Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
904 B
6
Indexable
Never
#        PRZYPOMNIENIE
#  CO TO SĄ FUNKCJE? DLACZEGO TWORZYMY FUNKCJE?
#     JAK TWORZYMY FUNKCJE W PYTHON?
# 1. FUNKCJE TWORZYMY ZEBY WYKONYWAC JAKIS KOD WIELE RAZY
# 2. ZEBY UPROSCIC PROGRAMOWANIE -> NIE POWTARZAC SIE 
# 3. def nazwaFunkcji():
# 3a.  Wszystko co w funkcji piszemy po TAB

# Zadanie przypiminajace 
# NAPISZ FUNKCJE ZMIENAJACE TRYB GRY NA SURVIVAL I KREATYWNY

# 1. SURVIVAL
def survival():
  # zmienia tryb gry na survival
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  # daje graczowi siekierke do eq -> komu,co,ile
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_AXE, 1)
  # zmieniam czas gry na noc
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)

# 2. KREATYWNY
def kreatywny():
  # zmienia tryb gry na kreatywny
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  # zmieniam czas gry na noc
  gameplay.time_set(DayTime.DAY)