Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
875 B
1
Indexable
Never
namespace Zadanie4
{
  class Program
  {
    static int [] Rekurencja2(int [] t1)
    {
      int dlugosc = t1.Length;
      int[] odwrocona = new int[dlugosc];
      int x = dlugosc - 1;
      int j = 0;
      for(int i = x; dlugosc - 1 >= 0; i--)
      {
        odwrocona[i] = t1[j];
        dlugosc--;
        j++;
      }
      return odwrocona;
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę rekurencyjną odwracającą kolejność elementów tablicy. */
      int[] t1 = new int[] { 1, 2, 3 };

      Console.WriteLine("Odwrócona tablica: ");
      int[] wynik = Rekurencja2(t1);
      foreach (int y in wynik)
        Console.WriteLine(y);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}