Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
5.3 kB
5
Indexable
Never
// Interfejs Stanu
interface Stan {
  void wkladanieMonety();
  void przekrecanieGalki();
  void wydawanieGumy();
  void zwracanieMonety();
}

// Stan BRAK_GUM
class StanBrakGum implements Stan {
  private final Maszyna maszyna;

  public StanBrakGum(Maszyna maszyna) {
    this.maszyna = maszyna;
  }

  @Override
  public void wkladanieMonety() {
    System.out.println("Nie możesz włożyć monety, maszyna jest pusta - brak gum");
  }

  @Override
  public void przekrecanieGalki() {
    System.out.println("Przekręciłeś gałkę, ale w automacie brak kulek gumowych");
  }

  @Override
  public void wydawanieGumy() {
    System.out.println("Błąd - Nie wydano gumy do żucia");
  }

  @Override
  public void zwracanieMonety() {
    System.out.println("Nie możesz zwrócić monety której nie włożyłeś");
  }
}

// Stan NIE_MA_MONETY
class StanNieMaMonety implements Stan {
  private final Maszyna maszyna;

  public StanNieMaMonety(Maszyna maszyna) {
    this.maszyna = maszyna;
  }

  @Override
  public void wkladanieMonety() {
    System.out.println("Włożyłeś monetę");
    maszyna.ustawStan(maszyna.getStanJestMoneta());
  }

  @Override
  public void przekrecanieGalki() {
    System.out.println("Przekręciłęś gałkę do wydania gumy ale nie włożyłęś monety");
  }

  @Override
  public void wydawanieGumy() {
    System.out.println("Błąd - Musisz najpierw zapłacić");
  }

  @Override
  public void zwracanieMonety() {
    System.out.println("Nie włożyłeś monety");
  }
}

// Stan JEST_MONETA
class StanJestMoneta implements Stan {
  private final Maszyna maszyna;

  public StanJestMoneta(Maszyna maszyna) {
    this.maszyna = maszyna;
  }

  @Override
  public void wkladanieMonety() {
    System.out.println("Nie możesz włożyć kolejnej monety");
  }

  @Override
  public void przekrecanieGalki() {
    System.out.println("Przekręciłeś gałkę i otrzymujesz gumę");
    maszyna.ustawStan(maszyna.getStanGumaSprzedana());
    maszyna.wydawanieGumy();
  }

  @Override
  public void wydawanieGumy() {
    System.out.println("Błąd - Nie wydano gumy do żucia");
  }

  @Override
  public void zwracanieMonety() {
    System.out.println("Moneta zwrócona");
    maszyna.ustawStan(maszyna.getStanNieMaMonety());
  }
}

// Stan GUMA_SPRZEDANA
class StanGumaSprzedana implements Stan {
  private final Maszyna maszyna;

  public StanGumaSprzedana(Maszyna maszyna) {
    this.maszyna = maszyna;
  }

  @Override
  public void wkladanieMonety() {
    System.out.println("Proszę czekać na zakończenie poprzedniej operacji czyli wydania gumy");
  }

  @Override
  public void przekrecanieGalki() {
    System.out.println("Dwukrotne przekręcenie gałki nie da ci kolejnej gumy!");
  }

  @Override
  public void wydawanieGumy() {
    System.out.println("Guma wysuwa się z automatu");
    maszyna.liczbaGum = maszyna.liczbaGum - 1;

    if (maszyna.liczbaGum == 0) {
      System.out.println("Ups, brak kulek gumowych!");
      maszyna.ustawStan(maszyna.getStanBrakGum());
    } else {
      maszyna.ustawStan(maszyna.getStanNieMaMonety());
    }
  }

  @Override
  public void zwracanieMonety() {
    System.out.println("Już przekręciłeś gałkę i wydano gumę, nie można już zwrócić monety");
  }
}

public class Maszyna {
  private Stan stanBrakGum;
  private Stan stanNieMaMonety;
  private Stan stanJestMoneta;
  private Stan stanGumaSprzedana;

  private Stan stan;

  int liczbaGum = 0;

  public Maszyna(int count) {
    this.liczbaGum = count;
    stanBrakGum = new StanBrakGum(this);
    stanNieMaMonety = new StanNieMaMonety(this);
    stanJestMoneta = new StanJestMoneta(this);
    stanGumaSprzedana = new StanGumaSprzedana(this);

    if (count > 0) {
      stan = stanNieMaMonety;
    } else {
      stan = stanBrakGum;
    }
  }

  public void wkladanieMonety() {
    stan.wkladanieMonety();
  }

  public void przekrecanieGalki() {
    stan.przekrecanieGalki();
  }

  public void wydawanieGumy() {
    stan.wydawanieGumy();
  }

  public void zwracanieMonety() {
    stan.zwracanieMonety();
  }

  public void ustawStan(Stan stan) {
    this.stan = stan;
  }

  public Stan getStanBrakGum() {
    return stanBrakGum;
  }

  public Stan getStanNieMaMonety() {
    return stanNieMaMonety;
  }

  public Stan getStanJestMoneta() {
    return stanJestMoneta;
  }

  public Stan getStanGumaSprzedana() {
    return stanGumaSprzedana;
  }

  public void uzupelnijGumy(int numGumBalls) {
    this.liczbaGum = numGumBalls;
    stan = stanNieMaMonety;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Maszyna{" +
        "stan=" + stan +
        ", liczbaGum=" + liczbaGum +
        '}';
  }
}