Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.4 kB
1
Indexable
Never
Abbreviation,Full Form,Vietnamese Sentence,English Translation
cs,cơ sở,"Trường học có nhiều cơ sở trên toàn quốc.","The school has many branches nationwide."
cs,cuộc sống,"Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta phải thích nghi.","Modern life requires us to adapt."
lđ,lao động,"Luật lao động cần được tuân thủ đúng quy định.","Labor laws need to be properly complied with."
lđ,liên đoàn,"Liên đoàn bóng đá đã tổ chức một buổi họp ngày hôm qua.","The football association held a meeting yesterday."
lđ,lãnh đạo,"Lãnh đạo công ty đã đề ra mục tiêu mới cho nhân viên.","The company's leaders have set new goals for the employees."
cs,có,"Bạn có thể giúp tôi làm việc này không?","Can you help me with this task?"
cs,cảnh sát,"Cảnh sát đã bắt giữ kẻ phạm tội trong vòng 24 giờ.","The police arrested the criminal within 24 hours."
cn,chủ nhật,"Chủ nhật là ngày cuối tuần.","Sunday is the last day of the week."
cn,con,"Con chó của tôi rất ngoan và đáng yêu.","My dog is very well-behaved and adorable."
cn,công nghệ,"Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại.","Information technology plays a crucial role in modern life."
đv,đơn vị,"Đơn vị quản lý chịu trách nhiệm cho việc triển khai dự án.","The management unit is responsible for implementing the project."
hs,học sinh,"Học sinh cần có tinh thần học tập tích cực.","Students need to have a positive learning attitude."
yc,yêu cầu,"Yêu cầu của khách hàng phải được xem xét kỹ lưỡng.","Customer requirements must be carefully considered."
ycau,yêu cầu,"Yêu cầu này không thể thực hiện trong thời gian ngắn.","This request cannot be fulfilled in a short period of time."
vh,văn hóa,"Văn hóa là nền tảng quan trọng của một xã hội phát triển.","Culture is an important foundation of a developed society."
vh,văn học,"Văn học mang đến cho chúng ta niềm vui và tri thức.","Literature brings us joy and knowledge."
tđ,thách đấu,"Cuộc thách đấu giữa hai đội đã thu hút sự chú ý của công chúng.","The showdown between the two teams has captured public attention."
Leave a Comment