Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
3.1 kB
3
Indexable
Never
# funkcja tworząca zamek
# minimalna długość murów to 20 przy mniejszych wartościach schody nie generują się poprawnie
# liczba określająca długość murów musi być PARZYSTA żeby wierzchołki się poprawnie wygenerowały
# zalecana wysokość muru to 4, tylko wtedy creppery będą mogły się aktywować i wybuchnąć

def zamekKonstruktor(mur, wysokosc):
  dlMuru = mur
  dlMuruKopia = dlMuru / 2
  wysokoscMuru = wysokosc
  builder.teleport_to(pos(-5, 0, 5))
  builder.set_origin()
  builder.mark()
  i = 0
  # pętla tworząca 3 warstwowe mury dookoła gracza
  while i < 3:
    j = 0
    while j < 4:
      builder.move(FORWARD, dlMuru)
      builder.raise_wall(MOSSY_STONE_BRICKS, wysokoscMuru)
      builder.turn(RIGHT_TURN)
      j += 1
    dlMuru += -2
    builder.move(RIGHT, 1)
    builder.move(FORWARD, 1)
    builder.mark()
    i += 1
  builder.move(UP, wysokoscMuru - 1)
  builder.face(WEST)
  builder.move(BACK, 15)
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca schody
  while i < wysokoscMuru - 1:
    builder.shift(1, -1, 0)
    builder.line(STONE_BRICK_STAIRS)
    i += 1
  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, wysokoscMuru)
  builder.face(NORTH)
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca wierzchołki
  while i < 4:
    j = 0
    while j < dlMuruKopia:
      builder.place(SEA_LANTERN)
      builder.move(FORWARD, 2)
      j += 1
    builder.turn(RIGHT_TURN)
    i += 1
player.on_chat("zamek", zamekKonstruktor) # zamek 20 4 


# funkcja ewkipunek
def eq():
  # LISTY w PYTHON
  # zmienna przechowuje -> 1 wartość 
  # lista jest to zmienna która przechowuje wiele wartości 
  # JAK TWORZYC LISTE W PYTHON? 
  # nazwaListy = [wartosc0, wartosc1, wartosc2, wartosc3]
  # lista z ekwipunkiem = [przedmiot,ilosc,przedmiot1,ilosc1]
  listaEq = [ LADDER, 64, STONE_BRICKS, 64,
        OBSIDIAN, 64, NETHERITE_SWORD, 2,
        TORCH, 64, NETHER_BRICK, 64,
        NETHERITE_CHESTPLATE, 2, NETHERITE_LEGGINGS, 2,
        NETHERITE_BOOTS, 2, NETHERITE_HELMET, 2,
        NETHERITE_PICKAXE, 2, NETHERITE_HOE, 2,
        ENCHANTED_APPLE, 2, TNT, 64,
        REDSTONE, 64, SPRUCE_DOOR, 64,
        BOW, 1, ARROW, 128, 
        WATER_BUCKET, 2, LAVA_BUCKET, 2, 
        CARROT, 64, BOAT, 2, PINK_SHULKER_BOX, 64]
  # petla for ktora rozda przedmioty 
  # petla for od 0 do konca listyEq, co 2 kroki
  for i in range(0, len(listaEq), 2): 
    # przedmiot do przekazania
    przedmiot = listaEq[i] 
    # ilosc przedmiotu do przekazania
    ilosc = listaEq[i + 1] 
    mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), przedmiot, ilosc)

player.on_chat("eq", eq) # przypinam do czatu 

def zaczarowanyLuk():
  # czaruje łuk na maksymalne obrazenia
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Power", 5)
  # czaruje plonace strzaly
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Flame", 1)
  
player.on_chat("luk", zaczarowanyLuk)