Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.4 kB
1
Indexable
Never
public class Simulation {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] tab = new int[10][10];
    myFrame frame = new myFrame();

    // Tworzenie obiektu Queen i ustawienie jej pozycji
    Queen queen = new Queen(100);
    queen.spawnQueen(10, 10);
    tab[queen.getX()][queen.getY()] = queen.getId();

    // Tworzenie obiektów Worker i ustawienie ich pozycji
    Worker worker1 = new Worker();
    worker1.spawnAnt(10, 10);
    tab[worker1.getX()][worker1.getY()] = worker1.getId();

    Worker worker2 = new Worker();
    worker2.spawnAnt(10, 10);
    tab[worker2.getX()][worker2.getY()] = worker2.getId();

    // Wyświetlanie początkowego stanu mapy w GUI
    Controler.sendToGUI(tab, frame);

    // Symulacja poruszania się mrówek
    try {
      worker1.moveAnt(queen.getX(), queen.getY(), tab, frame);
      worker2.moveAnt(queen.getX(), queen.getY(), tab, frame);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

W tym poprawionym pliku Simulation.java utworzone zostały obiekty Queen i dwie instancje Worker. Następnie zostały one umieszczone na mapie (tab) przy użyciu odpowiednich metod spawnQueen() i spawnAnt(). Ostatecznie, metoda moveAnt() została wywołana dla każdego z Worker-ów, przekazując ich pozycje oraz mapę tab i GUI frame.