Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
22 days ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>

long potega( int stopien, long liczba );

int main()
{
  std::cout  << "Program na obliczanie poteg liczb calkowitych z zadanego przedzialu\n"
        << "Podaj poczatek przedzialu: ";

  int pocz;
  std::cin >> pocz;

  std::cout << "Podaj koniec przedzialu: ";
  int koniec;
  std::cin >> koniec;

  for( int i = pocz; i <= koniec; ++i )
  {
    std::cout  << i
          << " do kwadratu = "
          << potega(2, i )
          <<", a do szesciniu = "
          << potega( 3, i )
          << std::endl;
  }

  auto tesa = potega( 20, 3 );
  std::cout  << "W obiekcie tesa jest wartosc: " << tesa << std::endl;
  std::cout  << "sizeof( tesa ) = " << sizeof( tesa )
        << ", a sizeof( long ) = " << sizeof( long ) << std::endl;

  return 0;
}

long potega( int stopien, long liczba )
{
  long wynik = liczba;

  for( int s = 1; s < stopien; ++s )
  {
    wynik *= liczba;
  }

  return wynik;
}
Leave a Comment