Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.5 kB
0
Indexable
Never
events:
 on mine of minecraft:cobblestone:
  if {maden} is true: # maden spawn özelliğinin aktif olup olmadığı kontrol edilir
   set {minedCobblestone} to {minedCobblestone} + 1 # oyuncunun kazdığı taş sayısı arttırılır
   if {minedCobblestone} is divisible by 10: # kazdığı taş sayısı 10'a bölünür, eğer bölünen sayı ise
    set {minedCobblestone} to 0 # kazdığı taş sayısı sıfırlanır
    set {ores} to [minecraft:emerald_ore:10, minecraft:diamond_ore:8, minecraft:gold_ore:6, minecraft:redstone_ore:4, minecraft:lapis_ore:2, minecraft:iron_ore:1, minecraft:coal_ore:0.5] # madenlerin listesi oluşturulur
    set block mined to choose from {ores} with chances # madenler arasından rastgele bir maden seçilir ve kazılır
commands:
 maden:
  description: "Maden spawn özelliğini aç/kapat" # komutun amacı
  permission: op # sadece OP ler tarafından kullanılabilir
  usage: "/maden <aç|kapat>" # nasıl kullanılacağı
  execute:
   if arg-1 is "aç": # eğer komutun argümanı "aç" ise
    set {maden} to true # maden spawn özelliği aktifleştirilir
    message "&aMaden spawn özelliği açıldı" # oyuncuya bilgi verilir
   else if arg-1 is "kapat": # eğer komutun argümanı "kapat" ise
    set {maden} to false # maden spawn özelliği devre dışı bırakılır
    message "&cMaden spawn özelliği kapatıldı"
   else:
    message "&cGeçersiz argüman. Kullanım: /maden <aç|kapat>"