Untitled

500 feedback
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
344 kB
1
Indexable
Never
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body 
2022-11-03 13:47:17.578 30956-32681/? I/flutter: ╟ well_being: 6
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_scale: 2
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ bl_scale: 9
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_possible: false
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_radiation: false
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_blockage: painful
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_scale: 10
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_side: left
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ rp_scale: 6
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ rl_scale: 3
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ painful_position: standing
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ foreign_body: false
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_month
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ║ {well_being: 6, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 2, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 3, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 9, p_possible: false, p_radiation: false, p_blockage: p
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ║ ainful, p_scale: 10, p_side: left, rp_scale: 6, rl_scale: 3, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: re
2022-11-03 13:47:17.579 30956-32681/? I/flutter: ║ gular, pain_type: constant, painful_position: standing, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_sta
2022-11-03 13:47:17.580 30956-32681/? I/flutter: ║ rted: suddenly, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: false, pain_since: over_a_month, strongest_pain_time: null}
2022-11-03 13:47:22.088 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:47:22.088 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-11-03 13:47:22.088 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:22.088 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:47:22.088 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:47:22.088 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     "Witaj Dominik, cieszymy się, że możemy Ci pomóc w walce z Twoimi dolegliwościami. Zanotowaliśmy, że cierpisz na
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     bóle w dolnym odcinku kręgosłupa, które pojawiły się nagle i przede wszystkim po lewej stronie. Do tego są już 
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     dość intensywne i wystarczająco uciążliwe aby komplikować Ci codzienne funkcjonowanie, choć na szczęście na razi
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     e nie ma tendencji do promieniowania w stronę nóg. Ułatwi nam to pracę. Ostatnia interwencja chirurgiczna spowod
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     owała zrosty w tkankach miękkich, które są często źródłem problemów mechanicznych. Pokażę Ci jak samodzielnie i 
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     bezpiecznie "uwolnić" te struktury. Poprawimy także uwodnienie dysków lędźwiowych, które na skutek operacji stra
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     ciły elastyczność i właściwości amortyzacyjne. Biorąc pod uwagę ile to już czasu trwa, należy absolutnie chronić
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     zdrowe jeszcze części kręgosłupa i zrobić wszystko, aby ułatwić regenrację uszkodzonych sktruktur, aby w końcu 
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     zredukować regularne nawroty bólu. Zwłaszcza w tak młodym wieku! W przeciwnym wypadku znalezienie pozycji bezbol
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     esnej podczas stania będzie coraz trudniejsze! W pierwszym okresie naszej pracy będziemy się skupiali na znalezi
2022-11-03 13:47:22.089 30956-32681/? I/flutter: ║     eniu możliwości przerwania ciągłego bólu i wydłużenia okresów bezbolesnych."
2022-11-03 13:47:22.090 30956-32681/? I/flutter: ║     image: null,
2022-11-03 13:47:22.090 30956-32681/? I/flutter: ║     video: null
2022-11-03 13:47:22.090 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:47:22.090 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:47:22.090 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:23.819 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-11-03 13:47:23.819 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body 
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ well_being: 6
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-11-03 13:47:23.820 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_scale: 2
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ bl_scale: 9
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_possible: false
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_radiation: false
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_blockage: painful
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_scale: 10
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ p_side: left
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ rp_scale: 6
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ rl_scale: 3
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-11-03 13:47:23.821 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ painful_position: standing
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ foreign_body: false
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_month
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:23.822 30956-32681/? I/flutter: ║ {well_being: 6, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 2, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-11-03 13:47:23.823 30956-32681/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 3, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 9, p_possible: false, p_radiation: false, p_blockage: p
2022-11-03 13:47:23.823 30956-32681/? I/flutter: ║ ainful, p_scale: 10, p_side: left, rp_scale: 6, rl_scale: 3, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: re
2022-11-03 13:47:23.823 30956-32681/? I/flutter: ║ gular, pain_type: constant, painful_position: standing, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_sta
2022-11-03 13:47:23.823 30956-32681/? I/flutter: ║ rted: suddenly, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: false, pain_since: over_a_month, strongest_pain_time: null}
2022-11-03 13:47:24.094 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 201 Created
2022-11-03 13:47:24.094 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-11-03 13:47:24.094 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:47:24.094 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:47:24.094 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:47:24.094 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║     therapeutic_session: {
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║       id: 390,
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║       spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║       finished: false,
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║       simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║       ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║        {
2022-11-03 13:47:24.095 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 662,
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║           sequence_number: 1,
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║           unlocked: true,
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║           tp_technique: {
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             id: 1,
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             code: "1",
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             accessories: "piłka",
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca704122
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             8bfbb24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             PO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expires=86400
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=397ec8090c9491e8381546bd750df25c8db82520fa5035c13dddac
2022-11-03 13:47:24.096 30956-32681/? I/flutter: ║             f850331331"
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_p
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             l/0928331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Ex
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3f0fd31fd007ff58932953f6d738f77ef703d47eeda
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             d6ad62878b4bdab59f0df"
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             b67526239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expi
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=84746dfb63354a7d2d5591286eadb4756e49d67fea88c
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             4cfebdb3ec88d37bc00"
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║          }
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║        },
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║        {
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 663,
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║           sequence_number: 2,
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║           tp_technique: {
