Skapa ny vecka flik automatiskt på Excel

mail@pastecode.io avatar
unknown
vbscript
7 months ago
516 B
5
Indexable
Never
Sub SkapaNyFlikVarjeVecka()
  Dim NuvarandeDatum As Date
  Dim NastaVeckasDatum As Date
  Dim VeckoNamn As String
  
  ' Ange startdatumet
  NuvarandeDatum = Date
  
  ' Beräkna datumet för nästa vecka
  NastaVeckasDatum = NuvarandeDatum + 7
  
  ' Skapa ett unikt namn för den nya fliken (till exempel "Vecka 1")
  VeckoNamn = "Vecka " & Format(NastaVeckasDatum, "ww")
  
  ' Skapa en ny flik med det unika namnet
  Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = VeckoNamn
End Sub