Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
class Word {
String word;

Word word(int numberOfletters) {
tutaj kod, który ustawia te dwie pierwsze literki i reszte
this.word = generated_word
}

}


class WordSequence {

List<Word> sequence;
int numberOfWords;
int minLetters;
int maxletters;


void generateSequence(int maxletters, int minletters, int minWords, int maxWords){
	losujemy ile slow 
	numberOfWords = wylosowana_ilosc_slow
	List<Word> words;
	pętla for po ilosci slow{
		losujemy ile liter np 5
		Word word = new Word(5);
		words.add(word)
	}
	sequence = words;
}

void calculateMaxMinLetters(){
metodka licząca i ustawiająca pola 
int minLetters;
int maxletters;
}


no i w mainie
main(){
WordSequence ws = new WordSequence();
ws.generateAndSetSequence(2, 6, 3, 8);
ws.calculateMaxMinLetters();

i teraz jak wpisujesz do pliku to korzystasz z obiektu ws
fwrite($myfile, "Wygenerowany ciąg znaków to: " . ws.sequence . "\n");
    fwrite($myfile, "Data wygenerowania wyrażenia: " . $date . "\n");
    fwrite($myfile, "Ilość słów/wyrażeń: " . ws.numberOfWords . "\n");
    fwrite($myfile, "Ilość znaków w najkrótszym wyrażeniu: " . ws.minLetters; . "\n");
    fwrite($myfile, "Ilość znaków w najdłuższym wyrażeniu: " . ws.maxLetters; . "\n");
}