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             id: 2,
2022-11-03 13:47:24.097 30956-32681/? I/flutter: ║             code: "2",
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc7
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             3cf37b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             PO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expires=86400
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=97a6e9bd90c25df2547009e6d8c85b3cbe2235d6d74872260fc6c8
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             7e73b9c4cd"
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_p
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             l/4c2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Ex
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=35e989dc3336d5acf9b706123440599a5699d2fc03b
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             7e37e1679e114506abc9f"
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/
2022-11-03 13:47:24.098 30956-32681/? I/flutter: ║             8c4b0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expi
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2fb4e580bfdd92b11f81a448cdbde9cbb2eaae624d62b
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             a5b379f199175872a50"
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║          }
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║        },
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║        {
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 664,
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║           sequence_number: 3,
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║           tp_technique: {
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             id: 3,
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             code: "SP157",
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             title: "SP157 test",
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             accessories: "nic",
2022-11-03 13:47:24.099 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             b0076296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             PO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expires=86400
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=dd83eb4c9167a706760a0e80bdc2b67edfc1c94c48f4800987d464
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             f73d22864c"
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_p
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             l/d35fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Ex
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=04c580f6305ae925acc76dc9e7ff3ad9f1ce4b2f9f9
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             0fc92cb21136012e19e95"
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             72a8b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expi
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a1176f9fd6f38aacbda9747e687788d95b4a3b19831e0
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║             4f3eda4db2afe4c0a2d"
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║          }
2022-11-03 13:47:24.100 30956-32681/? I/flutter: ║        },
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║        {
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 665,
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║           sequence_number: 4,
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║           tp_technique: {
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             id: 4,
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             code: "tech_test",
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             title: "tech_test",
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             accessories: "none",
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f8464
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             1002e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             PO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expires=86400
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6c9a0e854e88a52caf611fd0a910d8c9343ec46f9971dc91f27eb9
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             385584b531"
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_p
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             l/a6d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2022-11-03 13:47:24.101 30956-32681/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Ex
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c1ee1a1e3e7dba553370a731080d860669925ebb1f3
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             9a7c949ed04c57405cfe7"
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             d9f540503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expi
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=17e4b17a5ebcb354ea9fd6ab35ecea93bb4d516e67328
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             f8d0303e03c75993ef9"
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║          }
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║        },
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║        {
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 666,
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║           sequence_number: 5,
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║           unlocked: false,
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║           tp_technique: {
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             id: 5,
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             code: "tech_test2",
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             title: "tech_test2",
2022-11-03 13:47:24.102 30956-32681/? I/flutter: ║             accessories: "none",
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aa
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             ea8315b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJC
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             PO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expires=86400
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             &X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4d02b56b845c3dfc66ffee60021702584f08988f962315bba6c9b6
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             d4742e4b48"
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_p
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             l/4063c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VG
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             ELHE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Ex
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             pires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0bdca1fffb23b23dbfedfbaa6358767afd38f0116f2
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             1800c7235661572a5f059"
2022-11-03 13:47:24.103 30956-32681/? I/flutter: ║             "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║             fb9c9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGEL
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║             HE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T124724Z&X-Amz-Expi
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║             res=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=164c2de09a3add086261100f56314704365c598cf5d5b
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║             3ee506c8604101bce82"
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║          }
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║       ]
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║    }
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║     cannot_help: false
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:47:24.104 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:53:03.491 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:53:03.865 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=f3e030fe9ae0aa5f7682ac19f018d036ed2aab81e40ddd5f2ffbd21597aa96c3"
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a2dc9db3a622f2e1937295e67c34e30c47053fb330780e5e77bb44c073a
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           4a396"
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d9d4b708ff43cc27ab1145e1e75b8e89cbf9bf4f3fc5338c72b0c1f00e4d9
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           832"
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:53:03.866 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=0c5456d4dc697aa78bdc46a14d706b095375c8cfc221dfd151f76c60aa6c984d"
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=29d467f6e26cabc052ed19ddb4cf037226ec439918a0a12f126210d4c25
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           ea560"
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5418aa395c8d21c7461519772d52b2ec742349d6575693c092d8b6d16de07
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           b0a"
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:03.867 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=0d41571fadc1e11c6a0d83a1ff2ae60d7d48940fcd58a76dc05ca045b53a66a6"
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=de6f727789ab71ae0449f36aae908d4597046d96d7e8a0771dcd08085af
