Dyski

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
23 days ago
382 B
3
Indexable
Never
Console.WriteLine("Podaj pojemność dysku zadeklarowaną przez producenta: ");
double pojemnoscProducenta = double.Parse(Console.ReadLine());
double pojemnoscFizyczna = Math.Round((pojemnoscProducenta * Math.Pow(1000,3) / Math.Pow(1024,3)),2);
Console.WriteLine($"Pojemnosc producenta : {pojemnoscProducenta} GB, Pojemnosc fizyczna: {pojemnoscFizyczna} GB");
Console.ReadKey();
Leave a Comment