Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
691 B
1
Indexable
Never
FROM ubuntu:latest

# Aktualizacja systemu i instalacja potrzebnych narzędzi
RUN apt-get update && apt-get install -y wget gnupg2

# Pobierz aktualny klucz publiczny Jenkinsa
RUN wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | apt-key add -

# Dodaj repozytorium Jenkinsa do listy apt
RUN sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'

# Aktualizacja listy pakietów i instalacja Jenkinsa
RUN apt-get update && apt-get install -y jenkins

# Konfiguracja Jenkinsa (opcjonalnie)

# Port, na którym działa Jenkins
EXPOSE 8080

# Uruchomienie Jenkinsa
CMD ["java", "-jar", "/usr/share/jenkins/jenkins.war"]