Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
# zmienna imie 
imie = "Michał"

# Przyklad zmiennych i ich wartosci 
dlugoscSciany = 20
wysokoscSciany = 5
czyMogeBudowac = True
czyMogeJezdzic = False
 
# Cwiczenie 1 
# Stworz zmienna nazwa kursu albo imie i wypisz ja w czacie gry czyli przedstaw sie 
nazwaKursu = "Kurs programowania z Gigantami!"
powitanie = "Witaj" + imie + "na " + nazwaKursu
# gracz wypisze na czacie 'powitanie'
player.say(powitanie)

# Cwiczenie 2
# Pozycje i teleportacja
# Pozycja względna => pozycja od gracza/przedmiotu => np. pos(x,y,z)
# Pozycja bezwzględna => pozycja gracza/przedmiotu na świecie => world(x,y,z)

# pozycja względna 50 do przodu
tele1 = pos(0, 0, 50)
# pozycja względna 50 do tylu
tele2 = pos(0, 0, -50)
# pozycja względna 25 do przodu i 5 w lewo
tele3 = pos(-5, 0, 25)
# pozycja względna 10 do tylu, 5 w prawo
tele4 = pos(5, 0, -10)
# pozycja względna 7 do przodu, 5 w prawo, 2 do gory 
tele5 = pos(5, 2, 7)
# pozycja względna 150 do przodu
tele6 = pos(150, 0, 0)
# teleportacja 1
player.teleport(tele1)
loops.pause(1000) # 1000ms = 1s 
# teleportacja 2
player.teleport(tele2)
loops.pause(1000) # 1000ms = 1s
# teleportacja 3
player.teleport(tele3)
loops.pause(1000) # 1000ms = 1s
# teleportacja 4
player.teleport(tele4)
loops.pause(1000) # 1000ms = 1s
# teleportacja 5
player.teleport(tele5)
loops.pause(1000) # 1000ms = 1s
# teleportacja 6
player.teleport(tele6)
loops.pause(1000) # 1000ms = 1s


# Ćwiczenie 3
# Enderman game 
player.say("Zaczynam budowe na Enderman GAME")
# Wybudowac platforme do walk
blocks.fill(DOUBLE_STONE_SLAB, pos(-15,-1,-15), pos(15,-1,15))
# Dac eq do walki
mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
# SPAWN Enderman
# zmiana pogody i czasu
gameplay.set_weather(CLEAR)
gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)
#spawnuje endermana 10 po prawo
mobs.spawn(ENDERMAN, pos(10, 0, 0))
#spawnuje endermana 10 po lewo
mobs.spawn(ENDERMAN, pos(-10, 0, 0))
# troche poprzeszkadzac 
player.teleport(pos(5,0,0))
loops.pause(2500)
# troche poprzeszkadzac
player.teleport(pos(-5,0,0))
loops.pause(2500)
# troche poprzeszkadzac
player.teleport(pos(0,0,10))
loops.pause(2500)
# troche poprzeszkadzac
player.teleport(pos(0,0,-10))
loops.pause(2500)
# gotowe