nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.3 kB
3
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
/*ToDo:
1.Pasuje by była jaka pentla żeby kończyło program dopiero po kliknięciu 4
2.Zrobić w miarę sensowną instrukcję
3.losowanie poprawić
*/
int karty[];
int suma;
bool isAlive = false;
bool BlackJack = false;
int LosowanieKarty() {
  srand(time(NULL));
  int liczba = (rand() % 11) + 1;
  return liczba;
}
void hit() {

}
void stand() {

}
void wyswietl() {//trzeba zrobić jakby karty były więcej od 2 i do tego funckcje jakąś bo c++ jest gównem
  cout << "Twoje Karty to:";
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    cout<<karty[i]<< ","; //kurwa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  }
  if (suma <= 20) {
    cout << "Do you want to draw a new card?";
  }
  else if (suma == 21) {
    cout << "You've got Blackjack!";
    BlackJack = true;
  }
  else {
    cout << "You're out of the game!";
    isAlive = false;
  }
}
void RozpoczecieGry() {
  int PierwszaKarta = LosowanieKarty();
  int DrugaKarta = LosowanieKarty();
  karty[PierwszaKarta, DrugaKarta];
  suma = PierwszaKarta + DrugaKarta;
  wyswietl();
}

int punkty;
void Menu(int x) {
  switch (x)
  {
  case 1://funkcja gry
    cout << "Rozgrywka";
    RozpoczecieGry();
    break;
  case 2://funkcja sklepu
    cout << "Sklep";
    break;
  case 3://support
    cout << "Suport";
    break;
  case 4://instrukca
    cout << "instrukcja";
    cout << "Walet, Dama, Król – 10 punktów As – 1 lub 11 punktów, w zależności od tego, która opcja jest korzystniejsza dla gracza";
    cout << "Więc dla ułatwienia te karty będą pokazywać się w ten sposób";
    //ToDo.2
    break;
  case 5://exit
    cout << "Pa Pa";
    //exit;
    break;
  default:
    cout << "Jesli to widzisz to wystapił jakis problem, proszę o kontakt z supportem";
    break;
  }
}

void Start() {
  int x;
  cout << "Witam w BlackJaku!\n ";//jakiś opis czy coś
  cout << "Twoje Menu:\n";
  cout << "1.Rozpocznij rozgrywke.\n";
  cout << "2.Sklep.\n";
  cout << "3.Support.\n";
  cout << "4.zasady/instrukcja.\n";
  cout << "5.Exit.\n";
  cout << "Wybierz swoja akcje: ";
  cin >> x;
  Menu(x);
}

int main()
{
  Start();
}

// Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
// Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie

// Porady dotyczące rozpoczynania pracy:
//  1. Użyj okna Eksploratora rozwiązań, aby dodać pliki i zarządzać nimi
//  2. Użyj okna programu Team Explorer, aby nawiązać połączenie z kontrolą źródła
//  3. Użyj okna Dane wyjściowe, aby sprawdzić dane wyjściowe kompilacji i inne komunikaty
//  4. Użyj okna Lista błędów, aby zobaczyć błędy
//  5. Wybierz pozycję Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzyć nowe pliki kodu, lub wybierz pozycję Projekt > Dodaj istniejący element, aby dodać istniejące pliku kodu do projektu
//  6. Aby w przyszłości ponownie otworzyć ten projekt, przejdź do pozycji Plik > Otwórz > Projekt i wybierz plik sln

nord vpnnord vpn
Ad