Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
5.0 kB
3
Indexable
Never
using System;
using System.Collections;

namespace zadanie04_szuplewska
{
  /* Napisz implementację listy typu array list (lista tablic) w wybranym przez siebie obiektowym języku programowania. 
    Implementacja ma być rekurencyjna z maksymalną hermetyzacją. */
  public class ArrayListRek
  {
    private ArrayList arrayList;
    public ArrayListRek()
    {
      arrayList = new ArrayList();
    }
    public void Dodawanie(object item)
    {
      DodawanieRek(arrayList, item);
    }
    public object Get(int indeks)
    {
      return GetRek(arrayList, indeks);
    }
    public void Set(int indeks, object wartosc)
    {
      SetRek(arrayList, indeks, wartosc);
    }
    public void Usuwanie(int indeks)
    {
      UsuwanieRek(arrayList, indeks);
    }
    public int LicznikRek()
    {
      return LicznikRek(arrayList);
    }
    public void Miejsca()
    {
      Miejsca_Rek(arrayList);
    }
    private int LicznikRek(ArrayList list)
    {
      int licznik = 0;
      foreach (var item in list)
      {
        if (item is ArrayList)
        {
          licznik += LicznikRek((ArrayList)item);
        }
        else
        {
          licznik++;
        }
      }
      return licznik;
    }
    private void DodawanieRek(ArrayList list, object item)
    {
      if (LicznikRek(list) > 0 && list[list.Count - 1] is ArrayList)
      {
        DodawanieRek((ArrayList)list[list.Count - 1], item);
      }
      else
      {
        list.Add(item);
      }
    }
    private object GetRek(ArrayList list, int indeks2)
    {
      foreach (var item in list)
      {
        if (item is ArrayList)
        {
          var wynik = GetRek((ArrayList)item, indeks2);
          if (wynik != null)
          {
            return wynik;
          }
        }
        else
        {
          if (indeks2 == 0)
          {
            return item;
          }
          indeks2--;
        }
      }
      return null;
    }
    private void SetRek(ArrayList list, int indeks2, object wartosc)
    {
      for (int i = 0; i < list.Count; i++)
      {
        var item = list[i];
        if (item is ArrayList)
        {
          SetRek((ArrayList)item, indeks2, wartosc);
        }
        else
        {
          if (indeks2 == 0)
          {
            list[i] = wartosc;
            return;
          }
          indeks2--;
        }
      }
    }
    private void UsuwanieRek(ArrayList list, int indeks2)
    {
      for (int i = 0; i < list.Count; i++)
      {
        var item = list[i];
        if (item is ArrayList)
        {
          UsuwanieRek((ArrayList)item, indeks2);
        }
        else
        {
          if (indeks2 == 0)
          {
            list.RemoveAt(i);
            return;
          }
          indeks2--;
        }
      }
    }
    private void Miejsca_Rek(ArrayList list)
    {
      for (int i = 0; i < list.Count; i++)
      {
        var item = list[i];
        if (item is ArrayList)
        {
          Miejsca_Rek((ArrayList)item);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Indeks {i}: {item}");
        }
      }
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      ArrayListRek arrayListRek = new ArrayListRek();

      //dodawanie elementów
      arrayListRek.Dodawanie(87);
      arrayListRek.Dodawanie("Hello");
      arrayListRek.Dodawanie(2.96);
      //wyświetlanie zawartości
      Console.WriteLine($"Licznik: {arrayListRek.LicznikRek()}");
      arrayListRek.Miejsca();
      //zmiana wartości
      arrayListRek.Set(1, "World");
      //usuwanie elementu
      arrayListRek.Usuwanie(0);
      //wyświetlanie zmienionej zawartości
      Console.WriteLine("\nPo zmianach:");
      Console.WriteLine($"Licznik: {arrayListRek.LicznikRek()}");
      arrayListRek.Miejsca();
      
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Leave a Comment