Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
4 years ago
2.8 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Kolos1
{
  class Program
  {

    static void zad1() //łańcuch znaków
    {
      Console.WriteLine("Podaj tablice znakow, oddzielając je spacją: ");
      string ciag = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Podaj znak: ");
      string znak = Console.ReadLine();
      string[] spearator = { " " };
      int count = ciag.Length; //liczy spacje ale chyba to nie problem
      String[] tab = ciag.Split(spearator, count, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); //w dlugosci(count) uzywa separatora zeby rozdzielil na tablice
      int suma = 0;
      foreach (string s in tab)
      {
        if (s == znak) //funnkcja z googla sprawdza czy string s jest litera
        {
          suma++;
        }
        else
        {
          continue;
        }
      }
      Console.WriteLine("Twoja znak wystapil: {0} razy", suma);
    }

    static void zad2() //tablica liczb
    {
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy: ");
      int rozmiar = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      Console.WriteLine("Podaj tablice cyfr, daj enter po kazdej cyfrze: ");
      int[] ciag= new int [rozmiar]; //idk jak zrobic gdy nie wiem ile ma tablica
      for (int i =0; i < rozmiar; i++)
      {
        ciag[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("Podaj cyfre: ");
      int cyfra = int.Parse(Console.ReadLine());
      int suma = 0;
      for(int j = 0; j < ciag.Length; j++)
      {
        if(cyfra == ciag[j])
        {
          suma++;
        }
        else
        {
          continue;
        }
      }
      Console.WriteLine("Twoja cyfra wystapila: {0} razy", suma);

    }
    
    static void zad3()
    {
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy: ");
      uint rozmiar = uint.Parse(Console.ReadLine());
      var rand = new Random();
      int Min = 0;
      int Max = 99;

      int[] tab = new int[rozmiar];
      for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        tab[i] = rand.Next(Min, Max);
      }
      Console.WriteLine("Twoja tablica:");
      Array.ForEach(tab, Console.WriteLine); //wypisanie
    }

    static void zad4()
    {

    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //zad1();
      //zad2();
      //zad3();
    }
  }
}