Mamos Kodas

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
3.7 kB
1
Indexable
Never
function createFolder() {
 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var year = sheet.getRange("B1").getValue();
 var month = sheet.getRange("B2").getValue();
 var parentFolder = DriveApp.getRootFolder();
 var folderName = year + " " + month + " Mokiniu Saskaitos";
 var existingFolder = parentFolder.getFoldersByName(folderName);

 if (existingFolder.hasNext()) {
  return existingFolder.next();
 } else {
  return parentFolder.createFolder(folderName);
 }
}

function generateInvoices() {
 // Create the folder based on year and month
 var folder = createFolder();

 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var year = sheet.getRange("B1").getValue();
 var month = sheet.getRange("B2").getValue();
 var data = sheet.getRange("B3:G" + sheet.getLastRow()).getValues();
 
 for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  var row = data[i];
  var name = row[0];
  var email = row[1];
  var amount = row[2];
  var received = row[3];
  var spent = row[4];
  var compensation = row[5];

  // Skip rows with empty email addresses
  if (!email) continue;

  // Create a Google Document as the invoice
  var doc = DocumentApp.create("Invoice for " + name + " - " + month);
  var body = doc.getBody();
  
  // Add static information to the invoice
  body.appendParagraph("SĄSKAITA");
  body.appendTable([
   ["UAB AMBER CATERING", "Rekvizitai mokantiems pavedimu:"],
   ["Dūmų 3, Vilnius", "Įmonės kodas .. 120857076"],
   ["Tel.868545888", "PVM kodas ...... LT208570716"],
   ["El. paštas: ac.ritulia@gmail.com", "sąskaita LT147300010155984049"],
   ["", "„Swedbank“, AB"],
   ["", "banko kodas 73000"],
   ["", "Paskirtyje nurodykite:"],
   ["", "mokinio vardą, pavardę, klasę"]
  ]);

  // Add dynamic information to the invoice
  body.appendParagraph("Už " + year + " m. " + month + " mėnesio maitinimą\nmokinys(ė): " + name);
  body.appendParagraph(""); // One row gap

  // Add the table
  var table = [];
  table.push(["Paslaugos pavadinimas", "Suma Eur"]);
  table.push(["Gauta suma – apmokėta už suteiktas paslaugas", received]);
  table.push(["Sunaudota - suvalgyta per ataskaitinį laikotarpį", spent]);
  table.push(["Likutis*", amount]);
  table.push(["", "* Suma su minuso ženklu reiškia trūkumą lėšų „vaiko sąskaitoj“"]);
  body.appendTable(table);

  // Add spacing
  body.appendParagraph("");
  body.appendParagraph("PAPILDOMA INFORMACIJA:");
  body.appendParagraph("Savivaldybės kompensacija yra įtraukta į mokėtiną sumą.");
  body.appendParagraph("Mokėjimo grafoje „Likutis“ su minuso ženklu reiškia trūkumą lėšų vaiko sąskaitoje");
  body.appendParagraph("Už vaikų maitinimą mokama į priekį. Už einamąjį mėnesį mokama per pirmą einamojo mėnesio savaitę. Reikia susiskaičiuoti patiems kiek planuojate valgyti. Jei per einamąjį mėnesį neišnaudojote įmokėtų pinigėlių, permoka perkeliama į sekantį mėnesį.");
  body.appendParagraph("Pietų kaina...................................... 5,40");
  body.appendParagraph("Pavakarių kaina............................. 2,30");
  body.appendParagraph("Bendra dienos(pietūs-pavakariai) maitinimo kaina..... 7,70");
  body.appendParagraph("Jei pastebėjote klaidą mokėjimo pranešime, informuokite.");

  // Save and close the invoice document
  doc.saveAndClose();

  // Get the Word file as a blob
  var blob = DriveApp.getFileById(doc.getId()).getBlob();
  
  // Move the Word file to the specified folder
  var wordFile = folder.createFile(blob);
  
  // Set the file type to Word
  wordFile.setContentTypeFromExtension();
 }
}