Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
794 B
2
Indexable
Never
def basenKonstruktor():
  # POBRAC POZYCJE GRACZA I JEJ WARTOSCI (X,Y,Z) i dodac odstep
  position = positions.add(player.position(), pos(10,0,0)) # dodaje odstep do pobranej pozycji gracza
  # wczytac konkretne wartosci pozycji
  x = position.get_value(Axis.X) # zczytuje pozcje x
  y = position.get_value(Axis.Y) # zczytuje pozcje Y
  z = position.get_value(Axis.Z) # zczytuje pozcje Z
  # Tworzenie szklanej konstrukcji
  blocks.fill(GLASS, world(x, y, z), world(x + 15, y + 7, z + 30)) # szklany zarys 
  # Wypelniam powietrzem
  blocks.fill(AIR, world(x + 1, y + 1, z + 1), world(x + 14, y + 7, z + 29))
  # wypelniam woda
  blocks.fill(WATER, world(x + 1, y + 1, z + 1), world(x + 14, y + 7, z + 29))
# przypisac do czatu 
player.on_chat("basen", basenKonstruktor)