Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
2.6 kB
34
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
#include <bits/stdc++.h>
#include <chrono>
#include <fstream>
using namespace std;
struct elkol
{
  int dane;
  elkol *nast;
  elkol *poprz;
};

int main()
{
  elkol* head = NULL;
  elkol* tail = NULL;
  elkol* help = NULL;
  int size = 0;
  char instrukcja; //info od uzytkownika
  bool loop = true; //czy zapetlac
  int elements = 0; //ilosc elementow
  cout << "podaj jedna z instrukcji:\n" 
      << "d - aby dodac napis do kolejki\n" 
      << "u - aby usunac napis z kolejki\n" 
      << "w - aby wyswietlic zawartosc kolejki\n" 
      << "x - aby zakonczyc\n";
  while (loop)
  {
    cin >> instrukcja;
    switch (instrukcja)
    {
      case 'd': //dodawanie
        if (head==NULL) {
          help = new elkol;
          cout << "podaj dane: ";
          cin >> help -> dane;
          help -> nast=NULL;
          help -> poprz=NULL;
          head = help;
          tail = help;
        } else {
          help = new elkol;
          cout << "podaj dane: ";
          cin >> help -> dane;
          help -> nast=NULL;
          help -> poprz=tail;
          tail -> nast=help;
          tail = help;
        }
        break;
      case 'u': //usuwanie
        if (head!=NULL) {
          help = head;
          head = head -> nast;
          help = NULL;
        } else {
          cout << "kolejka jest pusta! \n";
        }
        break;
      case 'w': //wyswietlanie
        help = head;
        while (help!=NULL) {
          cout << help -> dane << " ";
          help = help -> nast;
        }
        cout << "\n";
        break;
      case 'W': //wyswietlanie od tylu
        help = tail;
        while (help!=NULL) {
          cout << help -> dane << " ";
          help = help -> poprz;
        }
        cout << "\n";
        break;
      case 'x': //wyjscie
        cout << "wychodzenie z programu...";
        loop = false;
        break;
      default: //nieznana instrukcja
        cout << "nieznana instrukcja...";
        break;
    }
  }
}