Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
699 B
7
Indexable
Never
liczby = [7, 5, 2, 4, 11, 13, 8] # surowe dane liczbowe

parzyste = []   # pusty zbiór dla liczb parzystych
nieparzyste = [] # pusty zbiór dla liczb nieparzystych

for liczba in liczby:   # pętla, która pobiera każdą liczbę z zbioru (listy) liczby
  if liczba % 2 == 0: # sprawdzanie czy liczba jest parzysta (czy dzieli się przez 2 bez reszty)
    parzyste.append(liczba) # dodanie liczby parzystej do zbioru (listy) liczb parzystych
  else: # warunek przecinki (liczby nieparzyste - reszta z dzielenia przez 2 to 1)
    nieparzyste.append(liczba) # dodanie liczby nieparzystej do zbioru (listy) liczb nieparzystych

# Wypisanie wyników
print(parzyste)
print(nieparzyste)
Leave a Comment