Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
10 days ago
4.9 kB
4
Indexable
Never
Để xuất danh sách các thuật ngữ thiên văn bắt đầu bằng chữ "D" vào một file Excel bằng Python, chúng ta sẽ sử dụng thư viện Pandas để tạo DataFrame và sau đó xuất nó ra file Excel. Dưới đây là mã nguồn để làm điều này:

```python
import pandas as pd

# Dictionary of astronomical terms starting with "D"
astronomical_terms = {
  "Dark matter": {
    "Vietnamese": "Vật chất tối",
    "Explanation": "Chất lượng chưa được nhìn thấy, hình thành hầu hết vật chất trong vũ trụ."
  },
  "Doppler effect": {
    "Vietnamese": "Hiệu ứng Doppler",
    "Explanation": "Thay đổi tần số của âm thanh hoặc ánh sáng khi nguồn và người quan sát đang di chuyển."
  },
  "Dark energy": {
    "Vietnamese": "Năng lượng tối",
    "Explanation": "Lực hấp dẫn mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ, dẫn dắt sự mở rộng vũ trụ."
  },
  "Dwarf planet": {
    "Vietnamese": "Hành tinh lùn",
    "Explanation": "Vật thể không phải hành tinh hoặc sao chổi lớn đủ để gọi là hành tinh."
  },
  "Disk galaxy": {
    "Vietnamese": "Thiên hà đĩa",
    "Explanation": "Loại thiên hà có hình dạng dẹp, với vòng xoáy và các vùng sao chín."
  },
  "Double star": {
    "Vietnamese": "Sao đôi",
    "Explanation": "Hệ thống sao gồm hai ngôi sao quay quanh nhau theo quỹ đạo chung."
  },
  "Day": {
    "Vietnamese": "Ngày",
    "Explanation": "Thời gian mà Trái Đất quay quanh trục của nó, cũng là khoảng thời gian mà mặt trời mọc và lặn."
  },
  "Declination": {
    "Vietnamese": "Độ nghiêng",
    "Explanation": "Một trong hai chỉ số của hệ tọa độ thiên văn, đo độ nghiêng của một vật thể so với mặt phẳng xích đạo."
  },
  "Dust lane": {
    "Vietnamese": "Vệt bụi",
    "Explanation": "Vùng bụi dày đặc trong các thiên hà xoắn ốc, thường chứa các nguồn nguyên liệu để tạo ra các ngôi sao mới."
  },
  "Dwarf star": {
    "Vietnamese": "Sao lùn",
    "Explanation": "Ngôi sao nhỏ hơn, thường có nhiệt độ và độ sáng thấp hơn so với ngôi sao như Mặt Trời."
  },
  "Daylight": {
    "Vietnamese": "Ánh sáng ban ngày",
    "Explanation": "Sự tỏa sáng từ Mặt Trời khi nó chiếu sáng lên phần khác của Trái Đất."
  },
  "Double cluster": {
    "Vietnamese": "Tụ đôi",
    "Explanation": "Hai nhóm sao mà không gian giữa chúng dày đặc các ngôi sao."
  },
  "Dynamical friction": {
    "Vietnamese": "Ma sát động học",
    "Explanation": "Sự giảm tốc độ của một vật thể di chuyển qua môi trường chứa nhiều vật thể khác."
  },
  "Dust devil": {
    "Vietnamese": "Bão bụi",
    "Explanation": "Hiện tượng của các xoáy gió mạnh trên bề mặt của hành tinh, thường gây ra sự di chuyển của bụi."
  },
  "Day-night line": {
    "Vietnamese": "Đường ngày đêm",
    "Explanation": "Đường chia cắt giữa phần chiếu sáng và bóng tối trên một hành tinh hoặc một vật thể di chuyển."
  },
  "Dark nebula": {
    "Vietnamese": "Mây tối",
    "Explanation": "Vùng không gian bị vô hình bởi vật thể nền tối, ngăn cách ánh sáng sao."
  },
  "Diffraction grating": {
    "Vietnamese": "Kính phân cực",
    "Explanation": "Lưới phân cực là một loại kính phân cực trên một tấm kính, có thể phân cực ánh sáng thành một màu sắc quang học."
  }
}

# Convert dictionary to DataFrame
df = pd.DataFrame.from_dict(astronomical_terms, orient='index')
df.index.name = 'English Term' # Set index name for Excel

# Specify the Excel file name
excel_file = "astronomical_terms_starting_with_D.xlsx"

# Export DataFrame to Excel
df.to_excel(excel_file, engine='openpyxl')

print(f"Excel file '{excel_file}' has been created successfully with astronomical terms starting with 'D'.")
```

### Giải thích:
- **Dictionary (`astronomical_terms`)**: Chứa các thuật ngữ thiên văn bắt đầu bằng chữ "D" với thông tin bao gồm tiếng Việt và giải thích.
- **DataFrame (`df`)**: Biến đổi từ dictionary sang DataFrame của Pandas.
- **Xuất ra Excel**: Sử dụng `df.to_excel()` để xuất DataFrame vào file Excel với tên `"astronomical_terms_starting_with_D.xlsx"`.

### Cách chạy:
1. Lưu đoạn mã này vào một file Python (ví dụ: `export_astronomical_terms.py`).
2. Chạy script Python để tạo file Excel chứa danh sách các thuật ngữ thiên văn bắt đầu bằng chữ "D".
Leave a Comment