chitiet

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
11 kB
0
Indexable
Never
<%-- Document : chitiet Created on : Jun 25, 2023, 11:15:32 AM Author : MSI GTX --%>

  <%@page import="Models.Detail" %>
    <%@page import="DAOs.DetailDAO" %>
      <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" %>
        <!DOCTYPE html>
        <html>

        <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
          <title>JSP Page</title>
          <link rel="stylesheet" href="style.css">
        </head>

        <body>
          <!--Bắt đầu phần Header-->
          <div class="header">
            <div
              class="products row row-small large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-4 equalize-box center-align">
              <div class="logo"> <!--logo-->
                <a href="index.html"><img src="img/logo.jpg"></a>
              </div>
              <div class="search"> <!--content search-->
                <form>
                  <input type="text" placeholder="Search Tour">
                  <button type="submit">Search</button>
                </form>
              </div>
              <div class="cart">
                <a href="index.html"><img src="img/cart.png"></a>
              </div>
              <div class="user">
                <a href="index.html"><img src="img/user.png"></a>
              </div>

            </div>
          </div>
          <!--phần Banner-->
          <div class="slideshow">
            <img src="img/Spring.jpg" class="banner" alt="Banner 1">
            <img src="img/Summer.jpg" class="banner" alt="Banner 2">
            <img src="img/Autumn.jpg" class="banner" alt="Banner 3">
            <img src="img/Winter.jpg" class="banner" alt="Banner 3">
          </div>

          <!--Kết thúc Header-->
          <div class="menu"> <!--content menu-->
            <div
              class="products row row-small large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2 equalize-box center-align">
              <li><a href="#" class="dropbtn">Home</a></li>
              <li class="dropdown">
                <a href="#" onclick="myFunction('topicDropdown')" class="dropbtn">Topic</a>
                <div id="topicDropdown" class="dropdown-content">
                  <a href="#">Birthday flowers</a>
                  <a href="#">Grand opening flower</a>
                  <a href="#">Congratulations Flowers</a>
                  <a href="#">Condolence Flowers</a>
                  <a href="#">Flowers Good Health</a>
                  <a href="#">Thank You Flowers</a>
                  <a href="#">Graduation Flowers</a>
                </div>
              </li>
              <li class="dropdown">
                <a href="#" onclick="myFunction('designDropdown')" class="dropbtn">Designs</a>
                <div id="designDropdown" class="dropdown-content">
                  <a href="#">Fresh Bouquets</a>
                  <a href="#">Box of Fresh Flowers</a>
                  <a href="#">Basket of Fresh Flowers</a>
                  <a href="#">Vase of Fresh Flowers</a>
                  <a href="#">Opening Flower Basket</a>
                  <a href="#">Grand opening flower</a>
                </div>
              </li>
              <li class="dropdown">
                <a href="#" onclick="myFunction('flowerDropdown')" class="dropbtn">Flower</a>
                <div id="flowerDropdown" class="dropdown-content">
                  <a href="#">Only Rose</a>
                  <a href="#">Rose</a>
                  <a href="#">Sunflower</a>
                  <a href="#">Gerbera</a>
                  <a href="#">Lan Ho Diep</a>
                  <a href="#">Carnation</a>
                  <a href="#">Auspicious flowers</a>
                  <a href="#">Lily</a>
                  <a href="#">Baby Flower</a>
                  <a href="#">Chrysanthemum</a>
                </div>
              </li>
              <li class="dropdown">
                <a href="#" onclick="myFunction('colorDropdown')" class="dropbtn">Color</a>
                <div id="colorDropdown" class="dropdown-content">
                  <a href="#">White</a>
                  <a href="#">Red</a>
                  <a href="#">Pink</a>
                  <a href="#">Orange</a>
                  <a href="#">Purple</a>
                  <a href="#">Yellow</a>
                </div>
              </li>
            </div>
          </div>
          <footer>
            <div class="footer-links"></div>
          </footer>
          <% int maso = Integer.parseInt(request.getParameter("maso")); 
          DetailDAO dao=new DetailDAO(); 
          Detail sv=dao.GetProduct(maso); 
           %>
            <div class="table">
              <div class="image"> <img src="<%= sv.getLink()%>" alt="hình ảnh"></div>
              <div class="titleproduct">
                <li>Name<a>
                    <%= sv.getName()%>
                  </a></li>
              </div>
              <div class="titleproduct">
                <li>chi tiết<a>
                    <%= sv.getDescription()%>
                  </a></li>
              </div>
            </div>
                   <footer>
      <div class="back-ground">
        <div class="inner-content">

          <div class="ft-contact">
            <h2>Flower Shop FPT</h2>
            <div class="ft-contact-address">Địa chỉ: Cầu Rau Răm, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ
              900000</div>
            <div class="ft-contact-tele">Số điện thoại: <a href="https://zalo.me/0382247620">0382247620</a> </div>

            <div class="social-icons">
              <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100079505487688">
                <img src="https://i.pinimg.com/474x/31/65/e7/3165e7e62b12b0cc513e6f45971996aa.jpg" alt="Facebook">
              </a>
              <a href="https://www.facebook.com/messages/t/100079505487688">
                <img src="https://i.pinimg.com/474x/5f/c0/0f/5fc00f979873e919a67869ffc001ac68.jpg" alt="Messenger">
              </a>
              <a href="https://instagram.com/phucphce171653?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==">
                <img src="https://i.pinimg.com/474x/85/60/3b/85603b87f49c708429e1e9f64c263676.jpg" alt="Telegram">
              </a>
              <a href="https://www.youtube.com/watch?v=i810CxN5Q6Q">
                <img src="https://i.pinimg.com/474x/a7/c8/ab/a7c8aba89803b5f051e60fbcb4dcc004.jpg" alt="Twitter">
              </a>
            </div>
          </div>          <div class="quick-links">
            <h2>LIÊN KẾT NHANH</h2>
            <ul class="quick-links-address">
              <li><a href="#">Hoa Hồng</a></li>
              <li><a href="#">Hoa Đào</a></li>
              <li><a href="#">Hoa Tulip</a></li>
              <li><a href="#">Hoa Hướng Dương</a></li>
              <li><a href="#">Hoa Mai</a></li>
              <li><a href="#">Hoa Ly</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="information">
            <h2>THÔNG TIN</h2>
            <ul class="information-address">
              <li><a href="#">Trang Chủ</a></li>
              <li><a href="#">Giới Thiệu</a></li>
              <li><a href="#">Bảo Mật</a></li>
              <li><a href="#">Chính Sách Đổi Trả</a></li>
              <li><a href="#">Điều Khoản Dịch Vụ</a></li>
            </ul>
          </div>


          <div class="newsletter">
            <h2>ĐĂNG KÝ NHẬN TIN</h2>
            <p>Hãy nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây để có thể nhận được
              tất cả các tin tức mới nhất của Shop hoa tươi về các sản phẩm mới,
              các chương trình khuyến mãi mới. Chúng tôi xin đảm bảo sẽ không gửi mail rác,
              mail spam tới bạn</p>
            <form>
              <input type="email" placeholder="Nhập email của bạn...">
              <input type="image" src="https://i.pinimg.com/474x/6b/5c/49/6b5c492b10b5aa22bdb6002577eff6a3.jpg"
                  alt="Submit">

            </form>
          </div>


        </div> <!--kết thúc của thẻ nội dung bên trong-->
      </div><!--footer-->
    </footer>

            <script src="script.js"></script>
        </body>

        </html>