Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
import csv

if __name__ == '__main__':
  with open("data/username.csv", mode='r', encoding='utf-8') as csv_file: # odczyt pliku csv w trybie do odczytu z kodowanie utf-8
    csvreader = csv.reader(csv_file, delimiter=';') # utworzenie obiektu csvreader, który przechowuje cały plik (w tym miejscu określamy separator danych (domyślnie jest to "," (przecinek) )

    rows = list([element.strip() for element in row] for row in csvreader) # cały algorytm oczyszczenia danych w pliku csv z białych znaków (spacje, tabulatory itd.)

    # Konstrolne wypisanie po zastosowaniu algorytmu
    for row in rows:
      print(row)

  with open("data/username_copy.csv", mode='w', encoding='utf-8', newline='') as csv_write_file: # zapis pliku csv z kodowanie utf-8
    csvwriter = csv.writer(csv_write_file, delimiter=';') # utworzenie obiektu csvwriter, który umożliwa zapisanie danych (wirsz po wierszu), tutaj również ustalamy seprator (domyślnie jest to "," (przecinek) )

    # Pętla po wszystkich wierszach i zapsianie ich z pomocą metody writerow do pliku username_copy.csv
    for row in rows:
      csvwriter.writerow(row)
Leave a Comment