Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
9 days ago
346 B
0
Indexable
Never
def policz_oko(tekst):
  licz = 0

  for i in range(2, len(tekst)):
    if tekst[i - 2:i + 1] == 'oko': # pobieranie fragmentu tekstu zamiast pojedynczych liter
      licz += 1 # zwiększamy o 1

  return licz


if __name__ == '__main__':
  s = input('Podaj zdanie: ')

  wynik = policz_oko(s)
  print(wynik)
Leave a Comment