PasswordGenerator

mail@pastecode.io avatarunknown
javascript
2 months ago
4.8 kB
2
Indexable
Never
// window.onload = function() {

//Input Range och Counter
  const sliderElement = document.querySelector('#lengthRange'); // Detta hämtar jag från HTML (Input Range)
  const sliderValue = document.querySelector('#lengthCounter'); // Detta hämtar jag från HTML (Räknaren)
  const btn = document.querySelector('#btn');

  sliderElement.addEventListener('input', (event) => {
    const tempSliderValue = event.target.value; //Event integrera med HTML och gör så att en en text ändras om man t.ex
    //trycker på en knapp. Target är det som utlöste händelsen i HTML, när knappen trycks så ändras det.
    //Value är ett attribut för HTML, textrutor, lösenordsfält är ett slags "value" som personen skriver i.
    sliderValue.textContent = tempSliderValue; //Här ändrar (kan hämta) texten som finns från början i HTML. Vi gör
    //ändring efter vad slidern befinner sig för att få antalet karaktärer.
    const progress = (tempSliderValue / sliderElement.max) * 20;
    sliderElement.style.background = 'linear-gradient(#A638F6, 100%)';
  })

  //Lösenordet, alla checkbox och generara lösenord
  function generatePassword() {
    const length = document.getElementById('lengthRange').value;
    const useUppercase = document.getElementById('check-upper').checked;
    const useLowercase = document.getElementById('check-lower').checked;
    const useNumbers = document.getElementById('check-numbers').checked;
    const useSymbols = document.getElementById('check-symbol').checked;

    const uppercaseChars = "ABCDEFGIJHLMNOPQRSTVWXZÅÄÖ"
    const lowercaseChars = "abcdefgijhlmnopqrstvwxzåäö"
    const numberChars = "0123456789"
    const symbolChars = "!><|@#£¤$%&/{([)]=}?+'*¨^-_.:,;"

    let characters = '';

    if (useUppercase) characters += uppercaseChars;
    if (useLowercase) characters += lowercaseChars;
    if (useNumbers) characters += numberChars;
    if (useSymbols) characters += symbolChars;

    if (!characters) {
      alert("Vänligen välj minst en av kategorierna!");
      return;
    }

    let password = "";
    for( let i = 0; i < length; i++) {
      password += characters[Math.floor(Math.random() * characters.length)];
    }

  document.getElementById("generatedPassword").textContent = password;
}
  
//Styrka på lösenordet

const box1 = document.querySelector("#bar1");
const box2 = document.querySelector("#bar2");
const box3 = document.querySelector("#bar3");
const box4 = document.querySelector("#bar4");

// Funktion för att beräkna styrkan baserat på valda alternativ
function calculateStrength() {
  const useUppercase = document.getElementById('check-upper').checked;
  const useLowercase = document.getElementById('check-lower').checked;
  const useNumbers = document.getElementById('check-numbers').checked;
  const useSymbols = document.getElementById('check-symbol').checked;

  const totalOptions = useUppercase + useLowercase + useNumbers + useSymbols;

  return totalOptions;
}

// Uppdatera styrkabalkarnas färg baserat på antalet valda alternativ
function updateStrengthBars() {
  const strength = calculateStrength();

  if (strength === 0) {
    box1.style.backgroundColor = "transparent";
    box2.style.backgroundColor = "transparent";
    box3.style.backgroundColor = "transparent";
    box4.style.backgroundColor = "transparent";
  } else if (strength === 1) {
    box1.style.backgroundColor = "red";
    box2.style.backgroundColor = "transparent";
    box3.style.backgroundColor = "transparent";
    box4.style.backgroundColor = "transparent";
  } else if (strength === 2) {
    box1.style.backgroundColor = "orange";
    box2.style.backgroundColor = "orange";
    box3.style.backgroundColor = "transparent";
    box4.style.backgroundColor = "transparent";
  } else if (strength === 3) {
    box1.style.backgroundColor = "yellow";
    box2.style.backgroundColor = "yellow";
    box3.style.backgroundColor = "yellow";
    box4.style.backgroundColor = "transparent";
  } else if (strength === 4) {
    box1.style.backgroundColor = "#37FD12";
    box2.style.backgroundColor = "#37FD12";
    box3.style.backgroundColor = "#37FD12";
    box4.style.backgroundColor = "#37FD12";
  }
};


// Eventlyssnare för checkboxar, uppdatera styrkabalkarna när checkboxar ändras
const checkboxes = document.querySelectorAll('.item-checkbox input');
checkboxes.forEach(checkbox => {
  checkbox.addEventListener('change', updateStrengthBars);
});