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           f69e4"
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4ba0e65e3a37b03484f50a7251e920537416c00daeed0a6aa238b5feec1af
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           7e0"
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=6cc01e72a0ac6ef4ba00a55c54e9c10f55c7e55e511425ddeef7f0846f0f4fd4"
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:03.868 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d7d2c1079412bd76b32a77d5ee394f54a1849ede33f6c363d6942220d8d
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           d9795"
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1039679132f7167764694c06850e4f3a7dd9ff30e95c6977ffb94a8c36385
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           242"
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=5cb8bc1938f9558ea88e43ed09c04e0285b532d582808c4d6d18851a52abd042"
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d840cd2b6ff9d8f5b34bf1fad9d3b0039672232a76d1984a37ef3622355
2022-11-03 13:53:03.869 30956-32681/? I/flutter: ║           915a0"
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125304Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c95fb0258770df7197455205b08b88691e3f0a5d9b9dffeef689777f723e1
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║           58c"
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:03.870 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:53:13.612 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:53:13.922 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=88f94962aa83980a1ba405baaa399f47397e5a2b448206d7babe3d7bacc450f6"
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ce9a2b8c86b32afdbd814d0cffe5f54e4b3c74e37dd7f075e331ddcea5a
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           06f5c"
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a4beedccdf1a595abdb95e2698286d4244f7765da8817fb681ded7e65cee5
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║           7a0"
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:13.923 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=ff2b07ff9195fab2143573cece0a425ab754bb020098be18d17766ae726ed69a"
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2684f9914492887bcbe8b6d8d3b763c51df8a02cbbebdd6fe27e641f36c
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           c5fb3"
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=100595eb0b533282f0269d681634fbe1ba6d7bfe6db3940490f0f99be2763
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           e61"
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:53:13.924 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=bf3fc39ace1f114e61e44897da261f7603ffe2a755a3c9ee808b641d0bbdc914"
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f69e1015a3a6a5af02044f27299c0ab708d20b34c6000a6ffff10613128
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           a1f01"
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=625e102204c7a814df699475dcc233ad327ec6bece27132edd5e66ec0b6b9
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           f47"
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:13.925 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=5646cfaa3749fae7301c620325b66f1c00b98ec4b3a1ab9f69c92072ad0f2d76"
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=80d6502365ac89c309c4d278e863fb7addd2e6a4269090f7857d3fbf43d
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           9590c"
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8d714a441e258cb8465eef182c70ec4362834a15bdf20b3cf14b27322c947
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           e6a"
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=4c140b3b91363b7e11fa73dd97c3e90c26c2c0ebff9890fefea95272c04b27ea"
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8d506aa3fe0ce55ddce546f0e47d0cb6eed596cb43a378c052987511f0c
2022-11-03 13:53:13.926 30956-32681/? I/flutter: ║           a68ef"
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125314Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c15edb0133d2cb9c54605deaef5926d648ed1ac1894b09a6f72cf4cf8eb67
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║           151"
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:13.927 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:53:17.679 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:17.931 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:53:17.931 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=7dfff6210b94fe56b8c12c993ba5f94b16270db862776765f9b20a6f98c1616e"
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:17.932 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d71a5d1ef1152716ce9fc59381b5398f1ca1e9eea3538b7fd4ac9a6ba4f
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           a30e3"
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b18793b19810eeb6255d77a5b1d16833a7a67f3d2059062246513bd1ec5f1
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           2d4"
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=24b57e80bc59a6a62fc770d50027ec548dff4ee64e9d9e1afa06bbf7a0f79403"
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c39985dfdc5bffc6ecb9d4544371dc57869591d2f9a92bede63b9ab120c
2022-11-03 13:53:17.933 30956-32681/? I/flutter: ║           da3bc"
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0d306666e93456117cd2a4b9dabdfda922a4296ec10f4dce5e36352fa382b
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           425"
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=f5a8ec72911288e13ea051a30e94e1e72cfe459384cd42ef4925eb60cb641a24"
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=21ee60dd2711c45b5172f08da66e77ec6d6f7d96d0ca3acc985de28497a
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           3c47d"
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=dad1589aec6b3018a2f4dd320ac99d65103967c6aa3eedb33f3250af02e6f
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║           1e4"
2022-11-03 13:53:17.934 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=e041cb6ad3f8d85520886f98e16e996c7fe60e76e74d419f26f0af810d2754b1"
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b15bf5e907a1b7a3a6f543b03666ebbf4d322320ba52ffee98139b5d70a
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           5c584"
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5de35538047c456ff38f481f96290540da6465a2d88b60000b2ecac776d31
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║           cf0"
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:53:17.935 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=52322d555a9769131bb5a26f2f656f8f701d2f976b9026618520c5ade3cfd560"
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8eef48bc9d10085219682200cdfa658afad99c66fcae8511c5500cf0251
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           ba534"
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125318Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f601a9148899cb972fe41ce68bc9198899fcc27d1065d058da912f3017a1
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║           b76"
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:17.936 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:53:21.355 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:21.693 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=967336c2c79b01bca60bd552478e8298c7bbfd7e89d7bd20b9504c54d94ae46d"
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=bd9650d71e997392eebd8672810b8075ec17727504e801e1da6dee00645
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           3fb94"
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=57dac0fe3408c3a3d1b6ab35c3526003d5cc95afaaa4b72e842ba22d9f458
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           06f"
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:21.694 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=5177fa5f2fd5d5ddaadd125c7a4dc72fe1637ce709857afe80b5fd1bef9beb4f"
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f346c437466544191f1230383f5d1ff5ea5594fcd83e84f291a5ec89249
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           d1731"
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7fa9b8eba200be15474ad4f9cac43122aed1ef6c1df2f7bafe14677336d8e
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           188"
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:21.695 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=b62f210abf0b9236e15d3ee88f89b5b0f85f561f677e40a5ce499f5e742fa30d"
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a0102c9cf05602eca384a7083a9d047570f231dff176cf468c3ffab1e3c
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           f778f"
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=edcd89a413de03db1eed789e7ac944c23b9420b6e2418b16f6b508aae49e0
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           3af"
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=0ceeadff7f03d68e7ad9876747234277a2388a8e8ba2a44d5cf8e46d106e738c"
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:21.696 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fdfdf156578f1ef5ccf1107a3e82119e3b53faf4bf6234c5647614cfdcf
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           92081"
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a643915fd0104ea3dd719844081b271881e614c6821c40f003c69fe3e012d
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           c51"
