Chapri bio

by amino user
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
4.4 kB
2
Indexable
Never
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆𝙬𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
 »»————>𝚝𝚢𝚙𝚒𝚗𝚐<————««

❀l||l❀l||l❀l||l❀l||l❀l||l❀l||l❀l||l❀l||l❀

•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶

*୨୧ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ୨୧*

✼ •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• ✼

°.✩┈┈∘*┈˃̶୨୧˂̶┈*∘┈┈✩.°

·⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙

╚═════ஓ๑♡๑ஓ═════╝
   ▀▄▀▄  [akash ▄▀▄▀
  °·.    ·  ✦    ·* .  •    ·  •.   ✶˚  .   ·*✧* ˚   · . ·* .      ✵.        ✧✵ .·     ✵  ✫˚            · · .             ·✦ ˚  ·  .           ⊹   ·  . *            ..     . °
𝘼𝙂𝙀:16
 𝙁𝙄𝙍𝙎𝙏 𝙍𝙊𝙔𝘼𝙇 𝘾𝙍𝙔: 01 01 
𝙇𝙄𝙆𝙀𝙎:ƘʅⱮ 𝐀𝐍𝐃 ᏰᏬᏝᏝᎬᎿ
𝘿𝙄𝙎𝙇𝙄𝙆𝙀𝙎:ꋊꄲ꓄ꁝ꒐ꋊꍌ
𝙉𝘼𝙏𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀:𝘏𝘌𝘈𝘝𝘌𝘕
 ⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙

┈━═☆Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ☆━═┈

°·.    ·  ✦    ·* .  •    ·  •.   ✶˚  .   ·*✧* ˚   · . ·* .      ✵.        ✧✵ .·     ✵  ✫˚            · · .             ·✦ ˚  ·  .           ⊹   ·  . *            ..     . °

➳➳➳➳➳┄┄※┄┄➳➳➳➳➳

1. I 𝚊𝚖 𝓳𝓾𝓼𝓽 ꋬ mirror 𝙛𝙤𝙧 𝘺𝘰𝘶. Υσυ årê gσσ∂, Ꭸ 𝐚𝐦 best💯
2.               𝙔𝙤𝙪 𝚊𝚛𝚎 ꃳꋬ꒯, 𝙄 𝓪𝓶 worst✌
3. *☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚
3. ┊         ┊       ┊   ┊    ┊        ┊
3. ┊         ┊       ┊   ┊   ˚✩ ⋆。˚ ✩
3. ┊         ┊       ┊   ✫
3. ┊         ┊       ✩
3. ┊ ⊹       ✯
3. ✯
4.      
4. ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ •๑♡๑•୨୧┈┈┈୨୧•๑♡๑• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇
4. ⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙
4. ✦͙͙͙*͙*❥⃝∗⁎.ʚɞ.⁎∗❥⃝**͙✦͙͙͙
5.     “önçē ü mëëț mē ü nēvêř førğęť më “
5. “Mîddle_fingēr_for_HāTêřŞ”
5. “Sëxy Siñğlē”
5. ꋊꋬ꓄꒤ꋪꏂ 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙧
5. “♡GYM”
5. “𝙆𝙏𝙈 lövēr”
6.    
6. ·⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙·͙⁺˚*•̩
6. ┈━═☆Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ☆━═┈
7. ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪᴛʜ ᴇᴠᴇʀʏ ʙᴇᴀᴛ ᴏғ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ . .⃗ . 🍓 🌹 ꒰ 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧꒱
8.      。゚゚・。・゚゚。
9.             ゚。       。゚
10.        ゚・。。゚゚・。・゚゚ ゚。       。゚ ʚ𖧧ɞ   ◠ ˙ ◠   ໑ ᛃ ҂゚・。 ⇢ 
11. 𝙥𝙡𝙯. Dont 𝚐𝚎𝚝 ₵ø₦₣ʉ₴ɇđ 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦𝘯 my ρҽɾʂσɳαʅιƚყ αη∂ ᎷᎽ𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝓶𝔂 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊𝚕𝚒𝚝𝚢 ꒐ꇙ 𝙬𝙝𝙤 I 𝖆𝖒& 𝘮𝘺 𝔞𝔱𝔱𝔦𝔱𝔲𝔡𝔢 dҽρҽɳԃѕ on ɯԋσ ɏðµ are !"
12. 
     ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ •๑♡๑•୨୧┈┈┈୨୧•๑♡๑• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇
     ⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙
     ✦͙͙͙*͙*❥⃝∗⁎.ʚɞ.⁎∗❥⃝**͙✦͙͙͙