Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
3.9 kB
0
Indexable
Never
package ee.ttu.algoritmid.events;

import java.util.*;


public class Events {

  private final int maxParticipants;

  private final Map<Event, Integer> eventsMap = new HashMap<>();

  public Events(int maxParticipants) { // mitu osalejat on
    this.maxParticipants = maxParticipants; // mitu max saab olla eventis
  }

  public void registerParticipant(String eventName, int eventLengthMinutes, boolean freeTickets) {
    Event event = new Event(eventName, eventLengthMinutes, freeTickets);
    eventsMap.putIfAbsent(event, 0); //kui map on tühi, siis paneb esimeseks osalejate väärtuseks 0
    if (eventsMap.get(event) < maxParticipants) { //kui osalejate arv vaiksem kui max
      eventsMap.put(event, eventsMap.get(event) + 1); //ainult siis liida üks osaleja juurde
    }
  }

  public int eventPopularity(String eventName, int eventLengthMinutes, boolean freeTickets) {
    Event event = new Event(eventName, eventLengthMinutes, freeTickets);

      if (eventsMap.get(event) != null) { //kui osalejate arv ei ole null, siis väljasta osalejate arv
        return eventsMap.get(event);
      }


    return 0;
  }

  public int getTop1Participants() {
    Collection<Integer> eventParticipants = eventsMap.values(); //teen objekti eventidest ja osalejate arvust
    try {
      return Collections.max(eventParticipants);
    } catch (NoSuchElementException e) {
      return 0; // kui pole evente siis return 0
    }
  }

  public List<Integer> getTop2Participants() { // top2 kõige suurema osalejate arvuga evendid
    Collection<Integer> eventParticipants = eventsMap.values();
    List<Integer> participantList = new ArrayList<>(eventParticipants); //panen objecti arrayListi, et saaksin sortida

    Collections.sort(participantList, Collections.reverseOrder()); //sordin ära, kahanevas järjekorras


    if (participantList.size() == 2) {
      return participantList;

    }
    if (participantList.size() > 2) {

      return participantList.subList(0, 2); //võtab listist 0 ja 1 indeksi ehk 2 suurimat osalejate arvuga eventi
    }
    if (participantList.size() == 1) { //kui on ainult 1 event, siis väljasta selle osalejate arv

      participantList.add(0); //lisa listi 0
      return participantList;
    }
    return new ArrayList<>() { //kui pole ühtegi eventi siis lisab kaks nulli
      {
        add(0);
        add(0);
      }
    };
  }

}

class Event { //klass ühe ürituse jaoks, mis sisldab kolme muutujat (returnib hashcode-i, mida kasutan hashmapi keyna)
  private final String eventName;
  private final boolean freeTickets;
  private final int eventLengthInMinutes;
  private final int hashCode; //et ülemised kolm muutujat üheks liita (üks ID ehk key kogu eventile, mille value on: mitu osalejat seal on)

  public Event(String eventName, int eventLengthMinutes, boolean freeTickets) {
    this.eventName = eventName;
    this.eventLengthInMinutes = eventLengthMinutes;
    this.freeTickets = freeTickets;
    this.hashCode = Objects.hash(eventName, eventLengthMinutes, freeTickets); //kõik ülemised kolm siia kokku üheks
  }

  @Override //lisa meetod hashcode genereerimiseks
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o)
      return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass())
      return false;
    Event that = (Event) o;
    return eventName.equals(that.eventName) && eventLengthInMinutes == that.eventLengthInMinutes && freeTickets == that.freeTickets;
  }


  @Override //lisa meetod hashcode genereerimiseks
  public int hashCode() {
    return this.hashCode;
  }


}