Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
857 B
3
Indexable
Never
int potPin = A0; // numer pinu do odczytu napięcia z potencjometru
int motorPin = 9; // numer pinu do sterowania silnikiem

void setup() {
 pinMode(motorPin, OUTPUT);
 digitalWrite(motorPin, LOW); // ustawienie silnika w tryb neutralny
}

void loop() {
 int potValue = analogRead(potPin); // odczyt napięcia z potencjometru (0-1023)
 int motorSpeed = map(potValue, 0, 1023, -255, 255); // konwersja wartości napięcia na prędkość silnika (-255 do 255)
 analogWrite(motorPin, abs(motorSpeed)); // ustawienie prędkości silnika
 if (motorSpeed > 0) {
  digitalWrite(motorPin + 1, LOW); // ustawienie kierunku obrotów w jednym kierunku
 } else if (motorSpeed < 0) {
  digitalWrite(motorPin + 1, HIGH); // ustawienie kierunku obrotów w drugim kierunku
 } else {
  digitalWrite(motorPin, LOW); // ustawienie silnika w tryb neutralny
 }
}