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=996f326a05aea0ee0890f6d3bc98d570a6a9ada490cf248ba6b4ac5270a27a0c"
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=33589271c3498a631c952b387cea3a62d5825fa748855126a96e29439c7
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           a5b13"
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:21.697 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125322Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=aad5dfa70770116527ca5579e52cd0abd760184c2f519c6e2f810c492d287
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║           58c"
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:21.698 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:53:25.200 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:53:25.535 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=49c48dbe97e2c9ed3d6e0ab3624724a5f6a02dd466149829233df098b4524939"
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2aa40a97bdf3d027c33a72f58031615b4171d9f2c6dae8b82b799efa813
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           96b24"
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d6947bc6fdf76ab32d86da790c7141906d42b72bc5fa224a5b38b4eb57f6d
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║           611"
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:25.536 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=d98abe784f2ecd808ddc587ba4593fff974e923493c99a22ff4839f123212e48"
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=96cfe8296e8f85a5e2bcbcec229e9c2f797f52eddeb08df95bde79523b4
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           b1b56"
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b49e7cf9c760cc87f935c01a94e47b1e7595c3353650eab45d678eb983875
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║           cc0"
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:25.537 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=94a88a6816829a1bf0ca3258b525108eb4525376f66d6e892a568c2c94c6834f"
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=216add12ce73a9bd31259feda9013adb2f9492e82110723dfb4c348d0ed
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           29be4"
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5d701080e554e53cc62b884c7f07cc1ce71badd310a79c5a68dc0505b0c44
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           b81"
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:53:25.538 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=693ff2bb5fbfdb3908b1bb626815741eeec3eea7858788ad49590b14aa21296b"
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=73a9673a4bd34da1316ae77109546518de87c149c39c18022ac9557c7dd
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           58a6a"
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=03555d1ab4284ac26090a688725ac10af51e2ff939dc468f501d2b2219159
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           9a1"
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:53:25.539 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=af6f1937b423d586d69d5b8f938c033f5f73649cda9fa782172d5912d6eddc86"
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5d0f970572cea3b95eb6b21a4179f447e624f54844201d81832fdcd5e03
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           3e8a1"
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125326Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=900e9dd5a93f85bee6bd97f4c78f86397f8571a248270e4e97e1977c9f6cc
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║           8fc"
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:53:25.540 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:59:18.031 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:59:18.032 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:18.340 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=5ce793f97d00652502019cc651c8b9b7da3f2a9e25ddf1ad240ee38b31508df1"
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=789d62972fff5e31ce9ff1879ade66f9f817cab718ddecab9bc861f5842
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           e9eaa"
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4b1d4471b43f7a5ac6c02e877562100e944ec0ca77787c371161309690ff7
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           fb4"
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=8ad6d025df1add2df4f1ada37012f078c6cc826281c6dd085c74a13f1c38bfdf"
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=125723fb13af1a2eb28924af9042b4a9fcc63cf4306abedf4033c7c6512
2022-11-03 13:59:18.341 30956-32681/? I/flutter: ║           37462"
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=31970902cdea30204059bc6cfc57deab20dc9916ad3e0302f02be3629cb7c
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           090"
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=cc8dd3f80ae0b54e3f7658b4a01fd4f51f0117d7503f796439c4e6f942b58eb6"
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0157e2ef9db3605192bebc07134fa31f43a3b22ae20143b1b933775d230
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           14fe6"
2022-11-03 13:59:18.342 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=dfde105dd72980f788fbdb8f614c13097fb8b94968f415cfd4635069cdaba
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           76d"
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=92910b9d38c0cfa526f9e3aa047fede9fda3513791aa9c71ed29fb102a739a1d"
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0edb9e967f08173b26a3b2a961be343e61d5f4cea89903b46f92479af08
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           d3160"
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:18.343 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fe007656bb44d3f9fb6234e3c31ad11008d931a730c0895527d9f2bdc5f7c
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           379"
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=c96f1a181c7e22eb825e57bff9a043e4086a469bda41a9727e425eddd348c2fe"
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1c7cb50b63fa784dc1d9761b7a0089a93409ec7c303d7490b1d3d10817c
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           a479c"
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125918Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3c62a6398ae9955b1463e16fe4baf64a19676256ab3baf8e9620c8153e8a0
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║           477"
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:59:18.344 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:59:18.345 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:18.345 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:59:19.448 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:19.542 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=56c01859ca06aea8944404d6668782b6858fbe76443e025a7cf8266d0392a517"
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=45c534a0a4bea07f0a60e23801a9f311ae98532746d3f670de29b44b444
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           519e7"
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=84d77dfde77284f3b6696ca66017308da813e02cf575724236626f285004f
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           d0d"
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:19.543 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=03f8da7e5a54f6fb6d4617e150769b06fd86483890e16aa65d5f9bf4aa9e3c5f"
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c19f6615d11622c24a4460be96b311a301a418d0512e6cf8176537401ee
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           5f5fb"
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b66ed81589c48372df2a02b2220e8ea738d87ac6388d0c260e1f13a71facc
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           5c9"
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=2e7a5ace2ef4b6a51167691b6ca212dad9969d5f7a4e02943a58d517c5c56992"
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=11cf6a94e1d4c54a97f466fb5630b9cae07d51e9b3b630d80cb3c12a2d9
2022-11-03 13:59:19.544 30956-32681/? I/flutter: ║           4f310"
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6e2698d42997d5fa071a3f8f44a9c52ca3e03dc2664d8baa4b1ecc8980f2b
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           ec5"
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=28bc2717c1bd59c4e9e99a8909258456cf05d2299ee9db8737fde1a5a8f6f76b"
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2d7121d55e2debf98413203df2ffa6ec03cb6fe698c928336e668af1a5d
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           990ff"
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=afbd55599e8b4c8159128cfa975c41346b8f642f7aa10c935c2e4e6d0e611
2022-11-03 13:59:19.545 30956-32681/? I/flutter: ║           fe8"
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=2d2eab75e206fd55c3fb073fb4fc2aedc3f2364d385479dac19cd0da74056dcd"
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=142d5e46c90ae25a6b07fd0920c5351d9629624a5920c641238be540dcf
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           125d9"
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125920Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ea7006443076409e9da84da3fc70d78a2d6f87556e9ba624d3492d62f3e20
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║           432"
