Bit Manipülasyonları 2

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
3 years ago
1.7 kB
28
Indexable
Never
    /// <summary>
    /// Belirli bir biti tersine çevirme
    /// </summary>
    static int FlipBit(int x, int position)
    {
      int mask = 1 << position;
      return x ^ mask;

      // x = 6 yani 110 ve position 1 diyelim.

      // mask 10 olur.

      // 110
      // 010
      // ^
      // 100 yani 4 olur.
    }

    /// <summary>
    /// Sayıyı 2 ile çarpma veya bölme
    /// </summary>
    static int DivideOrMultipleByTwo(int n)
    {
      return n >> 1;
      // return n << 1;

      // 16 yani 10000 için, 1000 yani 8 döndürür.
      // 15 yani 1111 için, 111 yani 7 döndürür.
    }

    /// <summary>
    /// Belirli pozisyondaki bitin set edilip edilmedini bulur.
    /// </summary>
    static bool IsBitSet(int n, int position)
    {
      n >>= position;
      return (n & 1) != 0;

      // Ör: n = 12 yani 1100 diyelim. position 1 olsun.
      // ilk satırdan sonra 110 olur.
      // 
      // 110
      // 001
      // &
      // 000 olur, 0 elde ediyorsak o bit set edilmemiş (0) demektir.
    }

    /// <summary>
    /// Verilen karakterin alfabedeki yerini bulur.
    /// </summary>
    static int LetterPositionInAlphabet(char c)
    {
      return c & 31;

      // A --> 65 --> 1000001
      // b --> 98 --> 1100010

      // 1100010
      // 0011111 --> 31
      // &
      // 0000010 yani 2. harf olduğu bilgisin döner.
    }