Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.7 kB
6
Indexable
Never
// Kod GREYA W GÓRĘ
//################
//#include <stdio.h>
//
//// Funkcja do konwersji z binarnego na kod Graya
//unsigned char binaryToGray(unsigned char num) {
//  return num ^ (num >> 1);
//}
//
//int main() {
//  for (unsigned char i = 0; i <= 255; i++) {
//    // Konwersja licznika na kod Graya i wyświetlenie aktualnej wartości
//    printf("Wartosc licznika w kodzie Graya (binarnie): ");
//    for (int j = 7; j >= 0; j--) {
//      printf("%d", (binaryToGray(i) >> j) & 1);
//    }
//    printf("\n");
//    printf("Wartosc licznika w kodzie Graya (dziesietnie): %d\n", binaryToGray(i));
//
//    if (i == 255) {
//      // Jeśli osiągnięto 255 w kodzie Graya, zatrzymujemy pętlę
//      break;
//    }
//  }
//
//  return 0;
//}
//

// Kod GREYA W DÓŁ
//################
//#include <stdio.h>
//
//// Funkcja do konwersji z binarnego na kod Graya
//unsigned char binaryToGray(unsigned char num) {
//  return num ^ (num >> 1);
//}
//
//int main() {
//  for (unsigned char i = 255; i >= 0; i--) {
//    // Konwersja licznika na kod Graya i wyświetlenie aktualnej wartości
//    printf("Wartosc licznika w kodzie Graya (binarnie): ");
//    for (int j = 7; j >= 0; j--) {
//      printf("%d", (binaryToGray(i) >> j) & 1);
//    }
//    printf("\n");
//    printf("Wartosc licznika w kodzie Graya (dziesietnie): %d\n", binaryToGray(i));
//
//    if (i == 0) {
//      // Jeśli osiągnięto 255 w kodzie Graya, zatrzymujemy pętlę
//      break;
//    }
//  }
//
//
//  return 0;
//}
//
Leave a Comment