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:59:19.546 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:59:19.547 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:59:19.547 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:19.547 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:59:22.150 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:59:22.151 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:59:22.151 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:59:22.151 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:59:22.151 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:59:22.151 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:59:22.151 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:59:22.239 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=14519914e3449395138fbfc739f19882ff590c427d522109764e60518caf7a49"
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5c7df36e9894f79cf07be963425a3358f4ef2c50fd922343cf1f590eab1
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           bc89f"
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=22612e3454c5163fee142fb4725d4962958f1cc81238db542da680aea93bc
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║           d07"
2022-11-03 13:59:22.240 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=200d9e0a79e567405a86f2039b696e3567cb3a7f9e68fb4d8cb89addb97673b4"
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f9b8129fb28c5862d644dbb62187e4e596236c1536a3f6b87911e27a620
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           16a65"
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2d21eba447dbfe87cbbb96f88ef1ad695e02fdd98a1c184818f3e4f8b1b92
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║           055"
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:59:22.241 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=6dc1de1971492546c19fb95c9ceb3ea7d1238849feae0f776bce19635c9382df"
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9e2573ac65aeb2ef693312919886d5039c7aae809c0e6346fdd77794cad
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           1cea4"
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fe81a976412668f5b545df1a4cc4242a430cfcde7fb87448cc99722220556
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           2f0"
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:22.242 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=c0a87caa6a19a636fd9c122537a421fd706623b8d282cbeb8589a9694bdf11e6"
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9e7a0647d25b3d0b8b94880ed23b5cddc11e160433dcff21b2e2e5fd737
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           944af"
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d480e9abdb282fe150d846fe4cbbf9f90d200f3eb3cbc9dd991af1f49f427
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           f75"
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=665bf8e9c958d15fb57043b501db06969cdbc4d08731c002054eedd1257b6dcd"
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:22.243 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e7b0d8fb4f6299d77c802176369a110c621622811eb65b71f2d3791acc0
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           86dc2"
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125922Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=728a38112f6ba950e8e35d9446924afb3c012b98716c876f43a79399de8ae
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║           42c"
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:22.244 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:59:25.319 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:25.590 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=8b7473952e6873d60eff217ee745901c27ff11b2cdb2380d3cc189ac01209773"
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2a8ea47f0c1e6a0972691701e81027e120e00e1bfb3c6531a07a676f04c
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           54e6d"
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=340e753b72c95ea57e2cd6c127c3fdb0e4ff9cc47e31f91aa9b0038cbcf68
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           bae"
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 13:59:25.591 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=ec597bb52dbe836a85b00a5c201dcae784031cc192a87f89efe2d2dff3b72684"
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4f4479f8ea2c27281b56f293f8694e5b7b92272cf3f57da15d1da28cc6f
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           bd446"
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b0b46837b028cca8377295c4012107fa1800884b9880c30dd9d35b2df7ec9
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           e2c"
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:25.592 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=b0d2639bbdbc68f3798e04e06ce6fc15630638ce9a970a54b0213bb230315ac1"
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=11c904b8c84e6b24a826d2455ae4607d88c54e8bdf9b0c38d4ef11a9fa9
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           63d1b"
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=bb9e6362579bf9675533b2099bf96898395a39f9e71f1abda0bcb0782d6b4
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           112"
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=5623ecc01d8b863fadf0fbcec0fa73f4cd46c71c4f9ca6f530dfab7689a7d50c"
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=eff0a8732d61969aacc74748865d424007e7ee3e7109013bd5e711baecf
2022-11-03 13:59:25.593 30956-32681/? I/flutter: ║           c3f28"
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=73c23a001f001e15a2a8eeeb5c38ef03fa6fa121e86280c3af976cd6d611a
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           b1e"
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=4b40eee8b69dbdd5c8f5a7f93b9bee9e8e7419070b172082d4afa346df80d502"
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e5c656062d5e285f43fab5473b44a7334b901dbf1a5f589fd5f78ef8eea
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           3c796"
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T125926Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 13:59:25.594 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ae2e41af7b903e1033455e65b5c0b0ec4e88d3d10084639016344331ab2b8
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ║           239"
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:25.595 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/patients/fetch_profile
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 13:59:29.066 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/patients/fetch_profile
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     current_session_data: {spine_part: lumbar, dysfunction_image: null, session_number: 41},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     progress: 0.0,
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     archive: [
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 1},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 2},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 3},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 4},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 5},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 6},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 7},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 8},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 9},
2022-11-03 13:59:29.372 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 10},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 11},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 4, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 12},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 5, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 13},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 5, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 14},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 5, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 15},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 1, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 16},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 17},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 18},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 19},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 20},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 5, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 21},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 4, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 22},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 23},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 24},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 2, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 25},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 26},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 27},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-13T12:53:27.529+02:00, order: 28},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: null, order: 29},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 6, end_date: null, order: 30},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: null, order: 31},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 21, end_date: 2022-10-18T09:10:09.637+02:00, order: 32},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 6, end_date: null, order: 33},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 5, end_date: 2022-10-25T14:32:58.323+02:00, order: 34},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 11, end_date: 2022-10-26T16:13:17.147+02:00, order: 35},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-27T09:17:48.544+02:00, order: 36},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-10-28T09:11:55.333+02:00, order: 37},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-11-03T08:32:47.786+01:00, order: 38},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-11-03T12:34:49.854+01:00, order: 39},
