Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
CS, Cuộc sống
CSB, Cảnh sát biển
MBBG, Máy bay bà già
KT, Kinh tế
MD, Mất dạy
BS, Bác sĩ
CA, Công An
NTH, Nguyễn Thượng Hiền
QTV, Quản trị viên
SBC, Săn bắt cướp
SLL, Số lượng lớn
TKM, Tài Khoản Mới
UNC, Ủy nhiệm chi
BKT, Bật kiếm tiền
ACE, Anh chị em
MBTC, Máy bay tình cảm
CCCM, Các cụ các mợ
GHA, Giang hồ ảo
CNKT, Công nhân kỹ thuật
CPPT, Cổ phần phổ thông
DX, Được
BGK, Ban giám khảo
BGV, Bàn giáo viên
YTẾ, Y tế
YTDP, Y tế Dự phòng
YKVN, Y khoa Việt Nam
XX, Xét xử
XTTM, Xúc tiến thương mại
XSKT, Xổ số kiến thiết
XNK, Xuất nhập khẩu
XN, Xí nghiệp
XKLĐ, Xuất khẩu lao động
XK, Xuất khẩu
XHH, Xã hội hóa
XHCN, Xã hội chủ nghĩa
XH, Xã hội
XDHK, Xăng dầu hàng không
XĐGN, Xoá đói giảm nghèo
XDCB, Xây dựng cơ bản
VTV, Đài truyền hình Việt Nam
VT, Vũng Tàu
VS, Với
VQG, Vườn quốc gia
VPĐD, Văn phòng đại diện
VPCP, Văn phòng Chính phủ
Leave a Comment