Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
actionscript
7 months ago
740 B
4
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Mail z czarnym pasem</title>
 <style>
  body {
   margin: 0;
   padding: 0;
   background-color: white;
  }
  .black-bar {
   background-color: black;
   padding: 10px; /* Zwiększam padding, aby czarny pasek był bardziej widoczny */
   border-top-left-radius: 20px;
   border-top-right-radius: 20px;
   width: 100%; /* Dodajemy szerokość na 100% ekranu */
   color: white; /* Ustalamy kolor tekstu na biały */
   text-align: center; /* Wyśrodkowanie tekstu w pasku */
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="black-bar">
  <p>To jest treść twojej wiadomości e-mail.</p>
 </div>
</body>
</html>