Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
php
a month ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
<?php

function obliczRateLeasingowa($cenaSamochodu, $wkładWłasny, $wykupKońcowy, $oprocentowanie, $okresLeasingu) {
  // Obliczenie podstawowej kwoty raty (bez oprocentowania)
  $podstawowaRata = ($cenaSamochodu - $wkładWłasny - $wykupKońcowy) / $okresLeasingu;

  // Obliczenie odsetek od niespłaconej jeszcze części długu
  $odsetki = ($cenaSamochodu - $wkładWłasny) / $okresLeasingu * ($oprocentowanie / 12);

  // Suma podstawowej raty i odsetek
  $rataLeasingowa = $podstawowaRata + $odsetki;

  return $rataLeasingowa;
}

function obliczKosztCalkowityLeasingu($wkładWłasny, $wykupKońcowy, $rataLeasingowa, $okresLeasingu) {
  return $wkładWłasny + $wykupKońcowy + $rataLeasingowa * $okresLeasingu;
}

// Przykładowe wartości
$cenaSamochodu = 80000;
$wkładWłasny = 15000;
$wykupKońcowy = 15000;
$oprocentowanie = 0.1036; // 10,36% jako ułamek
$okresLeasingu = 35;

$rata = obliczRateLeasingowa($cenaSamochodu, $wkładWłasny, $wykupKońcowy, $oprocentowanie, $okresLeasingu);
$kosztCalKowity = obliczKosztCalkowityLeasingu($wkładWłasny, $wykupKońcowy, $rata, $okresLeasingu);

echo "Całkowity koszt leasingu wynosi: " . number_format($kosztCalKowity, 2) . " złotych";

?>