Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
7 months ago
1.6 kB
4
Indexable
Never
# aktualne miejsce odrodzenia gracza, zmienne w zależności od checkpointu, który zaliczymy
aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
# zmienna pomocnicza dzięki niej dany etap będzie tworzony raz w ramach jednej rozgrywki
czyEtap1 = False

# budujemy schody oraz pierwszą platformę ładującą etap 1
def nowyParkour():
  # teleportujemy konstruktor w okolice gracza 
  builder.teleport_to(pos(5, 0, 0))
  # obracamy na wschód
  builder.face(EAST)
  # buduje 70 stopniowe schodki w petli for 
  for i in range(70):
    # konstruktor umieszcza blok schodów
    builder.place(PURPUR_STAIRS)
    # konstruktor przemieszcza się w przód, górę
    builder.shift(1, 1, 0)
  # oznaczamy bieżącą pozycję konstruktora
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  # konstruktor wypełnia przestrzeń blokami od znaku(mark) do obecnej pozycji
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK)
player.on_chat("start", nowyParkour)

# zdarzenie że po śmierci gracza -> powinien odrodzić się na danej platformie.
def smierc():
  # krotka przerwa do poprawnego działania checkpointu 
  loops.pause(500) # 0.5s pauzy
  # teleport gracza do poprzedniej zapisanej pozycji
  player.teleport(aktualnaPozycjaOdrodzenia)
# przypisac funkcje do smierci gracza
player.on_died(smierc)

# petla sterujaca dzialaniem etapow i sytemu checkpointow
while True: # petla zawsze
  if blocks.test_for_block(DIAMOND_BLOCK, pos(0, -1, 0)):
    # aktualizuje checkpoint
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    # wylaczam budowanie etapu 
    czyEtap1 = True 
    # buduje etap 1