Od szwagra dla szwagra

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
2.4 kB
2
Indexable
Never
const mainInput = document.querySelector("input");
const firstList = document.querySelector("#pierwszaLista");
const secondList = document.querySelector("#drugaLista");
const form = document.querySelector("form");
const historyInput = document.querySelector(".history");

let mainTasksList = [];
let historyList = [];
let taskNum = 0;

const getFirstListElementHTML = (taskText) => {
 const taskElementWrapper = document.createElement('li');
 const taskSpan = document.createElement('span');
 const removeTaskButton = document.createElement('button');
 const taskId = `task${taskNum}`;

 // dodanie id zeby latwiej bylo usuwac elementy
 taskElementWrapper.id = taskId;
 taskSpan.innerText = taskText;
 removeTaskButton.innerText = 'Usuń';

 const taskPosition = mainTasksList.length - 1;
 removeTaskButton.addEventListener('click', () => {
  mainTasksList.splice(taskPosition,1);
  document.querySelector(`#${taskId}`).remove();
 });

 // dodawanie elementow do htmla
 taskElementWrapper.appendChild(taskSpan);
 taskElementWrapper.appendChild(removeTaskButton);

 ++taskNum;

 return taskElementWrapper;
}

const getSecondListElementHTML = (taskText) => {
 const listElement = document.createElement('li');
 listElement.innerText = taskText;
 listElement.addEventListener('click', () => firstList.appendChild(getFirstListElementHTML(taskText)));

 return listElement;
}

const showHistory = (e) => {
 secondList.innerHTML = '';
 const { value } = e.target;
 const matchingTasks = historyList.filter((task) => task.includes(value));

 matchingTasks.forEach((taskText) => secondList.appendChild(getSecondListElementHTML(taskText)));
};


const addTask = (event) => {
 event.preventDefault();

 // warto sie tego zapisu nauczyc
 // jak masz obiekt const obj = { a: 123, b: 234 } to mozesz zrobic
 // const { a } = obj;
 // i wtedy możesz sobie używać zmiennej a

 const { value } = mainInput;

 if (!value) { // czyli jak bedzie pustym stringiem
  return;
 }

 // dodawanie do glownej listy i do historii
 mainTasksList.push(value);
 historyList.push(value);

 // tworzenie elementu html
 const taskElementWrapper = getFirstListElementHTML(value);
 firstList.appendChild(taskElementWrapper);

 mainInput.value = '';
};

form.addEventListener("submit", addTask);
historyInput.addEventListener("input", showHistory);