Grupa A zadanie 2

Napisz program, który na podstawie informacji od użytkownika tj. masy ciała oraz wzrostu wyliczy BMI, a następnie poda wynik w postaci komunikatu wg skali
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>

int main() {
  double masa, wzrost, bmi;

  // Wczytywanie masy ciała od użytkownika
  std::cout << "Podaj swoja mase ciala w kilogramach: ";
  std::cin >> masa;

  // Wczytywanie wzrostu od użytkownika
  std::cout << "Podaj swoj wzrost w metrach: ";
  std::cin >> wzrost;

  // Obliczenie BMI
  bmi = masa / (wzrost * wzrost);

  // Wypisanie wyniku
  std::cout << "Twoje BMI to: " << bmi << std::endl;

  // Określenie zakresu BMI
  if (bmi < 18.5) {
    std::cout << "Niedowaga." << std::endl;
  } else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25) {
    std::cout << "Prawidlowa masa ciala." << std::endl;
  } else if (bmi >= 25 && bmi < 30) {
    std::cout << "Nadwaga." << std::endl;
  } else if (bmi >= 30 && bmi < 35) {
    std::cout << "Otylosc I stopnia." << std::endl;
  } else if (bmi >= 35 && bmi < 40) {
    std::cout << "Otylosc II stopnia." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Otylosc III stopnia." << std::endl;
  }

  return 0;
}