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     {spine_part: lumbar, done_techniques: 0, end_date: 2022-11-03T13:29:18.950+01:00, order: 40}
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 13:59:29.373 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:06:59.182 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:06:59.182 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:06:59.182 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:06:59.182 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:06:59.182 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:06:59.182 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:06:59.183 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 14:06:59.480 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=6050f5995b911fe1dee6ec7c76eae1c3849224662837385b7b8e6f0d7d511cac"
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ba530a0d41315a29f2b31a7f6379346383d8822a56a678e277536f9e5c7
2022-11-03 14:06:59.481 30956-32681/? I/flutter: ║           070dc"
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d745000e7f111cd36a1109655fb7a26b2f4879c84d4c91de80eebe53e7b5c
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           ecf"
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=e773fb9323ab03ab4593c2cf7190679433d0705e06f050d99cc9c3f3afc3cefb"
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e284c06836cdc2975d4b5ba7e3fb294a4b9f4ead44f853e6ffc1a368853
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           0176a"
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:06:59.482 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1ffdb94417897830cccc8da1d13e054584fb3c20f0355d31dc0024f225187
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           0a2"
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=9b36ab1b722947f8adeaf3ab31f8ffd4026b66650a7b8d59dbcd5ebef81e7fef"
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d560829dc50a7569801526196c7fcbeebb7137ac9e80e50a4c88a0bc43b
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           676cc"
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3a5a230c6ee4874a19f042a15de480f2be3aef04464fb6148cea860d287dd
2022-11-03 14:06:59.483 30956-32681/? I/flutter: ║           24b"
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=c3a1c04045b4020c199afc289fbf80338b4b5a491edb07642e581a58732d0fc3"
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0f2552308f28bbf662e8650be447ca8eef15a4847d49112c5861ed63105
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           35747"
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b0c89c966ce398bd7630f44c9368ce0206af97a6c23a3f699bd2b239a3208
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║           e76"
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 14:06:59.484 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=d1bd88d5ae407299f44bb2032c6f5da2539eda382113d918417783ca23865ba1"
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4ba5c372cbe9f3cc0197c3d31eb2c85fa88b49b01790ca54ebff3a67ccb
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           fc947"
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130700Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=92ffd41ea40af02c58b021fdf800a1af226c36f66bf948d92228f8a0a70fc
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║           434"
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:06:59.485 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:07:12.510 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:12.804 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:07:12.804 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:07:12.804 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:12.804 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:07:12.804 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:07:12.804 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=96df7a1c1dc637a226a1a856c10042e413348af7e1937b0e6519d6eff75f9585"
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ed65057bb9a59f48718d82afa6eb51bc2931d5321803bad8e381fa62e1a
2022-11-03 14:07:12.805 30956-32681/? I/flutter: ║           4d558"
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=49b5328d2e13be40078eed66c359c819a7b1eb51ec23016cddbc05bb9c8df
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           755"
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=b4ef10d46df026e471936f52d791c44698539d654258f560441ae684cbccb0b1"
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fb5acec8ef5b6ed260eba8f8b59a6d065f5f5bfa68065eef1447e1b023b
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           6aa51"
2022-11-03 14:07:12.806 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ad46756f05417d1f1a30a618e1289709acb2fbe7e6fd46a185498c5e7d752
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           615"
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=5baef06b5fabd3559c40936aa15959ffe32212e6fdef69387abb67a9a65b8e5b"
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1a4b764a0e180f878a4a657be88f3469911b6a213ce44662c7c848ffe84
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           3ce95"
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1f2d232ec5d06eed75d8df2fb35c05af14e29225c643de0e42d6d9e3d6dc4
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║           e4e"
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:12.807 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=de1aa4b2b16a7e49846b04370d53f897a9934927215d2bbbfb95c77413ab9e40"
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=937af99f3689404c229cb3b2140b0d84959feeafed9b9f4b362542c7cfc
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           08f31"
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=277d7298b5bc54772ac99ba7b799c8bb195a89b5011cea6851b8597515898
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║           cc6"
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 14:07:12.808 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=3f36f67802d6da5f97651c587bd445f39b043a904d39e08679214ab4c6b26954"
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=629793ea58da9837e14efc122914a4d60995decf4a09506ff9848d0fe74
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           aa249"
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130713Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e90364b1a3a423baea3a103ec19171a3e03d9adea1da65424a6f9b18e272f
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║           0ad"
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:07:12.809 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:14.172 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:07:14.172 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:07:14.172 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:14.172 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:07:14.173 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:14.270 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:07:14.270 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:07:14.270 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:14.270 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:07:14.270 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=ac57a3f0377ade540c33f525d1f436333d0b56c9b91fec5ed9eb72f894daf833"
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:14.271 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0db5c65935a55f28ec64b0b9312af2de880eb3eb57c49b1b71169660335
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           ef0d5"
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=17031065972a17f381866fc53e7c9a84d1e708d7231dfeeeb4f7716a0c875
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           e5b"
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=7ccd7b634e134dfc5d797554a71d3ef4c1dc176d471b8e2599b8bc0aac6e04cd"
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ba07ba2886ddd5ff20212a3f428d0bff7edb76d8181376bb62e4755613c
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           f0701"
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 14:07:14.272 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cf0ce59b2b5f2b4eb2bd4f57789ab49620b79abee77bdb7c71020dfccbdc2
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           5a2"
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=61bcf7af347c5156d09a38ad77b8024a1e1aaa6d607c91ee030af10f164d1710"
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8e0455f5d457da76c55a90cb8c5347e966ebdf45c5a0accc05680df6939
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           ea9ab"
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:14.273 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=123e4b2935b53e64bfb43b8f90d8e710b066d272cfda249928b8992e4e64a
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           1c1"
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=213d0d6f540f5139e7157becce01572db2792be4444da5bad131172a80a1e6f4"
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9ae156f10224a7642cb749258e9607f0891a3b214adaff32b626215c95e
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           8507a"
