelectorAll(".child")
// lub
const children = grandparent.querySelectorAll(".child")

// wybieranie przez odwołanie się do dzieci danej klasy:
const parents = Array.from(grandparent.children)

// można się też odwoływać do rodzica danej klasy:
const parent = child.parentElement

// wybieranie bliźniaczego elementu
const childOne = document.querySelector("#child-one")
const childTwo = childOne.nextElementSibling
// a jak poprzedni to .previousElementSibling

// kiedy wybieramy element przez klasę otrzymujemy kolekcję elementów - trzeba 
// wtedy najpierw zamienić kolekcję na tablicę i wtedy funkcję wywołać dla 
// każdego elementu: nazwa.forEach(funkcja)
const parents = Array.from(document.getElementsByClassName("parent"))


// funkcja zmieniająca kolor tła
function changeColor(element) {
  element.style.backgroundColor = "#333"
}

// wywołanie funkcji dla pojedycznego elementu (getElementById)
changeColor(grandparent)

// wywołanie funkcji dla każdego elementu klasy (getElementsByClassName)
parents.forEach(changeColor)

// wywołanie funkcji dla elementu query selector
changeColor(grandparent)

// wywoałnie fukcji dla wielu elementów query selector
parents.forEach(changeColor)

changeColor(childOne)
changeColor(childTwo)