Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.7 kB
1
Indexable
Never
#include <linux/module.h>
#include<linux/fs.h>
#include<linux/cdev.h>
#include<linux/device.h>
#include<asm/uaccess.h>

#define NAZWA "mojeznaki"

static ssize_t moje_open(struct file *f, char __user *u, size_t size, loff_t* pos){
    return 0;
}
static ssize_t moje_release(struct file *f, char __user *u, size_t size, loff_t* pos){

    return 0;

}
static ssize_t moje_read(struct file *f, char __user *u, size_t size, loff_t* pos){

    return 0;

}
static ssize_t moje_write(struct file *f, char __user *u, size_t size, loff_t* pos){

    return 0;
}
static struct file_operations moje_op =
{
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = moje_open,
    .release = moje_release,
    .read = moje_read,
    .write = moje_write,
};

static dev_t numer_urzadzenia = 0;
static struct cdev moje_cdev;
static struct class *moje_klasa;
static struct device *moje_urzadzenie;

static int __init znakowe_init(void)
{
    if(alloc_chrdev_region(&numer_urzadzenia,0,1,NAZWA)<0) {
        pr_alert("Blad przydzialu zakresu numerow!\n");
        return -1;
    }
    moje_klasa = class_create(THIS_MODULE,NAZWA);
    if(IS_ERR(moje_klasa)) {
        pr_alert("Blad tworzenia klasy: %ld!\n",PTR_ERR(moje_klasa));
        unregister_chrdev_region(numer_urzadzenia,1);
        return -1;
}

    cdev_init(&moje_cdev,&moje_op);
    moje_cdev.owner = THIS_MODULE;
    if(cdev_add(&moje_cdev,numer_urzadzenia,1)) {
        pr_alert("Nie moge dodac cdev!\n");
        class_destroy(moje_klasa);
        unregister_chrdev_region(numer_urzadzenia,1);
        return -1;
    }
    moje_urzadzenie = device_create(moje_klasa, NULL,
    numer_urzadzenia, NULL, NAZWA);
    if(IS_ERR(moje_urzadzenie)) {
pr_alert("Blad tworzenia urzadzenia: %ld!\n",
        PTR_ERR(moje_urzadzenie));
        cdev_del(&moje_cdev);
        class_destroy(moje_klasa);
        unregister_chrdev_region(numer_urzadzenia,1);
        return -1;
    }
    return 0;
}

static void __exit znakowe_exit(void)
{
    if(moje_urzadzenie)
device_destroy(moje_klasa,numer_urzadzenia);
    cdev_del(&moje_cdev);
    if(moje_klasa)
        class_destroy(moje_klasa);
    if(numer_urzadzenia>=0)
        unregister_chrdev_region(numer_urzadzenia,1);
}


module_init(znakowe_init);
module_exit(znakowe_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Ten modulik nic nie robi.");
MODULE_VERSION("0.001");