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=dbc93ff78852510e1c6c33a2ccfb15dfedcc38e3a0823c1f3a5d0580b299c
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║           29a"
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 14:07:14.274 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=ac109f6c75b39041ca2ee2609beeb1acedab9247df87e7d3975252a7fdeb0535"
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cb00f8ef9a7ebcb6d4cda751f1e4db475ea851500f2c1eac00579afd7ee
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           92ead"
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130714Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=add8deb2dedddd3a867ed27e3f557b085720670ea50ff71b9073e5636831e
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║           a09"
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:07:14.275 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:07:51.015 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 14:07:51.320 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=1d65121bfe2859fe4f56f2417512693c7463aa249b88ae999f45b7b726a6bb0a"
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b0c357d20b5afa3580051310875175849f81f85f28fe47b6b687e38783c
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           880c9"
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5fa302e3e937543e5a35d8c871226f23e0a3392f335f778f01e217f2e89a4
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║           d2d"
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:51.321 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=ea54a76da3feafe063aa4d04148e46f13710a277b17ae80737c26d80d84cb6c3"
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=56a9ab6b2da94a626c396c098099a28b3a35fa875efe12cb5024c820f6c
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           32ef3"
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ffbd8583166d3b1da4258cfe4498e1d298e9cd15fe28a22e9c374d0a0ea33
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           978"
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 14:07:51.322 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=e1840cd93cd5ab35f5c8d9a56750e6f86c2aaf60d829a97691810c44fc12473b"
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b134ae2dc703b2a282a79229502a42da68487f21c5a2d1a24f8d6511789
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           79313"
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7c8c4c33f6562c3fbcceea935b4461259c3c7d9e7eb2454edf7f0275d23bf
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           165"
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:51.323 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=f4c54747e00d18d0a16c1d20c3a65e8ef959c4a8ebe1464eb1715916499ffc18"
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=20794e039dea097b5cd5efddbb2d76505235ef2949e018834ecf57da14b
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           2c14b"
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=076dd544d63a9fa9de38313b6cd0ded2a1542309aa523593aeb81ef8fca63
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           ab2"
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=d26e09a7601198b998ce23a05e6484b9db6be4f49710aec6143aab1b30af0726"
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e78e991fa8c1ce216cd5bc6c8042ac0b3f7a03d976fe40216335142c84d
2022-11-03 14:07:51.324 30956-32681/? I/flutter: ║           41b24"
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130751Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c5f95cae13e8390f0099f2cebc59197d208201011ebfbb8cc71b34e646363
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║           4bc"
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:07:51.325 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:08:02.360 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:08:02.361 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:08:02.361 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:08:02.361 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:08:02.361 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:08:02.361 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: false,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 14:08:02.671 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=21bf08c17084bbb6584defac8a12719b6f410cf344eaf594ea8382a4ae6f4483"
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=23ca60f8448eddc3be15d0f958414fd1bd8028b0e456f2beca46082c7ef
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           3b6be"
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b37bf47346a2d22ed5b644f0c15b631ed02b3b98b8ee0b57f2930d1fb4670
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           1f1"
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=7dd5663979e002d111cb63a3485dbbaf36d5138dc17f6a5b640a6e50c0c71e7f"
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 14:08:02.672 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=095f95cf97559d036bc3362a369b6e555a6627c4a869abd0e83c0e3edd6
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           13156"
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=76a10549ac30eaff5aadeb43b3117f3a533369ed99bd4a98f885287b1624c
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           cbb"
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=8137439cb3dd4c028d1d01c98bb15e25e4b26bd6f8a3b14f9136e6bb1bd6365d"
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a5938d2a085d68f2e5a4d8da5e17f5d34f09525f4e36ee8d7f47b46ea9a
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           33f09"
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5e591f2107e69221cd88a0cf1d060a0ddd2aebbda00af694067d308080793
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║           346"
2022-11-03 14:08:02.673 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=c0b7b33412c4a9e1f2580e5f13bbd90487c491d3fabd3bc4ad69ce4654c1c79c"
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9ac4118d03bccbe93d0414feb89a13b286d458224f0125cf61e6a766c39
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           075dd"
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6fadf2eb5aa91a8daa93d52d46cccd83c98dfac1f4d77731038358407194e
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           54c"
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 14:08:02.674 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=6f8c52422faf0c4a5a516a5c287cd05791acac54d573e86d0590c6d8fdd5b53e"
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6868dbe33f14714058e42337af07e728d30e4bbfc6715875aff0d029310
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           b7808"
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T130803Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=60df41fcea9a4dbc8a860a0113be8d34a22e2d6b57f050cf5499f6f315103
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║           188"
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:08:02.675 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:10:10.860 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:10:10.861 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:10:10.861 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/therapeutic_sessions
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║     id: 390,
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║     spinetime_index: "LPBLRPL",
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║     finished: false,
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_required: true,
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║     ts_day_techniques: [
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 662,
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 1,
2022-11-03 14:10:11.162 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: true,
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 1,
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "1",
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 1",
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "piłka",
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/thumbnail/0ca7041228bfb
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           b24ecffb2be79d02baa.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=129bee575c3914ccd3f58a02cc40d9a77441ce9d41f99455d534e44e609e3643"
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/instruction_video_pl/09
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           28331a42c88a45fecbcd99153f87c7.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b7fc433a142ffcd42bc36affbc0df76dca24b19ea15174d31471afeefad
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           af74c"
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/1/technique_video_pl/b675
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           26239f54c452b3915b5ec4767586.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a39f21823042f44c45f45ff8fae53482dfe1bc9a4566eb7a88a4fc0d514bb
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║           cbd"
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 663,
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 2,
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:10:11.163 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 2,
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "2",
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tytuł 2",
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "krzesło",
