Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.7 kB
1
Indexable
Never
class Program
  {
    static void Tablice(ref int[] inTab1, ref int[] inTab2)
    {
      int dodatnie = 0;
      int ujemne = 0;

      // zliczanie ilosci liczb ujemnych w tablicy1
      for (int i = 0; i < inTab1.Length; i++)
      {
        if (inTab1[i] < 0)
          ujemne++;
        else
          dodatnie++;
      }

      // zliczanie ilosci liczb ujemnych w tablicy2
      for (int i = 0; i < inTab2.Length; i++)
      {
        if (inTab2[i] < 0)
          ujemne++;
        else
          dodatnie++;
      }

      // tworzenie tablic z odpowiednia iloscia elementow
      int[] outTab1 = new int[ujemne];
      int[] outTab2 = new int[dodatnie];

      // pomocnicze zmienne
      int iTab1 = 0, iTab2 = 0;

      for (int i = 0; i < inTab1.Length; i++)
        if (inTab1[i] < 0)
        {
          outTab1[iTab1] = inTab1[i];
          iTab1++;
        }
        else
        {
          outTab2[iTab2] = inTab1[i];
          iTab2++;
        }

      for (int i = 0; i < inTab2.Length; i++)
        if (inTab2[i] < 0)
        {
          outTab1[iTab1] = inTab2[i];
          iTab1++;
        }
        else
        {
          outTab2[iTab2] = inTab2[i];
          iTab2++;
        }

      inTab1 = outTab1;
      inTab2 = outTab2;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      /* Napisz metodę typu void, z dwoma parametrami typu ref int[], 
       * która wybiera wartości nieujemne z obu tablic i zapisuje je do 
       * pierwszej tablicy a wartości ujemne z obu tablic zapisuje do drugiej tablicy. 
       * Przykładowo dla { 1,-2,5} i { -2, 4, -9, 0}
       * mamy otrzymać { 1,5,4,0}, { -2,-2,9}. Wynik ma być zwrócony w parametrach
       * reprezentujących początkowe tablice(gdy nie ma elementów zwracamy pustą tablicę).
       */

      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy 1: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy 2: ");
      int m = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Random r = new Random();
      int[] tab1 = new int[n];
      int[] tab2 = new int[m];

      // wypelnienie tablic (wartościami od -100 do 100)
      for (int i = 0; i < tab1.Length; i++)
        tab1[i] = r.Next(-100, 100);
      for (int i = 0; i < tab2.Length; i++)
        tab2[i] = r.Next(-100, 100);

      Console.WriteLine("\n=========tab 1============");

      for (int i = 0; i < tab1.Length; i++)
        Console.Write(tab1[i] + " ");

      Console.WriteLine("\n=========tab 2============");

      for (int i = 0; i < tab2.Length; i++)
        Console.Write(tab2[i] + " ");

      Tablice(ref tab1, ref tab2);
      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("\n========= Tablica ujemne ============");

      for (int i = 0; i < tab1.Length; i++)
        Console.Write(tab1[i] + " ");

      Console.WriteLine("\n========= Tablica pozostale ============");

      for (int i = 0; i < tab2.Length; i++)
        Console.Write(tab2[i] + " ");

      Console.ReadKey();
    }
  }