Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
739 B
2
Indexable
Never
const handleEndTimeSelect = (event: React.ChangeEvent<Datepicker>) => {
  // Jeśli Mobiscroll przekazuje wartość jako obiekt daty, możesz użyć odpowiednich funkcji z biblioteki do pobrania godziny i minut.
  const selectedDate = event.target.value; // Przykładowy kod pobierania wartości daty z obiektu

  const hours = selectedDate.getHours();
  const minutes = selectedDate.getMinutes();

  // Przetwarzanie wartości godziny i minut według własnych potrzeb
  const formattedHours = hours < 10 ? `0${hours}` : hours.toString();
  const formattedMinutes = minutes < 10 ? `0${minutes}` : minutes.toString();

  const selectedTime = `${formattedHours}:${formattedMinutes}:00`;

  setSelectedEndTime(selectedTime);
};