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/thumbnail/7d5fd2dc73cf3
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           7b1f28c58150f8a9f9b.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=15d3c1537191d21b91aff7aa74b92986c318ca0b909bf5203d0ebf5c0483f13e"
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/instruction_video_pl/4c
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           2c198038c58c4a4404b224b97c5548.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c092314621d70d0e6822de6148440800e19fa03344970b1196e14b438a7
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           992fd"
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/2/technique_video_pl/8c4b
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           0d003100b2982ed96638eeedd8fd.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8423399b5da064ea332d7d844cd253d37b92efa0251bbf7ac72719d943df4
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           523"
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 664,
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 3,
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 3,
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "SP157",
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "SP157 test",
2022-11-03 14:10:11.164 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "nic",
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/thumbnail/2089fd5d1b007
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           6296e120a8ff813609d.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=fa9b10406be7132f58d7769d4b2a0d685eb779eec084d7a0e08c421f25c8a380"
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/instruction_video_pl/d3
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           5fea7606ef852d58df00817406dff0.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d60e31d4e370c7a3319482fe3b26d375e78fb14bcb4fee066e168f4bc7c
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           c4423"
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/3/technique_video_pl/72a8
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           b3e56eb08e2abfe55510b7572691.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5c964edff418435ca8d81223d6e3c24bedb3c96ac9f75ece62650c390f238
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           e64"
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 665,
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 4,
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 4,
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test",
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test",
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:10:11.165 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/thumbnail/5ed7f84641002
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           e30b82be9c1af530e97.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=8cf9af157f2f506d33924a187b1de952de2b607c96cd45de7c22cb827e011386"
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/instruction_video_pl/a6
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           d953581d8fc03fd7b987223a66ed80.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6d5de5865ed1f119781083f0c8e93cc31343e5b00bab2ccac082f997771
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           44e3e"
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/4/technique_video_pl/d9f5
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           40503b7e54ad406066589f6b7c7a.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=326822bfbb8fba3d63357430bf82f9cc348969fe43b841fc7da0094ff9b44
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           6ee"
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║      },
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║      {
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║         id: 666,
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║         sequence_number: 5,
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║         unlocked: false,
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║         tp_technique: {
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           id: 5,
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           code: "tech_test2",
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           title: "tech_test2",
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           accessories: "none",
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/thumbnail/f00bc13aaea83
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           15b5d8c1d3ac793325e.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F202
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           21103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signe
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           dHeaders=host&X-Amz-Signature=c2196bbb14f0c17e09723c9b1b879e375151f66dfc2191d9f763d262f0852996"
2022-11-03 14:10:11.166 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/instruction_video_pl/40
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           63c47e16b9ca33d91ad9849f057d05.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JA
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           NJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b7ae7b1fd858c6f1675e0d5e41817b1da11f8a7738926b69c6fe627217c
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           862a4"
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/tptechnique/5/technique_video_pl/fb9c
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           9fb51bd1404ae6b7ad7bcbc7cf68.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJ
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           CPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=168ed9ef65f80ff4bf8c5e32ef271140c5a20ae4647ea16f044edc2dcb5dd
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║           f7f"
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║        }
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║      }
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║     ]
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:10:11.167 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ GET 
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/simple_feedback_indices?session_id=390
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╔ Query Parameters 
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ session_id: 390
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: null
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:10:11.179 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Response ║ GET ║ Status: 200 OK
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/simple_feedback_indices?session_id=390
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║  {
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_direction1: "A",
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_direction2: null,
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     "https://spinetime-staging.s3.eu-central-1.amazonaws.com/store/ptvideo/2/video_pl/3126b493e411f5a91f1be716b3a392
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     51.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5VGELHE45JANJCPO%2F20221103%2Feu-central-1%2Fs3%2Fa
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     ws4_request&X-Amz-Date=20221103T131011Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2ccab16a9f8
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     c99daf95f799b62c8f5852bdbedbe4aaea83c2f50004671102ed4"
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     simple_feedback_direction2_url: null,
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║     spine_part: "lumbar"
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║  }
2022-11-03 14:10:11.247 30956-32681/? I/flutter: ║
2022-11-03 14:10:11.248 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/simple_feedback_indices
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MSwidHlwZSI6IlBhdGllbnQiLCJleHAiOjE2ODMxMTAwODYsImNyZWF0ZWRfYXQiOiIyMDIyLTExLTAzIDEy
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ║ OjM0OjQ2ICswMTAwIn0.2Q8Uvy6FRFuxicZ8FV3fooy9KFXvjayp9a4M5xCD7Yo
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╔ Body 
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ session_id: 390
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ direction_1_scale: 4
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ direction_2_scale: null
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ vas: 9
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ radiation: true
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╟ radiation_level: 2
2022-11-03 14:13:03.766 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:13:03.767 30956-32681/? I/flutter: ║ {session_id: 390, direction_1_scale: 4, direction_2_scale: null, vas: 9, radiation: true, radiation_level: 2}
2022-11-03 14:13:04.355 30956-32681/? I/flutter: ╔╣ DioError ║ Status: 500 Internal Server Error
2022-11-03 14:13:04.355 30956-32681/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/simple_feedback_indices
2022-11-03 14:13:04.355 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-11-03 14:13:04.355 30956-32681/? I/flutter: ╔ DioErrorType.response
2022-11-03 14:13:04.355 30956-32681/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