Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.2 kB
2
Indexable
Never
XHH,Xã hội hóa
XHCN,Xã hội chủ nghĩa
XH,Xã hội
XDHK,Xăng dầu hàng không
XĐGN,Xoá đói giảm nghèo
XDCB,Xây dựng cơ bản
VTV,Đài truyền hình Việt Nam
VT,Vũng Tàu
VS,Với
VQG,Vườn quốc gia
VPĐD,Văn phòng đại diện
VPCP,Văn phòng Chính phủ
VP,Văn phòng
VNM,Vinamilk
VN,Việt Nam
VLXD,Vật liệu xây dựng
VLTK,Võ Lâm Truyền Kỳ
VL,Vật lý
VKSNDTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao
VKSND,Viện kiểm sát nhân dân
VKS,Viện Kiểm sát
VHTT,Văn hóa Thông tin
VHNT,Văn học Nghệ thuật
VHGDTTNNĐ,Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng
VHGDTNTN,Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên
VH,Văn hóa
VĐVQG,Vận động viên Quốc gia
VĐV,Vận động viên
VĐQG,Vô địch Quốc gia
VĐ,Vô địch
VCK,Vòng chung kết
UVBCT,Ủy viên Bộ chính trị
UVBCH,Ủy viên ban chấp hành
UV,Ủy viên
UT,Ung thư
ƯCV,Ứng cử viên
UBTVQH,Ủy ban thường vụ Quốc hội
UBTDTT,Ủy ban Thể dục Thể thao
UBNDTP,Ủy ban nhân dân Thành phố
UBMTTQVN,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Leave a Comment